Promowane podstrony

Treść strony

 Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
informuje o:

XXXVIII Krajowa Konferencji Naukowej z cyklu
„Rejonizacja chwastów segetalnych”

która odbędzie się w

Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu,
ul. Władysława Węgorka 20, sala B

w dniach

25–26 czerwca 2014 r.

Tematem przewodnim Konferencji są:
„Zmiany składu gatunkowego agrocenoz w ostatnim 50-leciu”

więcej informacji w załączonych poniżej komunikatach

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony