Promowane podstrony

Treść strony


CEUREG FORUM XVIII
 

W dniach 16-17.10.2014 r. w Centrum Kongresowym Hotel IOR Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu odbyła się techniczna konferencja Ceureg Forum XVIII.

Uczestniczyło w niej 75 osób z 17 krajów. Byli to oficjalni delegaci krajów Europy Centralnej i Wschodniej reprezentujący urzędy odpowiedzialne za dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotu, eksperci z tej dziedziny i w tej grupie wielu przedstawicieli przemysłu produkującego pestycydy.

Główny cel spotkania to wymiana informacji i doświadczeń oraz współpraca w problematyce rejestracji środków ochrony roślin i obszarach pokrewnych. Podstawowa idea Ceureg Forum to ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków.

Forum odbyło się przed patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacje o przebiegu obrad oraz wszystkie prezentacje zamieszczone są na stronie internetowej www.ceureg.com.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony