Promowane podstrony

Treść strony

  


STUDIA DOKTORANCKIE Z ZAKRESU OCHRONY ROŚLIN
INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN - PIB

Rok akademicki 2014/15


 

W dniu 18 czerwca 2014 r. zebrała się Komisja ds. Przyznania Stypendium dla Najlepszych Doktorantów Studiów Doktoranckich prowadzonych w Instytucie Ochrony Roślin – PIB w celu przyznania stypendium.

Złożonych 11 wniosków oceniano pod względem trzech form aktywności naukowej: zaawansowania realizacji rozprawy doktorskiej z naciskiem na otwarcie przewodu doktorskiego, dorobku naukowego (szczególnie prace naukowe z IF) oraz innych przejawów aktywności naukowej takich jak: wygłoszenie referatu na międzynarodowej konferencji naukowej, kierowanie projektem badawczym, uczestnictwo w patencie itd.

Stypendium przyznano dwóm studentkom:

Pani mgr Katarzynie Marcinkowskiej z Zakładu Badania Środków Ochrony Roślin oraz Pani mgr Julii Milickiej z Zakładu Wirusologii i Bakteriologii, które jako jedyne spełniły wszystkie wymagania w ocenianych obszarach naukowej aktywności.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony