Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Zakład Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin

dr hab. Anna Tratwal

adiunkt

+48 61 867 5051
+48 61 864 9075

dr Magdalena Jakubowska

adiunkt

+48 61 864 9143
+48 61 864 9069

dr Marcin Baran

inżynier +48 61 864 9018

mgr Kamila Roik

asystent

  +48 61 864 9120

mgr Beata Wielkopolan

asystent

 +48 61 864 9120

Antonina Grześkowiak

st. technik

+48 61 864 9070
+48 61 864 9069

 

Najważniejsze kierunki badawcze:

-  badania podstawowe w celu doskonalenie metod wyznaczania optymalnego terminu chemicznego zwalczania chorób i szkodników – dla potrzeb prognozowania krótkoterminowego oraz oceny szkodliwości gospodarczo ważnych agrofagów,

-  ocena stanu fitosanitarnego roślin uprawnych w Polsce na podstawie ogólnokrajowego monitoringu gospodarczo ważnych agrofagów, prowadzonego obecnie we współpracy z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Najważniejsze osiągnięcia:

-  Internetowy serwis informacyjny - Platforma Sygnalizacji Agrofagów
-  opracowanie naukowych podstaw sygnalizacji i zwalczania szkodników zbóż - skrzypionek, pryszczarka zbożowca,
-  opracowywanie metod wykrywania pojawienia się szkodnika i wyznaczania optymalnego terminu zwalczania – rolnic w buraku, miniarek na zbożach,
-  określenie wpływu uprawy zbóż w formie mieszanek międzyodmianowych i międzygatunkowych na ograniczenie występowania najważniejszych chorób pochodzenia grzybowego i szkodników zbóż,
-  systematyczne opracowywanie metodyk dla potrzeb prognozowania krótkoterminowego agrofagów, a także oceny ich szkodliwości,
-  systematyczne określanie zakresu zmian w dynamice sezonowej i wieloletniej lotów mszyc w okolicach Poznania i Sośnicowic oraz informowanie zainteresowanych służb rolniczych, producentów (w ramach serwisu informacyjnego na stronie internetowej IOR-PIB) o migracji mszyc,
-  tworzenie sieci aspiratorów Johnsona do monitoringu migracji mszyc na terenie Polski – szkolenia w zakresie oznaczania gospodarczo ważnych gatunków mszyc oraz organizacji badań i obsługi aspiratora,
-  coroczne opracowywanie monografii analizującej stan fitosanitarny roślin uprawnych w Polsce z uwzględnieniem sugestii prognozowych na rok następny wykorzystywanej w nauce (biblioteki uczelni rolniczych) i praktyce rolniczej (producenci, doradcy, dystrybutorzy środków ochrony roślin),
-  doradztwo w dziedzinie sygnalizacji agrofagów - propagowanie, upowszechnianie i dydaktyka w zakresie monitoringu dla potrzeb sygnalizacji zabiegów ochrony roślin – strona internetowa IOR, szkolenia, organizacja współpracy z PIORiN
- opracowane metodyki i szkolenia inspektorów.

Fot.1.
Fot.2.
Fot.3.
Fot.4.

Fot.1. Prawidłowo prowadzony monitoring dla potrzeb prognozowania krótkoterminowego jest jednym z podstawowych elementów współczesnej ochrony roślin.

Fot.2. Metodą sygnalizowania terminu i potrzeby wykonania zabiegu chemicznego jest odławianie owadów na tablicach klejowych w kolorze żółtym np. miniarek.

Fot.3. Aspirator Johnsona – obiektywny, wygodny aparat do badań nad migracjami mszyc dla celów ochrony roślin

Fot.4.  Samołówki – pułapki świetlne umożliwiające efektywne odłowy nocne imagines sówkowatych, np. rolnic.

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.