Promowane podstrony

Treść strony

  • Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska

Kierownik Zakładu

dr hab. Jolanta Kowalska
prof. nadzw. IOR-PIB

+48 618649077

J.Kowalska@iorpib.poznan.pl

 

Zakres prowadzonych badań

Najważniejsze osiągnięcia

Laboratorium Analiz Środowiskowych

Pracownicy

Adres

Ochrona roślin jest często postrzegana, jako potencjalne zagrożenie dla człowieka i środowiska, stąd konieczność istnienia Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska.

Intensywny rozwój ekologicznej produkcji rolniczej oraz obowiązek stosowania przez producentów rolnych integrowanej ochrony roślin wymaga od nas podejmowania wyzwań badawczych, których wyniki będą możliwe do wdrożenia do praktyki oraz pozwolą na rozszerzenie asortymentu metod i środków ochrony roślin będących bezpiecznych dla środowiska oraz odpowiedzią na oczekiwania konsumentów poszukujących żywności wyprodukowanej w sposób naturalny.

Tematyka naukowo-badawcza realizowana w Zakładzie jest wielokierunkowa i uwzględnia ocenę wpływu zabiegów ochrony roślin na różne elementy środowiska rolniczego. W zadaniach całego zespołu Zakładu uwzględnione są taktyki uprawowe, zarządzanie środowiskiem rolniczym oraz krajobrazem pól rolniczych i ich wpływem na zwiększenie bioróżnorodności oraz zdrowotność upraw. Silny nacisk położony jest na rozwój badań dotyczący rolnictwa ekologicznego. Realizowana jest tematyka wpływu przemysłu na środowisko rolnicze oraz zagadnienia związane z zagospodarowaniem odpadów przemysłowych oraz optymalizacją procesów technologicznych.

W ramach zadań związanych np. z rekultywacją terenów przemysłowych prowadzi się badania z wykorzystaniem agrotechniki nasadzeń wybranych roślin oraz stosowaniem biostymulatorów rolniczych, które są w stanie przywrócić równowagę zubożonemu i zanieczyszczonemu środowisku. Zakład zajmuje się środowiskiem rolniczym objętym oddziaływaniem przemysłu i wpływem skażeń przemysłowych na rozwój i występowanie agrofagów oraz stan fitosanitarny upraw.

W strukturach Zakładu znajduje się Laboratorium Analiz Środowiskowych.

  • autor: Rafał Motała, data: 2015-07-29

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony