Promowane podstrony

Treść strony

2014 rok


,,Techniki molekularne i mikroskopowe w diagnostyce wirusów roślin”.

W dniach 29-30 września 2014 roku w Instytucie Ochrony Roślin-Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu odbyły się warsztaty: ,,Techniki molekularne i mikroskopowe w diagnostyce wirusów roślin”. W warsztatach wzięli udział studenci Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas warsztatów studenci mieli możliwość wysłuchania wykładów oraz samodzielnego przeprowadzenia doświadczeń w laboratoriach i kompleksie szklarniowym Zakładu Wirusologii i Bakteriologii IOR-PIB. Studenci mieli również możliwość pracy z mikroskopami elektronowymi w Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych. Współorganizatorem warsztatów był Komitet Cytobiologii PAN. Główną organizatorką warsztatów była Dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska - członek Komitetu Cytobiologii PAN i Komitetu Ochrony Roślin PAN oraz Akademii Młodych Uczonych PAN. 


Prof. dr hab. Marek Tomalak został powołany na członka międzynarodowego zespołu ekspertów DG SANCO do spraw węgorka sosnowca (Bursaphelenchus xylophilus) – Commission Task Force on Pine Wood Nematode. Zadaniem tego zespołu jest nadzór nad realizacją przez rządy Portugalii i Hiszpanii zaleceń Komisji Europejskiej w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się tego szkodnika z obszarów objętych jego występowaniem.

Pani mgr Katarzyna Marcinkowska z Zakładu Badania Środków Ochrony Roślin uzyskała stypendium przyznawane przez Urząd Miasta Poznania wyróżniającym się badaczom, którzy nie ukończyli 30. roku życia

Pani mgr Katarzyna Marcinkowska z Zakładu Badania Środków Ochrony Roślin uzyskała także stypendium w ramach projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia Wielkopolski”. Stypendium to zostało przyznane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.2.


 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony