Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

ZESPÓŁ INFORMATYKI, EKONOMIKI i SYSTEMÓW DECYZYJNYCH W OCHRONIE ROŚLIN

Najważniejsze kierunki badawcze

 1. Analiza opłacalności chemicznej ochrony roślin rolniczych w różnych technologiach uprawy;

 2. Opracowanie wersji elektronicznej programów wspomagających podejmowanie decyzji w ochronie roślin oraz upowszechnianie i wdrażanie w praktyce;

 3. Rozwój i aktualizacja stron internetowych IOR – PIB;

 4. Adaptacja do polskich warunków, tworzenie nowych i upowszechnianie systemów wspomagających decyzje o ochronie roślin.

Najważniejsze osiągnięcia:

 1. Zalecenia on-line w Internecie;

 2. Uruchomienie internetowego monitoringu zarazy ziemniaka na ziemniaku;

 3. Uruchomienie „prognozy negatywnej” zarazy ziemniaka w oparciu o dane meteorologiczne z polowych stacji meteorologicznych;

 4. Uruchomienie internetowego monitoringu rdzy brunatnej na pszenicy, życie i pszenżycie;

 5. Udostępnienie na witrynie internetowej IOR-PIB kalkulatora stosowania środków ochrony roślin w ochronie upraw przed agrofagami.


Ważne moduły

Wybrane strony

 • PSA
 • Zakład Badania Ś.O.R.
 • Atlas chorób roślin rolniczych
 • Wydawnictwa
 • Atlas szkodników
 • Zalecenia online
 • Polsoja
 • Biblioteka Bazy Archiwum
 • Atlas chwastów
 • BIOSTRATEG III
 • Kalkulator opłacalności

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.