Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

  


STUDIA DOKTORANCKIE Z ZAKRESU OCHRONY ROŚLIN
INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN - PIB

Rok akademicki 2014/15


 

AKTUALNOŚCI HISTORIA REKRUTACJA PLAN ZAJĘĆ STYPENDIA GALERIA KONTAKT

W dniu 18 czerwca 2014 r. zebrała się Komisja ds. Przyznania Stypendium dla Najlepszych Doktorantów Studiów Doktoranckich prowadzonych w Instytucie Ochrony Roślin – PIB w celu przyznania stypendium.

Złożonych 11 wniosków oceniano pod względem trzech form aktywności naukowej: zaawansowania realizacji rozprawy doktorskiej z naciskiem na otwarcie przewodu doktorskiego, dorobku naukowego (szczególnie prace naukowe z IF) oraz innych przejawów aktywności naukowej takich jak: wygłoszenie referatu na międzynarodowej konferencji naukowej, kierowanie projektem badawczym, uczestnictwo w patencie itd.

Stypendium przyznano dwóm studentkom:

Pani mgr Katarzynie Marcinkowskiej z Zakładu Badania Środków Ochrony Roślin oraz Pani mgr Julii Milickiej z Zakładu Wirusologii i Bakteriologii, które jako jedyne spełniły wszystkie wymagania w ocenianych obszarach naukowej aktywności.

Wybrane strony

  • Biblioteka Bazy Archiwum
  • Zalecenia online
  • Atlas chwastów
  • Polsoja
  • Atlas szkodników
  • Wydawnictwa
  • Zakład Badania Ś.O.R.
  • Atlas chorób roślin rolniczych
  • Kalkulator opłacalności
  • PSA

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.