Promowane podstrony

Treść strony

KOMUNIKAT - zagrożenie rdzą żółtą zbóż i traw

Wysoka wilgotność oraz niskie temperatury w okresie kwietnia oraz maja stanowiły doskonałe warunki dla rozwoju rdzy żółtej zbóż i traw. Ze względu na charakterystyczne ułożenie urediniów oraz ich wyraźnie żółtą barwę choroba nazywana jest także rdzą pasiastą.

Sprawca choroby grzyb Puccinia striiformis w przeciwieństwie do pozostałych znanych producentom rolnym gatunków rdzy (P. recondita oraz P. graminis) optimum termalne rozwoju osiąga w temperaturach ok. 10°C i w takiej temperaturze kiełkujące zarodniki dokonują penetracji liści. W warunkach sprzyjających rdza żółta poraża całą roślinę, co może powodować straty w plonie sięgające 50–70%, w latach epidemicznego wystąpienia choroby może to być nawet 100%.

Objawy choroby mogą pojawić się na wszystkich nadziemnych częściach rośliny tj. na liściach, pochwach liściowych, źdźbłach, kłosach, a czasem i na rozwijających się ziarniakach. Na liściach obserwuje się wydłużone chlorotyczne pasy ograniczone nerwami, a na nich w rzędach ułożone uredinia sprawcy choroby. Na liściach odmian mało podatnych objawom często nie towarzyszą uredinia lub pojawiają się z opóźnieniem. W takiej sytuacji na liściach obserwujemy jedynie chlorotyczne i nekrotyczne smugi, które mylone mogą być z objawami septoriozy paskowanej liści. Na kłosach wystąpienie choroby można zdiagnozować odchylając plewkę. Po jej wewnętrznej stronie widoczny jest pył żółtych urediniów.

W przypadku stwierdzenia wystąpienia choroby należy w oparciu o próg ekonomicznej szkodliwości wykonać zabieg opryskiwania przy użyciu substancji czynnej z grupy triazoli np. epoksykonazol, protiokonazol, tebukonazol lub w mieszaninach z s.cz. należącymi do grupy strobiluryn.

 • Ogniska wystąpienia choroby widoczne z daleka
  Ogniska wystąpienia choroby widoczne z daleka
 • Charakterystyczne ułożenie uredinii sprawcy rdzy żółtej na...
  Charakterystyczne ułożenie uredinii sprawcy rdzy żółtej na liściu pszenicy
 • Rdza żółta na kłosie pszenżyta ozimego
  Rdza żółta na kłosie pszenżyta ozimego
 • Rdza żółta stanowi coraz większe zagrożenie dla pszenicy i...
  Rdza żółta stanowi coraz większe zagrożenie dla pszenicy i pszenżyta
 • W końcowej fazie całe blaszki liściowe pokryte są...
  W końcowej fazie całe blaszki liściowe pokryte są urediuniami sprawcy choroby
 • autor: M.Korbas, J. Danielewicz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony