Promowane podstrony

Treść strony

Mgr inż. Marta Rzańska-Wieczorek, inżynier

Tel. +48 61 864 9133
e-mail: M.Wieczorek@iorpib.poznan.pl

Dziedziny badań:

  • badania ekologiczne i faunistyczne dotyczące owadów pożytecznych występujących w agrocenozach

  • hymenopterologia – parazytoidy z rodziny Ichneumonidae (Hymenoptera, Apocrita) występujące w agrocenozach i urbanocenozach

Wykształcenie i stopnie naukowe:

  • mgr inż. (2013) – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, kierunek: Ogrodnictwo, specjalizacja: Ochrona Roślin

Zatrudnienie:

  • 2015 – Instytut Ochrony Roślin, Zakład Biologicznych Metod – inżynier

Wybrane publikacje:

  • Trzciński P., Piekarska-Boniecka H., Rzańska M., 2014. Bzygowate (Diptera, Syrphidae) występujące w terenach zieleni miejskiej na przykładzie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 54/3: 326-333.

  • Rzańska M., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P., 2014. Parazytoidy z podrodziny Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) występujące w kolekcji roślin ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu [w:] P. Indykiewicz, J. Bőhner (eds) Animal, Man, and the City – Interactions and Relationships. ArtStudio, Bydgoszcz: 127–135.

  • Rzańska M., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P., 2015. Występowanie parazytoidów z rodziny gąsienicznikowatych (Hymenoptera, Ichneumonidae) w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 55/3: 340-345.

Zainteresowania pozazawodowe:

dendrologia, florystyka, turystyka

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony