Promowane podstrony

Treść strony

REFERATY 55.Sesja Naukowa

 1. Otwarcie 55. Sesji Naukowej IOR – PIB – Danuta Sosnowska (Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB)

 2. Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin – Marek Sawicki (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

 3. Urzędowa kontrola w zakresie spełniania zasad integrowanej ochrony roślin w 2014 r. – Tadeusz Kłos (GIORiN)

 4. Od DDT do integrowanej ochrony roślin – rola Sesji Naukowych Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego – Danuta Sosnowska, Stefan Pruszyński (IOR – PIB Poznań)

 5. Integrowana ochrona wymaga zintegrowanych działań – Anna Tuleja (Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin)

 6. Rolnictwo zrównoważone – świadoma konieczność – Jerzy Próchnicki (Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego)

 7. Ochrona bioróżnorodności: dobro luksusowe, komplementarne czy warunek przetrwania? – Michał Krysiak (Bayer CropScience Polska Warszawa)

 8. Realizacja integrowanej ochrony roślin w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Izabela Mroczek (WODR Poznań)

 9. Biologic plant protection in conventional agriculture – perspectives – Wilhelm Beitzen-Heineke (BIOCARE Einbeck Niemcy)

 10. Świadomość prośrodowiskowa rolników po wprowadzeniu zasad integrowanej ochrony roślin – Michał Kruszyński, Maria Golinowska (UP Wrocław), Tomasz Wiciak (ZSR Namysłów)

 11. Chemiczne środki w ochronie upraw szklarniowych przed szkodnikami i ich miejsce w integrowanej ochronie roślin ozdobnych – Gabriel Łabanowski (IO Skierniewice)

 12. Wdrażanie integrowanej ochrony roślin na przykładzie Gospodarstwa Rolnego GOLPASZ z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych – Natalia Buczkowska (GOLPASZ S.A. Grabowo Królewskie), Marek Mrówczyński (IOR – PIB Poznań), Waldemar Czternasty (UE Poznań)

 13. The algorithm for process of sustainable pesticide application – Józef Sawa, Alaa Kamel Subr (UP Lublin)

 14. Dostosowanie produkcji owoców do rosnących wymagań rynku – Krzysztof Krupa (Syngenta Polska Sp. z o.o. Warszawa)

 15. Skuteczność nowego systemu poboru prób w urzędowej kontroli jakości środków ochrony roślin w latach 2012–2014 – Marek Miszczyk, Marlena Płonka, Jarosław Ścipień, Kazimierz Waleczek, Wojciech Śliwiński (IOR – PIB Oddz. Sośnicowice)

 16. Ecologically safe method of lupine protection against a pest complex in Belarus – Ludmila I. Trepashko, Marina G. Nemkevich, Olga V. Ilyuk (IOR Priłuki, Białoruś)

 17. Rozwój i zmiany w programach ochrony rzepaku ozimego przed szkodnikami w Polsce – Grzegorz Pruszyński, Marek Mrówczyński, Henryk Wachowiak (IOR – PIB Poznań)

 18. Drosophila suzukii Matsumura – gatunek inwazyjny w Europie, monitoring w Polsce – Wojciech Piotrowski, Barbara H. Łabanowska, Małgorzata Tartanus (IO Skierniewice)

 19. Zwójkowate (Lepidoptera, Tortricidae) jako potencjalne zagrożenie dla upraw w obliczu zmian klimatycznych oraz zmian zachodzących w polskim ogrodnictwie i rolnictwie – Wojciech Kubasik (UP Poznań)

 20. Zmiany w metabolizmie aminokwasów w tkankach zbóż zaatakowanych przez mszyce – Cezary Sempruch, Bogumił Leszczyński (UP Siedlce)

 21. Występowanie i strategia zwalczania Diabrotica virgifera virgifera LeConte w Polsce na przestrzeni lat 2005–2014 – Paweł K. Bereś (IOR – PIB TSD Rzeszów), Tomasz Konefał (GIORiN CL Toruń)

 22. The importance of chemical weed management in light of weed resistance and integrated solution – Bernd Sievernich (BASF SE Limburgerhof, Niemcy), Alexander Menegat (University Hohenheim, Niemcy), Stuart Kevis (BASF SE Limburgerhof, Niemcy), Witold Łykowski (BASF Polska Sp. z o.o. Warszawa)

 23. Możliwości optymalizacji chemicznego zwalczania chwastów w roślinach uprawnych – Robert Idziak, Zenon Woźnica (UP Poznań)

 24. Próba skutecznego zwalczania gatunków inwazyjnych na gruntach odłogowanych na przykładzie rdestowca sachalińskiego (Fallopia sachalinensis) i nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis) – Krzysztof Domaradzki, Marek Badowski (IUNG – PIB Puławy), Anna Jezierska-Domaradzka, Adam Matkowski (UM Wrocław), Anna Stochmal (IUNG – PIB Puławy)

 25. Reakcja odmian jęczmienia jarego na poziom ochrony w dwóch systemach następstwa roślin – Jan Adamiak, Ewa Adamiak (UW-M Olsztyn)

 26. Dynamics of weed infestation change in winter grain crops and the improvement of herbicides assortment in Belarus – S.V. Soroka, L.I. Soroka, R.V. Karpanau, V.S. Тsеrashchuk., N.V. Kabzar, N.S. Stashkevich (IOR Priłuki, Białoruś)

 27. Maintaining cereal fungicide performance through effective resistance management in Eastern Europe – Rosie Bryson, Dieter Strobel, Gerd Stammler (BASF SE Limburgerhof, Niemcy), Witold Łykowski (BASF Polska Sp. z o.o. Warszawa)

 28. Faban – a product with innovative formulation technology for sustainable apple production – Martin Teichmann (BASF SE Limburgerhof, Germany), Eva Smetanova (BASF spol s.r.o. Praga, Czechy), Jacek Lewko (BASF Polska Sp. z o.o. Warszawa)

 29. Use of predicting models to forecast the appearance of plant diseases – Thomas Thomidis (Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Grecja)

 30. Monitoring i badanie zróżnicowania genetycznego bakteryjnych patogenów z rodzaju Dickeya i Pectobacterium wywołujących objawy chorobowe na ziemniaku – Ewa Łojkowska, Wojciech Śledż, Agata Motyka, Marta Potrykus, Sabina Żołędowska, Małgorzata Golanowska, Robert Czajkowski (MWB UG i GUMed Gdańsk), Janina Butrymowicz, Anna Kołodziejska (PIORiN CL Toruń)

 31. Efektywność nowej amidowej pochodnej benzo(1,2,3) thiadiazolu (BTH ) w indukcji odporności roślin przeciwko wirusowi mozaiki tytoniu (TMV) – Henryk Pospieszny (IOR – PIB Poznań), Marcin Śmiglak (PPN – T Poznań)

 32. Phytophthora cinnamomi – nowy patogen borówki wysokiej w Polsce – Leszek B. Orlikowski, Magdalena Ptaszek, Beata Meszka (IO Skierniewice)

 33. Wykrywanie izolatów wirusa mozaiki ogórka (Cucumber mosaic virus) należących do różnych grup filogenetycznych za pomocą techniki izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych – Beata Hasiów-Jaroszewska (IOR – PIB Poznań), Marta Kasprowicz (UAM Poznań), Natalia Rymelska, Natasza Borodynko (IOR – PIB Poznań)

 34. Zastosowanie analizy LAMP (loop – mediated isothermal amplification) w diagnostyce łamliwości podstawy źdźbła zbóż – Katarzyna Pieczul, Aleksandra Obrępalska-Stęplowska (IOR – PIB Poznań)

 35. Pseudomonas graminis, szczep 49m – nowa perspektywa efektywnej ochrony jabłoni przed zarazą ogniową (Erwinia amylovora) – Artur Mikiciński, Piotr Sobiczewski, Joanna Puławska (IO Skierniewice)

 36. Wpływ technologii siewu na zdrowotność rzepaku ozimego uprawianego w warunkach zróżnicowanej gęstości siewu, poziomu ochrony fungicydowej i odmiany – Grzegorz Lemańczyk, Edward Wilczewski, Grażyna Harasimowicz-Hermann (UT-P Bydgoszcz)

 37. Oddziaływanie systemu uprawy (monokultura, integrowany, konwencjonalny) na przeżywalność zarodników Cephalosporium gramineum w glebie – Stefan Martyniuk, Krzysztof Jończyk (IUNG – PIB Puławy)

 38. Bezpieczeństwo zdrowotne polskich płodów rolnych w roku 2014 związane z pozostałościami środków ochrony roślin – Anna Nowacka, Bogusław Gnusowski, Michał Raczkowski (IOR – PIB Poznań)

 39. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2014 – Anna Nowacka, Bogusław Gnusowski, Stanisław Walorczyk, Dariusz Drożdżyński, Michał Raczkowski, Dorota Frąckowiak, Marta Zdziechowska, Andrzej Ziółkowski, Monika Przewoźniak (IOR – PIB Poznań), Urszula Rzeszutko, Izabela Domańska, Klaudia Pszczolińska (IOR – PIB Oddz. Sośnicowice), Bożena Łozowicka, Piotr Kaczyński, Ewa Rutkowska, Magdalena Jankowska, Izabela Hrynko (IOR – PIB TSD Białystok), Ewa Szpyrka, Anna Kurdziel, Aneta Matyaszek, Julian Rupar, Magdalena Podbielska, Magdalena Słowik-Borowiec (IOR – PIB TSD Rzeszów), Monika Michel (IOR – PIB TSD Toruń)

 40. Neonikotynoidy w materiale roślinnym – metody oznaczania pozostałości – Monika Michel (IOR – PIB TSD Toruń)

 41. QuEChERS – nowe podejście do przygotowywania próbek w analizie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych – Stanisław Walorczyk (IOR – PIB Poznań)

 42. Wpływ adiuwantów na mobilność herbicydów w glebie – badania laboratoryjne – Mariusz Kucharski, Olga Kalitowska, Barbara Wujek, Jerzy Sadowski (IUNG – PIB Wrocław)

 43. Agricultural ground application spray nozzle selection and operational decision management using response surface model designs – Bradley K. Fritz (USDA ARS Texas, USA), Zbigniew Czaczyk (UP Poznań), Wesley Clint Hoffmann (USDA ARS Texas, USA)

 44. Using droplet size and spray transport models for best management practices with aerially applied forestry and agricultural protection products – Bradley K. Fritz (USDA ARS Texas, USA), Zbigniew Czaczyk (UP Poznań), Wesley Clint Hoffmann (USDA ARS Texas, USA)

 45. Nozzle orientation effect on drift potential in a wind tunnel: effect of nozzle types, wind speed and boom orientation – Majid Al Heidary, Jean-Paul Douzals (IRSTEA – UMR ITAP Montpellier, Francja), Carole Sinfort (Montpellier SupAgro Montpellier, Francja), Arianne Vallet (IRSTEA – UMR ITAP Montpellier, Francja)

 46. Znaczenie techniki i parametrów opryskiwania w integrowanej ochronie roślin – Roman Kierzek (IOR – PIB Poznań), Henryk Ratajkiewicz (UP Poznań), Mateusz Szymańczyk (IOR – PIB Poznań)

 47. Innowacyjne wykorzystanie wiatrakowca do ochrony biologicznej kukurydzy – Małgorzata Bzowska (UP Lublin), Michał Pniak (Biocont Polska Sp. z o.o. Kraków), Martin Bagar (Biocont Laboratory Brno Slatina, Czechy), Andrzej Wilczański (RAPS – inżynieria rolnicza, Sztum)

 48. Uwarunkowania techniczne aplikacji pestycydów – Stanisław Parafiniuk, Marek Milanowski (UP Lublin)


VIII OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM NEMATOLOGÓW

 1. Warsztaty Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO) – „Ryzyko fitosanitarne związane z glebą towarzyszącą bulwom ziemniaka i odpadami iemniaczanymi”, Lille, Francja, 11–12 lutego 2014 – Witold Karnkowski (GIORiN CL Toruń)

Komitet Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Ochrony Roślin – PIB
„Możliwości wykorzystania metod molekularnych w wykrywaniu odporności agrofagów na środki ochrony roślin”

 1. Rola małych RN A w powiązaniach pomiędzy nicieniami a roślinami i możliwości ich wykorzystania do podnoszenia odporności roślin. – Marek D. Koter, Magdalena Święcicka, Waldemar Skowron (SGGW Warszawa), Joanna Wesoły (UAM Poznań), Marcin Filipecki SGGW Warszawa)

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony