Promowane podstrony

Treść strony

2013 rok

Międzynarodowa konferencja „Pine Wilt Disease” zorganizowana przez International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) przy udziale projektu „REPHRAME” z 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiego, która odbyła się w dniach od 15 do 18 października 2013 r. w Braunschweigu (Niemcy) wyróżniła poster “The use of PCR-HRM technique for detection of the quarantine nematode Bursaphelenchus xylophilus” zaprezentowany przez dr Annę Filipiak oraz prof. dr hab. Marka Tomalaka.


Dr Paweł Krystian Bereś z Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Rzeszowie został uhonorowany w dniu 6 października 2013 roku Pucharem Dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie z okazji XV Dni Kukurydzy Woj. Mazowieckiego i Łódzkiego za szczególne osiągnięcia w hodowli i propagowaniu uprawy kukurydzy w Polsce.


Mgr Tomasz Krasiński zajął I miejsce na zawodach strzelniczych z pistoletu GLAUBERYT 9 mm organizowanych w dniu 24.04.2013 r. w ramach Konferencji Szkoleniowej obejmującej problematykę realizacji zadań obronnych organizowanej dla kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

 


Oddział PAN w Poznaniu zwrócił się do dr Beaty Hasiów-Jaroszewskiej z Zakładu Wirusologii i Bakteriologii z zaproszeniem do udziału w pięcioosobowym zespole oceniającym publikacje naukowe doktorantów zgłoszone na konkurs Oddziału PAN w  Poznaniu w zakresie Nauk Biologicznych i Rolniczych.


Prof. dr hab. Marek Mrówczyński został Laureatem XIX Edycji Plebiscytu Czytelników "Przeglądu Technicznego" i w dniu 4 marca 2013 r. otrzymał odznaczenie „Srebrny Inżynier" w kategorii „Nauka" za 2012 r.

  • Fot.1.
    Fot.1.
  • Fot.2.
    Fot.2.

Na Fot.2. od lewej stoją:

- prof. dr hab. Marek Ratajczak - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- mgr Ewa Mańkiewicz-Cudny Prezesa Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznego Naczelnej Organizacji Technicznej
- prof. dr hab. Marek Mrówczyński
- mgr Grażyna Henclewska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki


Dr Krzysztof Krawczyk z Zakładu Wirusologii i Bakteriologii IOR-PIB został uhonorowany nagrodą Fundacji Członków Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk Pro Scientia et Vita dla dla wybitnych, młodych naukowców za 2012 r.

Mgr Przemysław Wieczorek z Międzyzakładowej Pracowni Biologii Molekularnej IOR-PIB został uhonorowany wyróżnieniem Fundacji Członków Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk Pro Scientia et Vita dla dla wybitnych, młodych naukowców za 2012 r.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony