Promowane podstrony

Treść strony

Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin

Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin jest jednostką organizacyjną Instytutu Ochrony Roślin powołaną w celu prowadzenia badań naukowych nad chwastami i ich zwalczaniem w uprawach rolniczych.

Do podstawowych kierunków badawczych należą:

 • Biologia chwastów i zmiany w strukturze zachwaszczenia wynikające ze zmian klimatycznych oraz zmian w agrotechnice roślin uprawnych
 • Biologiczne aspekty stosowania regulatorów wzrostu i rozwoju roślin, w tym retardantów i bioregulatorów w uprawach rolniczych
 • Odporność chwastów na herbicydy
 • Udoskonalanie technologii zwalczania chwastów poprzez optymalizację zabiegów chemicznego odchwaszczania roślin rolniczych.
 • Opracowywanie programów zwalczania chwastów w uprawach małoobszarowych
 • Regulacja zachwaszczenia w systemie uprawy roślin rolniczych prowadzonych metodami ekologicznymi i integrowanymi
 •  Wpływ adiuwantów na skuteczność działania i selektywność środków ochrony roślin
 • Ocena działania herbicydów, regulatorów i stymulatorów wzrostu w uprawach rolniczych w zakresie skuteczności, selektywności i bezpieczeństwa dla środowiska Ocena skuteczności działania herbicydów w zależności od sposobu ich stosowania oraz warunków siedliska
 • Łączne stosowaniu herbicydów oraz regulatorów wzrostu i rozwoju roślin.
 • Wpływ jakości wody stosowanej do przyrządzania cieczy użytkowej na skuteczność działania herbicydów.
 •  Doskonalenie technik ochrony roślin i dobór parametrów technicznych opryskiwania w aspekcie bezpieczeństwa środowiska i efektywności zabiegów ochronnych.
 • Zakład wykonuje badania z herbicydami, regulatorami wzrostu i adiuwantami w oparciu o standardy EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization).

 • W Zakładzie Herbologii i Techniki Ochrony Roślin zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę 12 pracowników, w tym 8 na etatach naukowych. Kwalifikacje zawodowe personelu oraz posiadane wyposażenie zapewniają wysoką jakość wykonywanych badań.

 • Badania polowe realizowane są w Polowej Stacji Doświadczalnictwa  w Winnej Górze oraz w Stacjach Terenowych IOR w Białymstoku, Rzeszowie, Toruniu, a także w Oddziale IOR w Sośnicowicach.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony