Promowane podstrony

Treść strony

W ramach Programu Wieloletniego
Instytutu Ochrony Roślin – PIB 2011-2015

„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności
oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

1. Integrowana ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin dla ludzi, zwierząt i środowiska

Zadania 1.6:
Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy o integrowanej ochronie roślin  

 

W roku 2011 Instytut Ochrony Roślin – PIB 
zorganizował następujące szkolenia:

 

1. WYBRANE PROBLEMY STOSOWANIA CHEMICZNYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Termin szkolenia: 27-28 września 2011 r.

Miejsce szkolenia: Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

 

2. ELEMENTY INTEGROWANEJ OCHRONY PSZENŻYTA

Termin szkolenia: 26 października 2011 r.

Miejsce szkolenia: Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu


3. INTEGROWANA OCHRONA WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN OLEISTYCH

Termin szkolenia: 25 listopada 2011 r.

Miejsce szkolenia:

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

 

4. PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY WIELOLETNICH ROŚLIN PASTEWNYCH

Termin szkolenia: 15 grudnia 2011 r.

Miejsce szkolenia: Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

 

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony