Promowane podstrony

Treść strony

Program Wieloletni
Instytutu Ochrony Roślin – PIB 2011-2015

„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności
oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

1. Obszar tematyczny
1. Integrowana ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin dla
ludzi, zwierząt i środowiska

Zadanie 1.6 
Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy o integrowanej ochronie roślin  

 

W roku 2014 Instytut Ochrony Roślin – PIB 
organizował następujące szkolenia:

 

1. WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY ZBÓŻ JARYCH I OZIMYCH W WARUNKACH POLSKI CENTRALNEJ

Termin szkolenia: 12 marca 2014 r.

Miejsce szkolenia: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Oddział Poświętne w Płońsku

  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
  • Limit miejsc wyczerpany.
  • W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia.

2. WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY ZBÓŻ JARYCH I OZIMYCH ORAZ RZEPAKU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Termin szkolenia: 21 maja 2014 r.

Miejsce szkolenia: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
  • W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia.

3. WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY ZBÓŻ, RZEPAKU ORAZ ROŚLIN OKOPOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UPRAWY ZIEMNIAKÓW NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Termin szkolenia: 30 września 2014 r.

Miejsce szkolenia: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Oddział w Starym Polu.

  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
  • W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia.

4. WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY ZBÓŻ JARYCH I OZIMYCH ORAZ RZEPAKU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Termin szkolenia: 27 listopada 2014 r.

Miejsce szkolenia: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
  • W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia.


Bliższe informacje:

ZAKŁAD TRANSFERU WIEDZY I INNOWACJI
IOR – PIB w Poznaniu

ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań
tel.: 61 864 90 27, 61 867 49 51
e-mail: P.Olejarski@iorpib.poznan.pl lub D.Waligora@iorpib.poznan.pl

oraz na miesiąc przed terminem każdego szkolenia w odpowiednim

Ośrodku Doradztwa Rolniczego

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony