Promowane podstrony

Treść strony

Profil Zakładu

Zakład Biologicznych Metod zyskał swój aktualny status organizacyjny w roku 1992 i kontynuuje wcześniejszą działalność Pracowni Biologicznych Metod Walki (1960-1966), Pracowni Patologii Owadów i Pracowni Entomofagów Zakładu Metod Zwalczania Chorób i Szkodników Roślin (1967-1991) oraz Pracowni Doświadczalnictwa Terenowego (1978-1991) Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Najważniejsze kierunki działań Zakładu obejmują określenie roli entomofagów, nicieni i mikroorganizmów owadobójczych w ograniczaniu populacji szkodliwych owadów oraz doskonalenie ich szczepów i metod stosowania w biologicznych i integrowanych programach ochrony roślin.  Badania dotyczą szkodników upraw polowych, szklarniowych, pieczarkarni, sadów oraz lasów i parków miejskich. Odrębne, istotne miejsce w realizowanej tematyce Zakładu zajmują zagadnienia kwarantanny szkodników i czynników chorobotwórczych roślin.
W latach 1991-2001 Pracownicy Zakładu opublikowali ponad 382 prac badawczych, artykułów oraz rozdziałów w książkach i monografiach, uzyskali 11 grantów krajowych i międzynarodowych stypendiów, brali udział w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, wielokrotnie w roli zaproszonych mówców. W latach 1998-2005 cztery osoby uzyskały stopnie doktora habilitowanego, a jedna stopień doktora. Pracownicy Zakładu są autorami czterech patentów oraz zdobyli szereg prestiżowych nagród i wyróżnień krajowych i międzynarodowych.

Pracownicy Zakładu

Kierownik Zakładu: 
Prof. dr hab. Marek Tomalak (nicienie owadobójcze)

Profesorowie:
Prof. dr hab. Jerzy J. Lipa (patologia owadów) - emerytowany profesor 
Prof. dr hab. Marek Tomalak (nicienie owadobójcze)
Prof. dr hab. Danuta Sosnowska (grzyby owado- i nicieniobójcze)

Adiunkci:
Dr Żaneta Fiedler (entomofagi, grzyby owadobójcze)
Dr Anna Filipiak (nicienie owadobójcze)

Inżynierowie:
mgr Agnieszka Błaszak
mgr inż. Marta Rzańska-Wieczorek

mgr inż. Katarzyna Szymkowiak

Starsi technicy:
Renata Wojciechowska

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony