Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

2018 rok

Wykaz uzyskanych i nadanych stopni naukowych 
– doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii

- Piotr KACZYŃSKI (3.12.2018)

„Optymalizacja i aplikacja pojedynczych oraz wielopozostałościowych metod oznaczania herbicydów w zróżnicowanych matrycach”

- Renata DOBOSZ (10.01.2018)

„Charakterystyka występujących w Polsce populacji Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) i Globodera artemisae (Eroshenko i Kazachenko, 1972) Behrens, 1975 (Nematoda: Heteroderidae)”.

2017 rok

Wykaz uzyskanych i nadanych stopni naukowych 
– doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii

- Romuald GWIAZDOWSKI (01.06.2017 r.)

„Ocena możliwości zastosowania bakterii Propionibacterium freudenreichii spp shermanii P4 oraz Lactobacillus plantarum L2 w ochronie rzepaku ozimego przed chorobami”

2016 rok

Wykaz uzyskanych i nadanych stopni naukowych 
– doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii

Ewa SZPYRKA (05.12.2016 r.)
“Występowanie i zanikanie pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin 
w materiale roślinnym oraz oszacowanie narażenia konsumentów”

 

2015 rok

Wykaz uzyskanych i nadanych stopni naukowych 
– doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii

Anna TRATWAL (24.09.2015 r.)
„Znaczenie zasiewów mieszanych w programach integrowanej ochrony zbóż”

Dorota REMLEIN-STAROSTA (28. 04. 2015 r.)
„Ochrona wierzby krzewiastej i ślazowca pensylwańskiego przed chorobami oraz jej wpływ na bioróżnorodność grzybów fyllosfery”

2014 rok

Wykaz uzyskanych i nadanych stopni naukowych 
– doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii

 

– Roman KRAWCZYK (20.03.2014 r.)
„Regulacja zachwaszczenia upraw łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) i łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) w zależności od ich zróżnicowania biologicznego oraz czynników agroekologicznych”

– Kinga MATYSIAK (20.03.2014 r.)
„Naturalne i syntetyczne bioregulatory jako czynniki zwiększające wykorzystanie potencjału planotwórczego roślin uprawnych – aspekty aplikacyjne i nowe możliwości stosowania”

– Paweł Krystian BEREŚ (28.04.2014 r.)
„Studium nad doskonaleniem integrowanej ochrony kukurydzy przed zachodnią kukurydzianą stonką korzeniową (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) i omacnicą prosowianką (Ostrinia nubilalis Hbn.)”

– Tomasz KOSIADA (28.04.2014 r.)
„Charakterystyka populacji Cochliobolus sativus (S. Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur występującej w Wielkopolsce i na Kujawach”

– Andrzej WÓJTOWICZ (12.06.2014 r.)
„Opracowanie i zastosowanie modeli matematycznych do przewidywania ryzyka porażenia żyta ozimego przez Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. sp. recondita Roberger”

2013 rok

Wykaz uzyskanych i nadanych stopni naukowych 
– doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii

Beata HASIÓW-JAROSZEWSKA (17.12.2013 r.)
„Genetyczne determinanty zmienności wirusa mozaiki pepino (Pepino mosaic virus) i ich potencjalna rola w patogenezie”.

2012 rok

Data kolokwium habilitacyjnego i nadania stopnia doktora habilitowanego
nauk rolniczych w zakresie agronomii:

Jolanta KOWALSKA (17.01. 2012)
„Rozszerzenie zakresu stosowania substancji naturalnych i mikroorganizmów pożytecznych w ograniczaniu szkodliwości wybranych agrofagów w uprawach ekologicznych”

Roman KIERZEK (23.04.2012)
„Reakcja roślin jednoliściennych na herbicydy w zależności od techniki opryskiwania i właściwości cieczy użytkowej ”

Ewa MATYJASZCZYK (22.06.2012)
„Analiza zmian ustawodawstwa z zakresu ochrony roślin pod kątem bezpieczeństwa żywności, ludzi środowiska"

Stanislaw WALORCZYK (16.10.2012)
„Doskonalenie i wykorzystanie chromatografii gazowej połączonej z tandemową kwadrupolową spektrometrią mas do jednoczesnego oznaczenia szerokiego zakresu pozostałości środków ochrony roślin w złożonych matrycach"

 

2010 rok

Data kolokwium habilitacyjnego i nadania stopnia doktora habilitowanego
nauk rolniczych w zakresie agronomii:

– Monika MICHEL (25.03.2010)
„Metabolomika nowej generacji środków ochrony roślin w matrycach roślinnych. Mechanizm i modelowanie sorpcji za pomocą łączonych technik separacyjnych i chemometrycznych”
Natasza BORODYNKO (28.06.2010)
„Występowanie, charakterystyka oraz szkodliwość odglebowych wirusów buraka cukrowego w Polsce”
Bożena ŁOZOWICKA (28.06.2010)
„Studium nad pozostałościami środków ochrony roślin w płodach rolnych Północno-Wschodniej Polsce”
Aleksandra OBRĘPALSKA – STĘPLOWSKA (18.11.2010)
„Rola satRNA w patogenezie szczepów wirusa karłowatości orzecha ziemnego (PSV) występujących w Polsce”
Mariola GŁAZEK (16.12.2010)
„Epidemiologia łamliwości źdźbła pszenicy ozimej (Oculimacula yallundae i O. acuformis) w warunkach województwa Śląskiego”
Jacek PISZCZEK (16.12.2010)
„Epidemiologia chwościka buraka cukrowego (Cercospora beticola) w centralnej Polsce”
 

 

2009 rok

Data kolokwium habilitacyjnego i nadania stopnia doktora habilitowanego
nauk rolniczych w zakresie agronomii:
 
– Paweł WĘGOREK (26.05.2009)
Badanie nad odpornością chrząszczy słodyszka rzepakowego (Meligethes Aeneus F.) na insektycydy”
 

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.