Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Mgr Marlena PŁONKA

„Oznaczanie zanieczyszczeń form użytkowych środków ochrony roślin techniką chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas”.

Promotor: dr hab. Mieczysław SAJEWICZ, Uniwersytet Śląski Katowice.
Promotor pomocniczy: dr Marek MISZCZYK, IOR – PIB Oddział Sośnicowice

Recenzenci:
Prof. dr hab. Wiesław WASIAK, UAM Poznań
Prof. dr hab. Adam VOELKEL, Politechnika Poznańska

 


Mgr Julia MINICKA

„Ewolucja molekularna wirusa mozaiki pepino (Pepino mosaic virus, PepMV) i jej wpływ na wirulencję wirusa”.

Promotor: dr hab. Beata HASIÓW-JAROSZEWSKA, prof. IOR – PIB.
Promotor pomocniczy: dr Beata KOMOROWSKA, IO w Skierniewicach.
Recenzenci:
prof. dr hab. Anna GOŹDZICKA-JÓZEFIAK, UAM Poznań,
prof. dr hab. Jacek HENNIG, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie


mgr Magdalena SŁOWIK-BOROWIEC

„Analityka i kinetyka rozkładu pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym o dużej zawartości chlorofilu”.

Promotor: Dr hab. Ewa SZPYRKA, IOR – PIB
Promotor pomocniczy: Dr Dariusz DROŻDŻYŃSKI, IOR – PIB
Recenzenci:
Prof. dr hab. Barbara ADOMAS, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Prof. dr hab. inż. Henryk JELEŃ, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


mgr Aleksandra Zakrzyńska- Nowak

"Diagnostyka oraz analiza molekularna izolatów wirusa pasiastej mozaiki jęczmienia (Barley stripe mosaic virus, BSMV)"

Promotor pracy doktorskiej: Dr hab. Małgorzata JEŻEWSKA, prof. IOR – PIB 

Promotor pomocniczy: Dr hab. Beata HASIÓW-JAROSZEWSKA, prof. IOR – PIB 

Rezenzenci : Prof. dr hab. Elżbieta PADUCH-CICHAL, SGGW Warszawa, Dr hab. Mirosława CIEŚLIŃSKA, prof. Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

 

Ogłoszenie o obronie


mgr Katarzyna Nijak

"Atrakcyjność pokarmowa różnych klonów i odmian wierzby (Salix spp.)"

Promotor: Dr hab. Janusz ROSADA,prof. nadzw. IOR – PIB Poznań.


mgr Przemysław Wieczorek

"Determinaty patogeniczności wirusa nekrozy pomidora (Tomato torrado virus, ToTV)"

Promotor: Dr hab. Aleksandra OBRĘPLASKA-STĘPLOWSKA,prof. nadzw. IOR – PIB Poznań.

Ogłoszenie o obronie


mgr Magdalena Jankowska

"Wpływ procesów technologicznych na poziomy pozostałości środków ochrony roślin w wybranych gatunkach owoców i warzyw"

Promotor: Dr hab. Bożena ŁOZOWICKA, prof. nadzw. IOR – PIB TSD Białystok.
 

Ogłoszenie o obronie


mgr Ewa Jakubiak

"Biologiczna aktywność cieczy jonowych zawierających anion 4-chloro-2-metylofenoksyoctanowy"

Promotor pracy doktorskiej: prof. dr hab. Tadeusz PRACZYK, IOR – PIB Poznań

 

Ogłoszenie o obronie


mgr Przemysław Kardasz

"Badania nad zastosowaniem cieczy jonowych zawierających anion (2,4-dichlorofenoksy)octowy w ograniczaniu zachwaszczenia w pszenicy ozimej"

Promotor pracy doktorskiej: prof. dr hab. Tadeusz PRACZYK, IOR – PIB Poznań

 

Ogłoszenie o obronie


Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.