Promowane podstrony

Treść strony

W ramach Programu Wieloletniego
Instytutu Ochrony Roślin – PIB 2011-2015

„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności
oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

1. Integrowana ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin dla ludzi, zwierząt i środowiska

Zadania 1.6:
Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy o integrowanej ochronie roślin  

 

W roku 2013 Instytut Ochrony Roślin – PIB 
zorganizował następujące szkolenia:

 

1. WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY ZBÓŻ JARYCH I OZIMYCH
    W WARUNKACH POŁUDNIOWO-ZACHODNICH REJONÓW POLSKI

Termin szkolenia: 5 marca 2013 r.

Miejsce szkolenia: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

 

2. WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN MAŁOOBSZAROWYCH
   NA OBSZARZE REGIONU MAŁOPOLSKIEGO  

Termin szkolenia: 9 maja 2013 r.

Miejsce szkolenia: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach 


3. WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN PASTEWNYCH
   (ŁUBINÓW, LUCERNY i WYKI)

Termin szkolenia: 18 września 2013 r.

Miejsce szkolenia: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

 

4. PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY BURAKA CUKROWEGO I PASTEWNEGO

Termin szkolenia: 19 listopada 2013 r.

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

 

  • Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
  • Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęcie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia.

 

Bliższe informacje można uzyskać w:

Zakładzie Transferu Wiedzy i Innowacji
IOR – PIB w Poznaniu

ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań
tel.: 61 864 90 27, 61 867 49 51
e-mail: P.Olejarski@iorpib.poznan.pl lub D.Waligora@iorpib.poznan.pl

 

oraz na miesiąc przed terminem każdego szkolenia w odpowiednim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony