Promowane podstrony

Treść strony

 Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
uprzejmie informuje, że wraz z
Instytutem Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu
oraz Katedrą Entomologii Stosowanej SGGW w Warszawie
jest współorganizatorem

KONFERENCJI W RAMACH IOBC/WPRS WORKING GROUP
„LANDSCAPE MANAGEMENT FOR FUNCTIONAL BIODIVERSITY”

 która odbędzie się w

Centrum Kongresowym IOR - PIB w Poznaniu,
ul. Władysława Węgorka 20, sala A

w dniach

21–23 maja 2014 r.
(w załączeniu program konferencji)

 

Celem konferencji jest:

  • prezentacja i podsumowanie wyników badań nad znaczeniem różnych elementów infrastruktury ekologicznej dla wzbogacenia różnorodności flory i  fauny agrocenoz;
  • wymiana informacji dotyczących badań naukowych nad wykorzystaniem różnych elementów środowiska w zwalczaniu szkodników i chorób roślin oraz praktycznych projektów wdrażających pro-ekologiczne zalecenia przez zespoły rolników w krajach Unii Europejskiej;
  • systemy wspomagania działań instytucji rządowych i organizacji producentów rolnych w celu zwiększania struktur ekologicznych podnoszących efektywność wrogów naturalnych  szkodników, a także populacji zapylających i ptaków w agrocenozach.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa i przesłanie
na adres mailowy A.Kwiatkowski@iorpib.poznan.pl

Jednocześnie informujemy, że koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 140,-EURO dla członków IOBC oraz 230,-EURO dla osób nie zrzeszonych  i obejmuje wydruk materiałów konferencyjnych – Biuletyn IOBC zawierający prezentacje, posiłki oraz dwa wyjazdy terenowe: do Stacji Badawczej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Turwi oraz na pola doświadczalne BASF w Jarosławcu.

Opłata konferencyjna nie uwzględnia kosztu noclegów, a rezerwację noclegów należy dokonać indywidualnie we własnym zakresie.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony