Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Najważniejsze publikacje z lat 2008-2013

 1. Wójtowicz A Krasiński T., Łepkowski M. (2008). Internetowy system wspomagania decyzji w ochronie ziemniaka przed sprawcą zarazy ziemniaka. Progress in Plant Protection - Postępy w Ochronie Roślin
 2. Wójtowicz A Krasiński T. (2008). Development of internet based advisory system for the control of potato light blight (Phytophthora infestans) in Wielkopolska province in Poland. Abstracts of papers and posters. 17th Triennal Conference of the European Associacion for Potato Research
 3. Wójtowicz M., Wójtowicz A. 2008. Monitoring of changes in the reflectance of electromagnetic radiation from winter oilseed rape canopy with the use of field radiometr CE 313. Acta Agrophysica 12(1):255–268.
 4. Jaczewska-Kalicka A., Krasiński T. Czynniki decydujące o opłacalności chemicznej ochrony pszenicy ozimej; Progress in Plant Protection 49 (2) 475-483
 5. Walczak F., Tratwal A., Krasiński T. - Kierunki rozwoju prognozowania i sygnalizacji agrofagów w ochronie roślin rolniczych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50 (1): 81-86.
 6. Wójtowicz M., Wójtowicz A. 2009. Effectiveness of chemical protection against weeds applied to poppy (Papaver somniferum L.). Journal of Plant Protection Research. Vol. 49, No. 2. 209–215.
 7. Wójtowicz A., Wójtowicz M. 2009. Matematyczne modelowanie zagrożenia roślin  przez Puccinia recondita Rob. ex Desm. f sp. tritici Postępy Nauk Rolniczych nr 5–6/2009: 69–75.
 8. Jaczewska-Kalicka A., Krasiński T. - Efekt ekonomiczny ochrony pszenicy ozimej na przestrzeni lat 2006-2009. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50 (2): 533-536.
 9. Jaczewska-Kalicka A., Krasiński T. - Grzyby patogeniczne dominujące w uprawie pszenicy ozimej w latach 2006-2009. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50 (2): 642-647.
 10. Jaczewska-Kalicka A. Krasiński T. 2010 Powiązania cen zbytu ziarna z kosztami ochrony zbóż w Polsce uwzględniające wymagania fitosanitarne Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW Tom 10 (XXV) 2010 zeszyt 2; strony; 32-40
 11. Wójtowicz A Krasiński T. 2010. Forecasting the influence of temperature increase on development of colorado potato beetle, leptinotarsa decemlineata (say) in wielkopolska region in poland Materiały Konferencji Climate Change and Agricultural Production in the Baltic Sea Region Climate Change and Agricultural Production in the Baltic Sea Region
 12. Piekarczyk J., Wójtowicz A. 2010. Ocena stopnia porażenia liści żyta przez rdzę brunatną (Puccinia recondita f. sp. recondita Roberge) na podstawie polowych pomiarów hiperspektralnych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin Vol 50 No. 2: 713–717
 13. Wójtowicz A. 2010. Polowa ocena wiarygodności prognoz rozwoju populacji stonki ziemniaczanej stawianych za pomocą systemu wspomagającego podejmowanie decyzji SimLep 3. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin Vol 50 No. 3: 1318–1321
 14. Jaczewska-Kalicka A., Krasiński T. 2011 - Aspekty ekonomiczne i czynniki detrminujące opłacalność ochrony pszenicy ozimej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 51 (2): 565-569
 15. Wójtowicz A. Krasiński T. 2011. Opracowanie witryny internetowej do przekazywania informacji o zagrożeniu ziemniaka ze strony Phytophthora infestans. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 51 (3):1082-1086
 16. Wójtowicz A., Ratajkiewicz H., Wójtowicz M. 2011. Ocena wiarygodności systemu NegFry w prognozowaniu terminu wystąpienia zarazy ziemniaka na pomidorze gruntowym. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin Vol 51 No. 3:1087–1093.
 17. Wójtowicz A., Krasiński T. 2011. Development of web-based system for assesement of late blight threat to potato crops in Poland Materiały Konferencji  Risk assessment/risk management, forecasting pests and diseases of field crops in a changing climate. NFJ, Szwecja Bäckaskog castle: 105.
 18. Skorupska A., Rogalińska M. 2011. Preferencje przędziorka wierzbowca (Schizotetranychus schizopus Zacher) (Tetranychidae) w wyborze różnych gatunków
 19. Wojtowicz A., Krasiński T., Czaczyk Z. 2012. Zastosowanie internetu do wspomagania decyzji w ochronie ziemniaka przed Phytophthora infestans. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna nr 1 18-20. w języku polskim
 20. Wójtowicz A., Wójtowicz M., Ratajkiewicz H. 2012. Próba oceny ryzyka wystąpienia zarazy ziemniaka na pomidorze w Polsce na podstawie wyników symulacji komputerowych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin Vol 52, No. 3:684–687.
 21. Wójtowicz A. 2012 Opracowanie i walidacja modelu szacującego pojawienie się objawów chorobowych powodowanych przez Puccinia recondita f. sp. tritici. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin Vol 52, No. 3:680–683
 22. Krasiński T. 2012. Zmienna opłacalność zwalczania agrofagów. Top  agrar  4 / 2012
 23. Wójtowicz A., Wójtowicz M., Sigvald R. 2013. Forecasting the influence of temperature increase on the deveopment of the Colorado potato beetle [Leptinotarsa decemlineata (Say)] in the Wielkopolska region of Poland Acta Agriculturae Scandinavica Section B _ Soil and Plant Science,. Vol 63, No. 2: 136–146.
 24. Krasiński T., Rogalińska M. Zalecenia Ochrony Roślin on-line edycja 01/2009-2013
 25. Krasiński T., Rogalińska M. Zalecenia Ochrony Roślin on-line edycja 02/2009-2013
 26. Krasiński T., Rogalińska M. Zalecenia Ochrony Roślin on-line edycja 03/2009-2013
 27. Krasiński T., Rogalińska M. Zalecenia Ochrony Roślin on-line edycja 04/2009-2013
 28. Krasiński T., Rogalińska M. Zalecenia Ochrony Roślin on-line edycja 05/2009-2013
 29. Krasiński T., Rogalińska M. Zalecenia Ochrony Roślin on-line edycja 06/2009-2013

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.