Promowane podstrony

Treść strony

Program Wieloletni
Instytutu Ochrony Roślin – PIB 2011-2015

„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności
oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

1. Obszar tematyczny
1. Integrowana ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin dla
ludzi, zwierząt i środowiska

Zadanie 1.6 
Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy o integrowanej ochronie roślin  

 

W roku 2015 Instytut Ochrony Roślin – PIB 
organizuje następujące szkolenia:

 

1. WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY W UPRAWIE PSZENICY
OZIMEJ, RZEPAKU OZIMEGO I KUKURYDZY NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Termin szkolenia: 18 marca 2015 r.

Miejsce szkolenia: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
  • W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia.

2. WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY ZBÓŻ I RZEPAKU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SYSTEMÓW DORADCZYCH ORAZ MONITOROWANIA AGROFAGÓW I SYGNALIZOWANIA POTRZEBY WYKONANIA ZABIEGÓW

Termin szkolenia: 11 czerwca 2015 r.

Miejsce szkolenia: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
  • W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia.

3. WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY ZBÓŻ, KUKURYDZY, ZIEMNIAKA I RZEPAKU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Termin szkolenia: 6 października 2015 r.

Miejsce szkolenia: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
  • W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia.

4. WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY ZBÓŻ, RZEPAKU I ROŚLIN BOBOWATYCH NA OBSZARZE WIELKOPOLSKI

Termin szkolenia: 5 listopada 2015 r.

Miejsce szkolenia: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Sielinku

  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
  • W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony