Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Kierownik TSD w Białymstoku

Dr hab. Bożena Łozowicka prof. nadzw.

fax +48 85-675-34-19, tel. +48 85-678-54-70

e-mail: B.Lozowicka@iorpib.poznan.pl

 

 

Publikacje

 1. Wolska I., Popławski J., Łozowicka B.: Crystal Structures of 1,2,5 Trimethoxy-3-(1-propenylo)benzene and 1,3,5-Trimethoxy-2-(1 propenylo)benzene. Pol. J. Chem., 1998, 72: 2331-2336. IF 0,393 (MNiSW: 2012 - 15 pkt; 2010 - 20 pkt).
 2. Popławski J., Łozowicka B., Dubis A., Lachowska B., Witkowski S., Siluk D., Petrusewicz J., Kaliszan R., Cybulski J., Chilmończyk Z., Strzałkowska M.: Synthesis and Hypolipidemic and Antiplatelet Activity of alfa-Asarone Isomers. J. Med. Chem., 2000, 43: 3671-3676. IF 5,248 (MNiSW: 2012 - 45 pkt; 2010 - 32 pkt).
 3. Popławski J., Łozowicka B., Dubis A., Lachowska B., Winiecki Z., Nawrot J.: Feeding - Deterrent Activity of alfa-Asarone Isomers Against Some Stored Coleoptera. Pest Manag. Sci., 2000, 56: 1-5. IF 2,251 (MNiSW: 2012 - 40 pkt; 2010 - 32 pkt).
 4. Siergiejczyk L., Popławski J., Łozowicka B., Dubis A., Lachowska B.: 1H and 13C NMR Spectral Analysis of alfa-Asarone and its Isomers. Magn. Reson. Chem., 2000, 38: 15-18. IF 1,437 (MNiSW: 2012 - 20 pkt; 2010 - 27 pkt).
 5. Chilmonczyk Z., Siluk D., Kaliszan R., Łozowicka B., Popławski J., Filipek S.: New chemical structures of hypolipidemic and antiplatelet activity. Pure Appl. Chem., 2001, 73 (9): 1445-1458. IF 2,789 (MNiSW: 2012 - 30 pkt; 2010 - 27 pkt).
 6. Filipek S., Łozowicka B.: Alfa-Asarone Congeners as Hypolipidemic Agents. Pseudoreceptor Versus Mini Receptor Modeling. Acta Pol. Pharm., 2000, 57: 106-109. (MNiSW: 2012 - 15 pkt; 2010 - 13 pkt).
 7. Łozowicka B., Popławski J.: Synteza i aktywność hipolipemiczna nowych pochodnych alfa-asaronu. Biul. Inst. Leków, 2000, 44 (1): 161-162. (MNiSW: 2012 - 0 pkt; 2010 - 2 pkt).
 8. Chilmonczyk Z., Sienicki Ł., Łozowicka B., Lisowska-Kuźmicz M., Jończyk A., Hassan Y.: Aboul-Enein Structure–Retention Relationship in a Series of Chiral 1,4-Disubstituted Piperazine Derivatives on Carbohydrate Chiral Stationary Phases. Il Farmaco, 2005, 60: 439-443. IF 0,56 (MNiSW: 2012 - 0 pkt; 2010 - 10 pkt).
 9. Magdziarz T., Łozowicka B., Gieleciak R., Bąk A., Polański J., Chilmonczyk Z.: 3D QSAR study of hypolipidemic asarones by comparative molecular surface analysis. Bioorg Med. Chem., 2006, 14: 1630-1643. IF 2,921 (MNiSW: 2012 - 30 pkt; 2010 - 32 pkt).
 10. Łozowicka B.: Analysis of natural water pollution points in the vicinity of burial grounds in Podlasie region. Pol. J. Env. Stud., 2006, 15 (5D, P II): 478-482.
 11. Łozowicka B.: Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w żywności dla dzieci. Prog. Plant Protect./Post. Ochr. Roślin, 2006, 46 (2): 735-738. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 12. Nowacka A., Gnusowski B., Dąbrowski J., Walorczyk S., Drożdżyński D., Wójcik A., Barylska E., Ziółkowski A., Chmielewska E., Morzycka B., Łozowicka B., Giza I., Sztwiertnia U., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Kuźmenko A., Sadło S.: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2005). Prog. Plant Protec./Post. Ochr. Roślin, 2006, 46 (1): 484-494. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 13. Łozowicka B., Ignatowicz K.: Pesticide residues searched for in north-east Polish crops. Ecol. Chem. Eng., 2006, 36: 35-43. (MNiSW: 2012 - 7 pkt; 2010 - 9 pkt).
 14. Łozowicka B., Kaczyński P., Nawrot J., Wysocka J.: Aktywność deterentna nowych pochodnych allfa-asaronu. Prog. Plant Protect./Post. Ochr. Roślin, 2007, 47 (1): 303-309. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 15. Ulman M., Bielawska K., Łozowicka B., Chilmonczyk Z., Heimann M., Kesselmeier J., Schebeske G., Katryński K.: Atmospheric volatile organic compounds (VOC) over a central Siberian forest in Russia. Chem. Anal., 2007, 52: 435-451. IF 0,52 (MNiSW: 2012 - 15 pkt; 2010 - 13 pkt).
 16. Łozowicka B., Kaczyński P.: 2007. „35-lecie Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin w Białymstoku, czyli historia od Programu FAO/UNDP (1971 rok) do rządowego Programu Wieloletniego (2006-2010)”. IOR TSD Białystok, 76 ss. ISBN 978-83-89867-15-5.
 17. Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E.: Pozostałości środków ochrony roślin w ziarnach zbóż. Prog. Plant Protect./Post. Ochr. Roślin, 2007, 47 (4): 70-75. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 18. Łozowicka B., Kaczyński P.: Pesticides – one of chemical pollutants of groundwater of rural areas in Podlasie. Pol. J. En. Stud., 2007, 16 (2A, Part II): 332-336. (MNiSW: 2012 - 15 pkt; 2010 - 13 pkt).
 19. Bułatowicz A., Łozowicka B.: Economic aspects of conducts of ecological farms. Ochr. Środ. Zas. Nat., 2008, 35 (36): 39-43. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 20. Nowacka A., Gnusowski B., Dąbrowski J., Walorczyk S., Drożdżyński D., Wójcik A., Barylska E., Ziółkowski A., Chmielewska E., Morzycka B., Łozowicka B., Giza I., Sztwiertnia U., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Kuźmenko A., Sadło S.: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2006). Prog. Plant Protect./Post. Ochr. Roślin, 2007, 47 (4): 79-91. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 21. Łozowicka B.: Pesticide residues in fresh apples produced under conventional and integrated crop management cultivation. Ochr. Środ. Zas. Nat., 2008, 35 (36): 306 310. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 22. Gnusowski B., Nowacka A., Giza I., Sztwiertnia U., Łozowicka B., Kaczyński P., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Kuźmenko A.: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w materiałach paszowych pochodzenia roślinnego w roku 2006. Prog. Plant Protect./Post. Ochr. Roślin, 2007, 47 (4): 38-42. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 23. Łozowicka B., Rutkowska E., Masłowska M., Kaczyński P.: Occurrence of fungicide residues in fruits and vegetables in north-eastern Poland in 2000-2007. Ochr. Środ. Zas. Nat., 2008, 35 (36): 311-316. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 24. Karwicka E., Marczewska J., Januszewska E., Łozowicka B.: Genotoxity of alfa asarone analogues. Bioorg. Med. Chem, 2008, 16: 6069-6074. IF 2,921 (MNiSW: 2012 - 30 pkt; 2010 - 32 pkt).
 25. Łozowicka B., Bułatowicz A.: Insecticides residues in grain cereals from conventional crops. Ochr. Środ. Zas. Nat., 2008, 35 (36): 301-305. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 26. Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Masłowska M.: Obraz skażeń pozostałościami pestycydów w uprawach rolniczych północno-wschodniej Polski. Prog. Plant Protect./Post. Ochr. Roślin, 2008, 48 (4): 1215-1219. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 27. Łozowicka B., Kaczyński P.: Oznaczanie pozostałości fungicydu nowej generacji w owocach i warzywach. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 2008, 48 (4): 1211-1214. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 28. Łozowicka B.: Zatrucia pszczół środkami ochrony roślin. Prog. Plant Protect./Post. Ochr. Roślin, 2008, 48 (3): 792-797. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 29. Łozowicka B.: Pesticide residues in fruit, vegetables and farm produce from various farming systems in north-eastern Poland. Ecol. Chem. Eng. A, 2008, 15 (3): 48-60. (MNiSW: 2012 - 7 pkt; 2010 - 9 pkt).
 30. Nowacka I., Gnusowski B., Dąbrowski J., Walorczyk S., Drożdżyński D., Wójcik A., Raczkowski M., Brylska E., Ziółkowski A., Chmielewska E., Giza I., Sztwiertnia U., Łozowicka B., Kaczyński P., Sadło S., Rupar J., Szpyrka E., Rogozińska K., J., Kuźmenko A.: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2007. Prog. Plant Protect./Post. Ochr. Roślin, 2008, 48 (4): 1220-1233. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 31. Gnusowski B., Nowacka A., Giza I, Sztwiertnia U., Łozowicka B., Kaczyński P., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Kuźmenko A.: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego w roku 2007. Prog. Plant Protect./Post. Ochr. Roślin, 2008, 48 (4): 1189-1193. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 32. Łozowicka B., Rutkowska E., Jankowska M., Kaczyński P.: Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych Podlasia, a standardy unijne. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 2009, 49 (4): 1885-1888. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 33. Gnusowski B., Nowacka I., Walorczyk S., Łozowicka B., Szpyrka E., Sadło S.: Badania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych, roślinnych produktach spożywczych i paszach pochodzących z produkcji ekologicznej w roku 2008. Prog. Plant Protect./Post. Ochr. Roślin, 2009, 49 (4): 1856-1864. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 34. Łozowicka B., Rutkowska E., Jankowska M., Kaczyński P.: Comparison of Two Preparation Procedures for Determination of Pesticides Residues in Oilseed Rape by Gas Chromatography. Chem. Anal., 2009, 54 (3): 367-387. IF 0,52 (MNiSW: 2012 - 15 pkt; 2010 - 13 pkt).
 35. Gnusowski B., Nowacka I., Giza I., Rzeszutko U., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Kuźmenko A., Szala J., Sadło S.: Badania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych, roślinnych produktach spożywczych i paszach pochodzących z produkcji ekologicznej w roku 2008. Prog. Plant Protect./Post. Ochr. Roślin, 2009, 49 (3): 1409-1413. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 36. Nowacka I., Gnusowski B., Walorczyk S., Drożdżyński D., Wójcik A., Raczkowski M., Hołodyńska A., Barylska E., Ziółkowski A., Chmielewska E., Giza I., Rzeszutko U., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Machowska A., Słowik-Borowiec M., Kuźmenko A., Szala J.: Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2008). Prog. Plant Protect./Post. Ochr. Roślin, 2009, 49 (4): 1904-1917. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 37. Snarska K., Łozowicka B.: Zachwaszczenie zbóż na terenie jednej z gmin woj. podlaskiego. Pamiętnik Puławski, 2009, 150: 293-305. (MNiSW: 2012 - 4 pkt; 2010 - 6 pkt).
 38. Łozowicka B., Bułatowicz A.: Wybrane aspekty chemicznej ochrony zbóż i rzepaku w północno-wschodniej Polsce. Prog. Plant Protect./Post. Ochr. Roślin, 2009, 49 (3): 1547-1552. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 39. Łozowicka B., Kaczyński P.: Pozostałości ditiokarbaminianów w żywności oraz potencjalne ryzyko narażenia konsumentów. Bromat. Chem. Toksykol., 2009, XLII (4): 1155-1160. (MNiSW: 2012 - 4 pkt; 2010 - 6 pkt).
 40. Łozowicka B., Kaczyński P.: Metoda oznaczania pozostałości glifosatu z wykorzystaniem chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 2009, 49 (4): 1880-1884. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 41. Łozowicka B., Kaczyński P.: Determination of carbendazim, linuron and glyphosate residues by HPLC method. Pol. J. En. Stud., 2009, 18 (2B): 100-104.
 42. Łozowicka B., Kaczyński P.: Linuron, DDT and Organochlorine Pesticide Residues in Plants from North-Eastern Poland. Ecol. Chem. Eng., 2009, 16 (5/6): 625-635. (MNiSW: 2012 - 7 pkt; 2010 - 9 pkt).
 43. Łozowicka B.: Risk and threat for health consumers by pesticide residues from Polish north east crops. Ecol. Chem. Eng. 2009, 16 (10): 1327-1339. (MNiSW: 2012 - 7 pkt; 2010 - 9 pkt).
 44. Łozowicka B., Kaczyński P.: 2009. Monitoring organochlorine and organophosporous pesticides in surface and ground water in Podlasie region. s 12-20. In:  Pol. J. En. Stud. Series of monographs v. 3. L. Dzienis (red) . HARD Publishing Company, 94 ss. ISBN 987-83-61940-08-1 (MNiSW: 2012 - 7 pkt; 2010 - 7 pkt).
 45. Łozowicka B.: Monitoring of insecticide and fungicide residues in fruit in North-Eastern Poland. Pol. J. En. Stud., 2009, 18 (2B): 94-99.
 46. Łozowicka B.: Chemiczne zanieczyszczenia żywności pochodzenia roślinnego. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 2009, 49 (4): 2071-2080. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 47. Łozowicka B.: 2010. Studium nad pozostałościami środków ochrony roślin w płodach rolnych północno wschodniej Polski, ISSN 1730-038X, Rozprawy naukowe IOR-PIB, zeszyt 21, Poznań 2010, 172 ss. (MNiSW: 2012 - 12 pkt; 2010 - 12 pkt).
 48. Łozowicka B. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach pochodzących z produkcji integrowanej i konwencjonalnej. Prog. Plant Protect./Post. Ochr. Roślin, 2010, 50 (4): 1932-1937. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 49. Łozowicka B., Jankowska., Kaczyński P.: Oznaczanie pozostałości herbicydów z grupy fenoksykwasów w wodzie, glebie, ziarnie i słomie zbóż technika chromatografii cieczowej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 2010, 50 (3): 1452-1458. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 50. Łozowicka B., Rutkowska E., Jankowska., Kaczyński P.: Pozostałości fungicydów i insektycydów w owocach i sokach owocowych. Prog. Plant  Protection/Post. Ochr. Roślin, 2010, 50 (3): 1445-1451. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 51. Łozowicka B, Wołejko E, Łoboda T, Pietkiewicz S.: Wpływ dawki azotu i fotosyntetycznie aktywnej radiacji (par) na występowanie mszycy zbożowej (sitobion avenae f.) w jęczmieniu jarym. Prog. Plant Protect./Post. Ochr. Roślin, 2010, 50 (4): 1903-1909. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 52. Gnusowski B., Nowacka A., Walorczyk S., Łozowicka B., Szpyrka E., Sadło S.: Badania pozostałości środków chemicznej ochrony roślin w płodach rolnych, roślinnych produktach spożywczych i paszach pochodzących z produkcji ekologicznej w roku 2009. Prog. Plant  Protection/Post. Ochr. Roślin 2010, 50 (4): 1903-1909. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 53. Nowacka A., Gnusowski B., Walorczyk S., Drożdżyński D., Wójcik A., Raczkowski M., Barylska E., Ziółkowski A., Chmielewska E., Jurys J., Reszutko U., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Machowska A., Rupar J., Rogozińska K., Słowik-Borowiec M., Szpyrka E., Frankowska J., Kuźmienko A.: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2009. Prog. Plant  Protection/Post. Ochr. Roślin, 2010, 50 (4): 1893-1896. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 54. Gnusowski B., Nowacka A., Jurys J., Reszutko U., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Szpyrka E., Rogozińska K., Rupar J., Szala J., Kuźmienki A.: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego w roku 2009. Prog. Plant  Protection/Post. Ochr. Roślin 2010, 50 (4): 1947-1962. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 55. Łozowicka B., Kaczyński P.: Pesticide residues in apples (2005-2010). Archiv. Env. Protect., 2011, 37 (3): 43-54. IF 0,444 (MNiSW: 2012 - 15 pkt; 2010 - 9 pkt) .
 56. Łozowicka B., Kaczyński P.: Occurence and load of priority pesticides in groundwater of Podlasie region (2009-2010). Inżynieria Ekologiczna, 2011, 26: 178-195. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 57. Łozowicka B., Konecki R.: 2011. Selected aspects of chemical protection of agricultural crops in north-eastern Poland. Acta Sci. Pol., Agricultura, 2011, 10 (4): 107-119. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 58. Łozowicka B., Hrynko I., Jankowska M., Rutkowska E., Kaczyński P., Janowicz T.: System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) w odniesieniu do pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych północno-wschodniej Polski. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 2011, 51 (2): 990-995. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 59. Łozowicka B.: Zatrucia pszczół środkami ochrony roślin i biocydami (2009-2010). Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 2011, 51 (1): 71-76. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 60. Łozowicka B., Jankowska M., Rutkowska E., Hrynko I., Kaczyński P.: Metoda oznaczania pozostałości środków ochrony roślin w tytoniu. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 2011, 51 (2): 721-726. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 61. Nowacka A., Gnusowski B., Walorczyk S., Drożdżyński D., Raczkowski M., Hołodyńska A., Frąckowiak D., Wójcik A., Ziółkowski A., Rzeszutko U., Domańska I., Jurys J., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Hrynko I., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Kurdziel A., Słowik-Borowiec M., Michel M., Kuźmenko A., Szala J.: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w 2010 r. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 2011, 51 (4): 1723-1738. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 62. Łozowicka B., Wołejko E.: Badania ankietowe zużycia środków ochrony roślin w uprawach rolniczych terenów chronionych Suwalszczyzny. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 2011, 51 (3): 1047-1053. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 63. Gnusowski B., Nowacka A., Łozowicka B., Szpyrka E., Walorczyk S.: Pesticide residues in organic food and feed of plant origin. J Res. Applicat. Agric. Eng., 2011, 56 (3): 102-107. (MNiSW 5 pkt).
 64. Łozowicka B., Kaczyński P., Jankowska M., Rutkowska E.: Narażenie dzieci na pozostałości pestycydów w jabłkach.  Bromat. Chem. Toksykol., 2011, XVIV (4): 1079-1086, (MNiSW: 2012 - 4 pkt; 2010 - 6 pkt).
 65. Łozowicka B., Rutkowska E., Jankowska M., Kaczyński P., Hrynko I.: Heath Risk Analysis of Pesticide Residues in Berry Fruit From North Eastern Poland. J Fruit Ornamental Plant Research, 2012, 20 (1): 83-95. (MNiSW: 2012 - 7 pkt; 2010 - 6 pkt).
 66. Łozowicka B., Jankowska M., Kaczyński P., Rutkowska E., Hrynko I., Janowicz T.: Optymalizacja ekstrakcyjnej techniki MSPD w analizie pozostałości pestycydów w ziołach., Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 2012, 52 (2): 431-436. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 67. Łozowicka B., Hrynko I., Rutkowska E., Jankowska M., Kaczyński P., Janowicz T.: Pozostałości środków ochrony roślin w owocach i warzywach z północno-wschodniej Polski (2008-2011). Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 2012, 52 (2): 423-430. (MNiSW: 2012 - 5 pkt; 2010 - 6 pkt).
 68. Gnusowski  B. Nowacka A., Walorczyk S., Łozowicka B., Szpyrka E. Pesticide residues in organic food of plant origin in Poland in 2010. Badania pozostałości środków chemicznej ochrony roślin w płodach rolnych, roślinnych produktach spożywczych i paszach pochodzących z produkcji ekologicznej w roku 2010. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 52 (1) 2012.
 69. Gnusowski B., Nowacka A, Rzeszutko U., Jurys J., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Szpyrka E., Rogozińska K., Rupar J., Kurdziel A., Słowik-Borowiec M., Kuźmenko.A, Szala J. Monitoring of pesticide residues in feed of plant origin in 2010.
 70. Gnusowski B, Nowacka A., Walorczyk S., Łozowicka B., Szpyrka E. Badania pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego w roku 2010. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 52 (1): 127-132.
 71. Nowacka A., Gnusowski B., Walorczyk S., Drożdżyński D., Raczkowski M., Hołodyńska A., Frąckowiak D., Wójcik A., Ziółkowski A., Rzeszutko U., Domańska I., Jurys J., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Hrynko I., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Kurdziel A., Słowik-Borowiec M., Michel M., Kuźmenko A., Szala J.: Pesticide residues in Polish crops (2011). Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 52 (4): 1106-1116.
 72. Łozowicka B., Jankowska M., Kaczyński P.: Pesticide residues in Brassica vegetables and exposure assessment of consumers. Food Control, 2012, 25: 561-575. IF 2,656 (MNiSW: 2012 - 35 pkt; 2010 - 32 pkt).
 73. Łozowicka B., Jankowska M., Rutkowska E., Kaczyński P., Hrynko I.: Comparison of extraction techniques by matrix solid phase dispersion and liquid-liquid for the screening of 150 pesticides from soil and determination by gas chromatography. Pol. J. Env Stud., 2012, 21 (4): 973-992.  IF 0,888 (MNiSW: 2012 - 15 pkt; 2010 - 13 pkt).
 74. Łozowicka B., Kaczyński P., Jankowska M., Rutkowska E., Hrynko I.: Pesticide residues in raspberries (Rubus idaeus L.) and dietary risk assessment. Food Add. and Cont.: Part B: Surveillance, 2012, 5 (3): 165-171. IF  0,891 (MNiSW: 2012 - 20 pkt; 2010 - 13 pkt) .
 75. Łozowicka B., Miciński J., Zwierzchowski G., Kowalski I.M., Szafarek J.: Cereal grain and feed material containing residues of plant protection chemicals and their effects on human and animal health. Pol. J. Env. Stud., 2012, 21 (6): 181 - 190. IF 0,888 (MNiSW: 2012 - 15 pkt; 2010 - 13 pkt).
 76. Łozowicka B.: Monitoring of Priority Pesticides in Groundwater of North-Eastern Region of Poland (2006-2011). Proceedings of the Natural Resource Use and Agrarian Production, Irkutsk State Academy of Agriculture, Irkuck, 2012. ISBN 978-5-91777-084-0
 77. Łozowicka B., Kaczyński P., Miciński J., Zwierzchowski G.: Pesticide residues in cereal grain and feed material and risk assessment on human and animal health. Proceedings of the Natural Resource Use and Agrarian Production, Irkutsk State Academy of Agriculture, Irkuck,  str 73-86. ISBN 978-5-91777-084-0
 78. Łozowicka B, Kaczyński P., Nawrot J.: Antifeedant activity of trimethoxypropenylobenzenes against the colorado potato beetle and larvae (Leptinotarsa Decemlineata Say, Coleoptera: Chrysomelidae).  Proceedings of the 2nd International Symposium of Bio-Pesticides and Eco-toxicological Network (2nd IS-BioPEN), Tajlandia, Bangkok, str. 116-122.
 79. Łozowicka B. Kaczyński P., Magdziarz T.: 3 D QSAR Analysis of 1,2,4-trimethoxy-2-[(1’E]-prop-1’-enylo)benzene Derivatives Against Coleoptera. Proceedings of the 2nd International Symposium of Bio-Pesticides and Eco-toxicological Network (2nd IS-BioPEN), Tajlandia, Bangkok, str. 102-112.
 80. Konecki R. and Łozowicka B.: Occurrence and harmfulness of aphids selected species in Poland. Proceedings of the 2nd International Conference: Topical Problems and Prospects of Plant Protection and Quarantine, Kazachstan, Almaty,  str. 208 – 211.
 81. Łozowicka B., Kaczyński P.: Synthesis and antifeedant activity of novel alpha asarone derivatives against stored product pests. Pest Management Science. 2013, 69 (in press). (MNiSW: 2012 - 40 pkt; 2010 - 32 pkt). IF 2,25
 82. Marczewska J. , Drozd E. , Anuszewska E. , Chilmonczyk Z. , Łozowicka B.  Assessment of the genotoxic activity of alpha-asarone and its derivatives in the comet assay. 2013. Acta Pol Pharm. 70(2):349-54.   IF 0.465
 83. Łozowicka B., Jankowska M.,  Rutkowska E., Hrynko I.,  Kaczynski P., Micinski J. The evaluation of a fast and simple pesticide multiresidue method in various herbs by gas chromatography. J Nat Med. DOI 10.1007/s11418-013-0777-9 IF 1,389

Prace badawcze i doniesienia opublikowane w wydawnictwach z kongresów, konferencji i sympozjów naukowych

 1. Dubis A., Lachowska B., Łozowicka B., Siergiejczyk L., Popławski J.: Synteza izomerów alfa-asaronu obniżających stężenie cholesterolu i triglicerydów. Mat. Konf. Jubileuszowego Zjazdu Naukowego PTCh i SITPChem, Warszawa, 12-15.09.1994, str. 51.
 2. Witkowski S., Bagiński G., Łozowicka B., Popławski J.: Synteza analogów alfa asaronu. (E)-2,3,6-trimetoksypropenylobenzen. Mat. Konf. Zjazdu Naukowego PTCh i SITPChem, Poznań, 23-26.09.1996, str. 35.
 3. Łozowicka B., Popławski J.: Structure - Deterrent Activity Relationship of alfa Asarone Isomeres: A Quantum Chemical Study. Mat. Konf. Szkoła Fizykochemii Organicznej, Molecular Modelling, Kudowa Zdrój, 12-18.06.1997, str. 21.
 4. Popławski J., Dubis A.T., Łozowicka B., Winiecki Z., Nawrot J.: Aktywność deterentna wybranych izomerów alfa-asaronu. Mat. Konf. Zjazdy Naukowego PTCh i SITPChem, Gdańsk, 22-26.09.1997, str. 38.
 5. Popławski J., Łozowicka B., Wolska I.: Synteza i struktura izomerów alfa-asaronu: 1,2,5-trimetoksy-3-(1-propenylo)benzenu i 1,3,5-trimetoksy-2-(1 propenylo)benzenu. Mat. Konf. Zjazdu Naukowego PTCh i SITPChem, Wrocław, 15-18.09.1998, str. 47.
 6. Filipek S., Łozowicka B.: Alfa-Asarone Congeners as Hypolipidemic Agents. Pseudoreceptor Versus Mini Receptor Modeling. Mat. Konf. III Międzynarodowej Konferencji Nauki o Leku, Kudowa Zdrój, 14-17.04.2000, str. 56.
 7. Chilmonczyk Z., Siluk D., Kaliszan R., Łozowicka B., Popławski J., Filipek S.: New chemical structures of hypolipidemic and antiplatelet activity. Mat. Konf. VIII Joint Meeting on Medicinal Chemistry, Budapeszt, 02-06.08.2001, str, 85.
 8. Łozowicka B., Popławski J., Chilmonczyk Z.:  Structure – Hypolipidemic Activity Relationship for Series of Asarone Homologues.; Mat. Konf. VII Ogólnopolskiej Konferencji Chromatograficznej i XXV Jubileuszowego Sympozjum Naukowego: Chromatograficzne Metody Badania Związków Organicznych, Szczyrk, 05-08.06.2001, str. 43.
 9. Filipek S., Łozowicka B., Dubis A.: Synthesis and Hypolipidemic Activity of New alfa-Asarone Analogs. Mat. Konf. II Multidyscyplinarnej Konferencji Nauki o Leku, Piła, 12 17.05.2002, str. 23.
 10. Łozowicka B.: Determination of carbonyl compounds by liquid chromatography. Mat. Konf. Polish-German Workshop on VOC Impact on the Balance of Greenhouse Gases, Białowieża, 16-18.04.2004, str. 3-12.
 11. Chilmonczyk Z., Łozowicka B., Bielawska K., Ulman M., Katryński K.S., Sienicki Ł.: Green house gases measurements in Podlasie region.  Mat. Konf. VI Środowiskowej Konferencji Chemików Polskiego Towarzystwa Chemicznego Oddziału w Białymstoku, Białystok, 19-21.02.2004, str. 22.
 12. Chilmonczyk Z., Sienicki Ł., Łozowicka B.: Synthesis and HPLC-analysis of novel 1,4-disubstituted piperazine derivatives on chiral stationary phases. Mat. Konf. XXVIIIth Symposium: Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Katowice-Szczyrk, 07-09.06.2004, str. 23.
 13. Chilmonczyk Z., Łozowicka B., Bielawska K., Ulman K., Katryński K., Sienicki Ł.: Green house gases measurements in Siberia. Mat. Konf. XXVIIIth Symposium: Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Katowice-Szczyrk, 07-09.06.2004, str. 26.
 14. Lisowska-Kuźmicz M., Jończyk A., Łozowicka B., Sienicki Ł., Chilmonczyk Z.: Solute-carbohydrate stationary phase complex stabilities for some hypnotic sedative 1,4-disubstituted piperazines. Mat. Konf. VII Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej, Toruń, 03-07.07.2005, str. 255.
 15. Chilmonczyk Z., Heimann M., Kesselmeier J., Schebeske G., Łozowicka B., Ulman M., Bielawska K., Katryński K.: Atmospheric volatile organic compounds (VOC) over a central Siberian forest in Russia. Mat. Konf.  VII Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej, Toruń, 03-07.07.2005, str. 168.
 16. Ulman M., Łozowicka B., Bielawska K., Chilmonczyk Z., Heimann M., Kesselmeier J., Schebeske G., Katryński K.: Atmospheric volatile organic compounds (VOCs) measurements in Fyodorovskoje and near Zotino village. Mat. Konf. XXIX Symposium: Chromatographic methods of investigating the organic compounds, Szczyrk, 08 10.06.2005, str. 21.
 17. Łozowicka B., Rutkowska E., Sienicki Ł., Chilmonczyk Z.: Determination of homocysteine and related aminothiols in human plasma by high performance liquid chromatography” XXIX SYMPOSIUM, Chromatographic methods of investigating the organic compounds. Szczyrk, 08 10.06.2005, str. 39.
 18. Łozowicka B.: Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w żywności dla dzieci. Materiały do XLVI Konferencji IOR, Poznań, 5-7.02.2006, str. 190.
 19. Chilmonczyk Z.,  Łozowicka B.,  Wołosewicz K.,  Nowak G.,  Dybała M.,  Szymańska M.:  Synthesis and affinity for serotonin receptor 5HT1A and serotonin transporter of some 6-nitroquipazine analogues. Mat. Konf. V Multidyscyplynarna Konferencja Nauki o Leku, Darłówko, 15-17.05.2006, http://science24.com/paper/6968, str. 110.
 20. Łozowicka B., Popławski J., Dubis A., Chilmonczyk Z., Cybulski J., Kita K., Kobes S., Filipek S.: Synthesis and hypolipidemic activity of a-asarone analogs in male and female rats. Mat. Konf. V Multidyscyplynarnej Konferencji Nauki o Leku, Darłówko, 15-17.05.2006 http://science24.com/paper/7038, str. 67.
 21. Łozowicka B., Rutkowska E., Sienicki Ł., Chilmonczyk Z.: Analytical determination of homocysteine and related aminothiols in human plasma by high performance liquid chromatography with UV detection. Mat. Konf. V Multidyscyplynarnej Konferencji Nauki o Leku, Darłówko, 15-17.05.2006 http://science24.com/paper/7036, str. 66.
 22. Łozowicka B., Kaczyński P., Chilmonczyk Z.: Badanie zależności struktura-aktywność pochodnych alfa-asaronu o działaniu hipolipemicznym. Mat. Konf. XXX Symposium: Chromatographic methods of investigating the organic compounds., Szczyrk, 12 14.06.2006, str. 44.
 23. Łozowicka B., Kaczyński P., Kalicki D., Janowicz T., Raciborska T., Reszeć T.: Pozostałości pestycydów w uprawach północno wschodniej Polski w latach 2000 2005. Mat. Konf. VII Konferencji Chromatograficznej: Chromatografia i techniki pokrewne a zdrowie człowieka., Białystok, 10-14.09.2006, str. 188.
 24. Łozowicka B., Kaczyński P., Janowicz T., Reszeć T.: Oznaczanie pozostałości składników aktywnych środków ochrony roślin w surowcach zielarskich. Mat. Konf. VII Konferencji Chromatograficznej: Chromatografia i techniki pokrewne a zdrowie człowieka., Białystok, 10-14.09.2006, str. 186.
 25. Łozowicka B., Kaczyński P., Kalicki D.: Efekt matrycy i jego wpływ na oznaczanie pozostałości pestycydów w koncentratach owocowo-warzywnych. Mat. Konf. VII Konferencji Chromatograficznej: Chromatografia i techniki pokrewne a zdrowie człowieka., Białystok, 10-14.09.2006, str. 187.
 26. Łozowicka B.: Analysis of natural water pollution points in the vicinity of burial grounds in Podlasie region”. Mat. Konf. I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Mokradła i ekosystemy słodkowodne, funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona., Białowieża, 13-15.09.2006, str. 68.
 27. Łozowicka B. Ignatowicz K.: Pesticide residues in crops from North east Region of Poland. Mat. Konf. IV International Scientific Conference, Kraków, 05-06.09.2006, str. 15, 35.
 28. Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E.: Pozostałości środków ochrony roślin w ziarnach zbóż. Mat. Konf. XLVII Konferencji IOR–PIB, Poznań, 15-16.02. 2007, str. 381.
 29. Gnusowski B., Nowacka A., Giza I., Sztwiertnia U., Łozowicka B., Kaczyński P., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Kuźmenko A., Sadło S.: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w materiałach paszowych pochodzenia roślinnego w roku 2006. Mat. Konf. XLVII Konferencji IOR–PIB, Poznań, 15-16.02.2007, str. 122.
 30. Nowacka I., Gnusowski B., Malec M., Dąbrowski J., Walorczyk S., Drożdżyński D., Wójcik A., Barylska E., Ziółkowski A., Chmielewska E., Giza I., Sztwiertnia U., Łozowicka B., Kaczyński P., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Kuźmenko A., Sadło S.: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych. Mat. Konf. XLVII Konferencji IOR–PIB, Poznań, 15-16.02.2007, str. 124.
 31. Łozowicka B.: Determination of pesticide residues in baby food by gas chromatography. Mat. Konf. 4th Nordic Separation Science Society (NoSS) International Conference, Kaunas, 26-29.08.2007, str. 89.
 32. Łozowicka B., Kaczyński P.: Matrix solid phase dispersion extraction procedure for multiresidue pesticide analysis in fruit and vegetables by gas chromatography with selective detectors. Mat. Konf. 4 th Nordic Separation Science Society (NOSS) International Conference, Kaunas, 26-29.08.2007, str. 88.
 33. Łozowicka B., Kaczyński P.: Oznaczanie glifosatu z wykorzystaniem derywatyzacji postkolumnowej techniką chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną. Mat. Konf. II Konferencji PZH: Analityczne Zastosowanie chromatografii cieczowej., Warszawa, 18-19.10.2007, str. 33.
 34. Łozowicka B., Kaczyński P.: Dualny system detekcji karbendazymu w chromatografii cieczowej. Mat. Konf. II Konferencji PZH: Analityczne zastosowanie chromatografii cieczowej., Warszawa, 18-19.10.2007, str. 32.
 35. Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Masłowska M.: Obraz skażeń pozostałościami pestycydów w uprawach rolniczych północno-wschodniej Polski. Mat. Konf. XLVIII Konferencji IOR–PIB, Poznań, 31.01-01.02.2008, str. 210.
 36. Łozowicka B.: Zatrucia pszczół środkami ochrony roślin. Mat. Konf. XLVIII Konferencji IOR–PIB, Poznań, 31.01-01.02.2008, str. 216.
 37. Łozowicka B., Kaczyński P.: Oznaczanie pozostałości fungicydu nowej generacji w warzywach i owocach. Mat. Konf. XLVIII Konferencji IOR–PIB, Poznań, 31.01-01.02.2008, str. 209.
 38. Gnusowski B., Nowacka M.A., Giza I., Sztwiertnia U., Łozowicka B., Kaczyński P., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Kuźmenko A.: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w materiałach paszowych pochodzenia roślinnego w roku 2007. Mat. Konf. XLVIII Konferencji IOR–PIB, Poznań, 31.01-01.02.2008, str. 219.
 39. Łozowicka B., Kaczyński P.: Risk and threat for health consumers by pesticide residues from Polish north east crops. Mat. Konf. V International Scientific Conference, Kraków, 2-3.09.2008, str. 62.
 40. Łozowicka B., Kaczyński P.: Risk and threat for health consumers by pesticide residues from Polish north east crops. Mat. Konf. V International Scientific Conference, Kraków, 2-3.09.2008, str. 62.
 41. Nowacka I., Gnusowski B., Dąbrowski J., Walorczyk S., Drożdżyński D., Wójcik A., Raczkowski M., Barylska E., Ziółkowski A., Chmielewska E., Giza I., Sztwiertnia U., Łozowicka B., Kaczyński P., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Kuźmenko A.: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2007. Mat. Konf. XLVIII Konferencji IOR–PIB, Poznań, 31.01-01.02.2008, str. 89.
 42. Łozowicka B.: Multiresidue analysis of acaricides in fruit, vegetables, cereals by capillary gas chromatography with electron–capture and nitrogen-phosphorous detection, Mat. Konf. VIII Konferencji Chromatograficznej, Łódź, 21-23.04.2008, str. 214.
 43. Chilmonczyk Z., Łozowicka B., Wołosewicz K., Nowak G., Dybała M., Szymańska M.: Pochodne 6-nitrokwipazyny nowe ligandy receptora 5HT1A i transportera serotoniny”, Mat. Konf. VIII Konferencji Środowiskowej Chemików, Białystok, 8.05.2008, str. 36.
 44. Łozowicka B.: Analiza punktowych zanieczyszczeń wód naturalnych Podlasia płynących w okolicach mogilników. Mat. Konf. VIII Konferencji Środowiskowej Chemików, Białystok, 8.05.2008, str. 24.
 45. Łozowicka B., Magdalena M., Rutkowska E., Kaczyński P.: Determination of pesticide residues in oilseed rape by gas chromatography. Mat. Konf. VIII Konferencji chromatograficznej, Łódź, 21-23.04.2008, str. 113.
 46. Łozowicka B., Snarska K.: Kukurydza znaczącą uprawą Podlasia - uwarunkowania regionalne. Mat. Konf. Konferencji Naukowej: Problemy agrotechniki oraz wykorzystania kukurydzy i sorgo, Dymaczewo Nowe, 07-10.04. 2008, str. 35.
 47. Łozowicka B., Rutkowska E., Masłowska M., Kaczyński P.: Occurrence of fungicide residues in fruits and vegetables in north-eastern Poland in 2000-2007. Mat. Konf. Konferencji Naukowej: Zrównoważony rozwój rolnictwa na obszarach przyrodniczo-cennych., Suwałki, 3-5.09.2008, str. 14.
 48. Łozowicka B., Bułatowicz A., Kaczyński P.: Pozostałości insektycydów w ziarnach zbóż wyprodukowanych Metodami konwencjonalnymi, Mat. Konf. Konferencji Naukowej: Zrównoważony rozwój rolnictwa na obszarach przyrodniczo-cennych., Suwałki, 3 5.09.2008, str. 13.
 49. Łozowicka B.: Pesticide residues in fresh apples produced under conventional and integrated crop management cultivation. Mat. Konf. Konferencji Naukowej: Zrównoważony rozwój rolnictwa na obszarach przyrodniczo-cennych., Suwałki, 3 5.09.2008, str. 14.
 50. Łozowicka B.: Chemiczne zanieczyszczenia żywności pochodzenia roślinnego. Mat. Konf. XLIX Sesji Naukowej IOR-PIB, Poznań, 19-20.02.2009, str. 78-79.
 51. Łozowicka B., Kaczyński P.: Metoda oznaczania pozostałości glifosatu z wykorzystaniem chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną. Mat. Konf. XLIX Sesji naukowej IOR-PIB, Poznań, 19-20.02.2009, str. 88-89.
 52. Łozowicka B.: Monitoring pozostałości insektycydów i fungicydów w owocach północno – wschodniej Polski. Mat. Konf. IX Symposium on Micropollutants in Human Environment, 28 -30.04.2009, Częstochowa, str. 32.
 53. Łozowicka B., Kaczyński P.: Monitoring pozostałości chloroorganicznych i  fosforoorganicznych  pestycydów w wodach podziemnych regionu Podlasia. Mat. Konf. XV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej: Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych, Rajgród 07-09.06.2009, str. 44.
 54. Gnusowski B., Nowacka A., Walorczyk S., Łozowicka B., Szpyrka E., Sadło S.: Badania pozostałości środków chemicznej ochrony roślin w płodach rolnych, roślinnych produktach spożywczych i paszach pochodzących z produkcji ekologicznej w roku 2008. Mat. Konf. XLIX Sesji Naukowej IOR–PIB, Poznań, 19 20.02.2009, str. 76-77.
 55. Nowacka I., Gnusowski B., Dąbrowski J., Walorczyk S., Drożdżyński D., Wójcik A., Raczkowski M., Brylska E., Ziółkowski A., Chmielewska E., Giza I., Rzeszutko U., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Machowska A., Rupar J., Rogozińska K., Słowik-Borowiec M., Szpyrka E., Frankowska J., Kuźmenko A., Sadło S.: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2008, Mat. Konf. XLIX Sesji Naukowej IOR–PIB, Poznań, 19-20.02.2009, str. 86-87.
 56. Nowacka I., Gnusowski B., Giza I., Rzeszutko U., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Rupar J., Rogozińska K., Szpyrka E., Frankowska J., Kuźmenko A., Sadło S.: Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w materiałach paszowych pochodzenia roślinnego w roku 2008. Mat. Konf. XLIX Sesji Naukowej IOR–PIB, Poznań, 19 20.02.2009, str. 87-88.
 57. Łozowicka B., Rutkowska E., Jankowska M., Kaczyński P.: Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych Podlasia a standardy unijne. Mat. Konf. XLIX Sesji Naukowej IOR–PIB, Poznań, 19-20.02.2009, str. 195.
 58. Łozowicka B., Bułatowicz A.: Wybrane aspekty chemicznej ochrony zbóż i rzepaku w północno-wschodniej Polsce. Mat. Konf. XLIX Sesji Naukowej IOR -PIB, Poznań, 19 20.02.2009, str. 214.
 59. Łozowicka B., Kaczyński P: Zatrucia pszczół środkami ochrony roślin. Mat. Konf. XLVI Naukowej Konferencji Pszczelarstwa, Puławy, 10-11.03.2009, str. 77-78.
 60. Łozowicka B., Jankowska M., Rutkowska E., Kaczyński P.: Pozostałości środków ochrony roślin w owocach jagodowych w północno-wschodniej Polsce. Mat. Konf. LII Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych, Skierniewice, 18 19.03.2009, str. 217-219.
 61. Łozowicka B.: Chemiczne zanieczyszczenia żywności pochodzenia roślinnego. Mat. Konf. XLIX Sesji Naukowej IOR-PIB, Poznań, 19-20.02.2009, str. 78.
 62. Łozowicka B., Kaczyński P.: Metoda oznaczania pozostałości glifosatu z wykorzystaniem chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną. Mat. Konf. XLIX Sesji Naukowej IOR-PIB, Poznań, 19-20.02.2009, str. 88.
 63. Łozowicka B.: Monitoring pozostałości insektycydów i fungicydów w owocach północno – wschodniej Polski. Mat. Konf. IX Symposium on Micropollutants in Human Environment, Częstochowa, 28-30.04.2009, str. 66.
 64. Łozowicka B., Kaczyński P.: Monitoring pozostałości chloroorganicznych i fosforoorganicznych pestycydów w wodach podziemnych regionu Podlasia. Mat. Konf. XV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej: Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych, Rajgród 07-09.06.2009, str. 34.
 65. Łozowicka B., Konecki R.: Występowanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych – badania monitoringowe w północno – wschodniej Polsce. Mat. Konf. III Konferencji Naukowej PTA oraz KUR PAN: „Środowisko rolnicze i produkcja roślinna w rolnictwie zrównoważonym”, Szklarska Poręba, 25-26.06.2009, str. 56.
 66. Łozowicka B.: Chromatograficzne monitorowanie jakości i bezpieczeństwa żywności pochodzenia roślinnego” Mat. Konf. I Kongresu Nauk Rolniczych: Nauka w Praktyce, Puławy, 14-15.0.2009, str. 123-124.
 67. Łozowicka B., Rutkowska E., Jankowska., Kaczyński P.: Pozostałości fungicydów i insektycydów w owocach i sokach owocowych. Mat. Konf. XLX Sesji Naukowej IOR–PIB, Poznań, 4 5.02.2010, Streszczenia  str.194.
 68. Łozowicka B.: Pozostałości środków ochrony roślin w płodach pochodzących z produkcji integrowanej i konwencjonalnej. Mat. Konf. XLX Sesji Naukowej IOR-PIB, Poznań, 4 5.02.2010, Streszczenia  str. 195.
 69. Łozowicka B., Jankowska., Kaczyński P.: Oznaczanie pozostałości herbicydów z grupy fenoksykwasów w wodzie, glebie, ziarnie i słomie zbóż technika chromatografii cieczowej. Mat. Konf. XLX Sesji Naukowej IOR-PIB, Poznań, 4 5.02.2010, Streszczenia  str. 198.
 70. Łozowicka B., Kaczyński P. 2010. Problems of Pollution by Pesticides Ground Waters of Rural Areas. IWA Specialist Conference "Water and Wastewater Treatment Plants in Towns and Communities of the XXI Century: Technologies, Design and Operation”., Rosja, Moskwa, 2010, Materiały z Konferencji str. 67-69.
 71. Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Hrynko I.: System Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniu bezpieczeństwa żywności (RASFF) w odniesieniu do owoców jagodowych., Materiały 54 Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych: „Strategia ochrony upraw sadowniczych przed agrofagami w świetle aktualnych uwarunkowań ekonomiczno-środowiskowych”, 2011, Streszczenia  str. 63-66.
 72. Łozowicka B., Kaczyński P., Jankowska M., Rutkowska E.: Ocena ryzyka związana z narażeniem na pozostałości pestycydów w malinach., Materiały 54 Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych: „Strategia ochrony upraw sadowniczych przed agrofagami w świetle aktualnych uwarunkowań ekonomiczno-środowiskowych”, 2011, Streszczenia  str. 191-194.
 73. Łozowicka B., Konecki R.: Wybrane aspekty chemicznej ochrony upraw rolniczych w północno-wschodniej Polsce., Materiały z Konferencji „Aktualne problemy produkcji roślinnej w Polsce”, Poznań - Dymaszewo Nowe, 11-13.05.2011, str. 50-51.
 74. Łozowicka B.: Removal of Residual Pesticides from Aqueous Systems by Advanced Oxidation Processes. Proceedings of the I IWA 1st Central Asian Regional Young Water Professionals Conference, Kazachstan, Almaty, 18.09.2011, str. 232-250.
 75. Łozowicka B.: International Accreditation Process of Research Laboratory. Proceedings of the Dynamic Integration into International Scientific and Educational Community, Almaty, Kazachstan, 25-26.11.2011, str. 25-33.
 76. Łozowicka B., Kaczyński P.: Pesticide residues in fruit and vegetables produced in the organic system, integrated and conventional. Mat. z Konf. VI International Scientific Conference “Toxic substance in environment”, Kraków, 7-8.09.2010, str. 39.
 77. Łozowicka B.: Zatrucia pszczół środkami ochrony roślin. Mat. z Konf. 51 Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 17-18.02.2011, Streszczenia str. 89.
 78. Gnusowski B., Nowacka A., Walorczyk S., Łozowicka B., Szpyrka E.: Badania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych i paszach pochodzących z produkcji ekologicznej w roku 2010. Mat. z Konf. 51 Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 17-18.02.2011, Streszczenia str. 45-46.
 79. Nowacka A., Gnusowski B., Walorczyk S., Drożdżyński D., Raczkowski M., Hołodyńska A., Frąckowiak D., Wójcik A., Ziółkowski A., Rzeszutko U., Jurys J., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Szpyrka E., Kurdziel A., Rupar J., Rogozińska K., Słowik-Borowiec M., Kuźmenko A., Szala J., Michel M.: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w 2010 r. Mat. z Konf. 51 Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 17-18.02.2011, Streszczenia str. 97-98.
 80. Gnusowski B., Nowacka A., Rzeszutko U., Jurys J., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Kurdziel A., Słowik-Borowiec M., Kuźmenko A., Szala J.: Badania pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego w roku 2010. Mat. z Konf.  51 Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 17-18.02.2011, Streszczenia str. 98-99.
 81. Łozowicka B., Wołejko E.: Wybrane agrofagi występujące na terenach chronionych Suwalszczyzny w uprawach rolniczych. Mat. z Konf. 51 Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 17-18.02.2011, Streszczenia str. 193.
 82. Łozowicka B., Konecki R.: Natężenie przelotów mszyc w rejonie Polski północno-wschodniej na podstawie odłowów z wykorzystaniem aspiratora Johnsona. Mat. z Konf. 51 Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 17-18.02.2011, Streszczenia str. 194.
 83. Łozowicka B., Hrynko I., Jankowska M., Rutkowska E., Kaczyński P., Janowicz T.: System Wczesnego Ostrzegania oNiebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt a pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych północno-wschodniej Polski. Mat. z Konf. 51 Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 17-18.02.2011, Streszczenia str. 370.
 84. Łozowicka B., Jankowska M., Rutkowska E., Hrynko I., Kaczyński P., Janowicz T.: Metoda oznaczania pozostałości środków ochrony roślin w tytoniu. Mat. z Konf. 51 Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 17-18.02.2011, Streszczenia str. 371.
 85. Łozowicka B., Jankowska M., Rutkowska E., Kaczyński P., Hrynko I.: Porównanie technik izolacji pestycydów z gleby. Streszczenia referatów i posterów konferencji: „Mikrozanieczyszczenia w Środowisku Człowieka”, Częstochowa, 26-28.09.2011, str. 30.
 86. Łozowicka B., Kaczyński P.: Badania pozostałości środków ochrony roślin w jabłkach (2005–2010). Streszczenia referatów i posterów konferencji: „Mikrozanieczyszczenia w Środowisku Człowieka”, Częstochowa, 26-28.09.2011, str. 31.
 87. Łozowicka B., Jankowska M., Kaczyński P., Rutkowska E., Hrynko I., Janowicz T.: Optymalizacja ekstrakcyjnej techniki MSPD w analizie pozostałości pestycydów w ziołach. Mat. z Konf. 52 Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 07-10.02.2012, Streszczenia str. 215.
 88. Łozowicka B., Jankowska M., Kaczyński P., Rutkowska E., Hrynko I., Janowicz T.: Pozostałości środków ochrony roślin w owocach i warzywach z północno-wschodniej Polski w czteroletnim cyklu badań (2008-2011). Mat. z Konf. 52 Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 07-10.02.2012, Streszczenia str. 205.
 89. Nowacka A., Gnusowski B., Walorczyk S., Drożdżyński D., Raczkowski M., Hołodyńska-Kulas A., Frąckowiak D., Wójcik A., Ziółkowski A., Przewoźniak M., Reszutko U., Domańska I., Jurys J., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Hrynko I., Szpyrka E., Kurdziel A., Rupar J., Rogodzińska K., Słowik-Borowiec M., Michel M., Kuźmienko A., Szala J.: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2011. Mat. z Konf. 52 Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, 07-10.02.2012, Streszczenia str. 105.
 90. Łozowicka B.: Incydentalne przypadki zatruć pszczół środkami ochrony roślin i biocydami. Mat. z Konf. XLIX Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy, 13-14.03.2012, str. 66.
 91. Łozowicka B., Kaczyński P., Nawrot J.: Antifeedant activity of trimethoxypropenylobenzenes against the Colorado potato beetele and larvae (Leptinotarsa decemlineata Say). Abstracts 2ND International Symposium of Bio-Pesticides and Eco-Toxicological Network „Contribiution to Organic Agriculture in the 21 st Century”, P322, Tajlandia, Bangkok, 24-26.09.2012, str 118.
 92. Łozowicka B., Kaczyński P., Magdziarz T.: 3 D QSAR Analysis of 1,2,4-trimethoxy-2-[(1’E]-prop-1’-enylo)benzene Derivatives Against Coleoptera. Abstracts 2ND International Symposium of Bio-Pesticides and Eco-Toxicological Network, Tajlandia, Bangkok, 24-26.09.2012, str. 120.
 93. Kaczyński P., Łozowicka B.: Comparison of the feeding deterrent activity of alpha-asarone congeners towards insect storage pests. Abstracts 2ND International Symposium of Bio-Pesticides and Eco-Toxicological Network, Tajlandia, Bangkok, 24-26.09.2012, str. 117.
 94. Łozowicka B.: Integrowana ochrona roślin, jako przeciwdziałanie skażeniu pestycydami produktów rolnych i środowiska. Mat. Szkolenia: „Wybrane problemy integrowanej ochrony kukurydzy oraz zbóż w warunkach północno-wschodnich rejonów Polski”.  Szepietowo, ODR,  str. 1-41.
 95. Lozowicka  B. Актуальные проблемы загрязнения сельскохозяйственных культур остаточными количествами пестицидов и современные методы их определения. Kostanay, Kazachstan, 11-15 kwietnia 2013, str 5-10.
 96. Łozowicka B. and Kaczyński P. Assessment Of Consumer’s Exposure To Pesticides In Apples And The Potential Health Risk,  EuroFoodChem XVII, Istanbul, May 7-10th, 2013. Book of Abstracts str. 364.
 97. Łozowicka B., Jankowska M., Kaczyński P., Hrynko I, Rutkowska E. Effects Of Food Processing On Pesticide Residues In Blackcurrants. EuroFoodChem XVII, Istanbul, May 7-10th, 2013. Book of Abstracts  str. 373.
 98. B. Łozowicka, P. Kaczyński, E. Rutkowska, M. Jankowska, I. Hrynko. Evaluation of pesticide residues in fruits and vegetables from Podlasie, Poland and risk assessment.  2013 Spring World Congress on Engineering and Technology (SCET2013), 31 maja- 2 czerwca 2013, Wuchan, Chiny.

Prace popularno - naukowe

 1. Konecki R., Łozowicka B.: Radar na mszyce. Wiad. Roln. 2009.
 2. Łozowicka B., Snarska K.: 2008. Problemy agrotechniki oraz wykorzystania kukurydzy i sorgo. str. 88-90. W: Łozowicka B., Snarska K.: 2008: The maize – important crop of Podlasie region (in Polish). [In:] Problemy agrotechniki oraz wykorzystania kukurydzy i sorgo (ed. T. Michalski, 266 ss. ISBN 978-83-7160-490-4). UP Poznań, 88-90.
 3. Łozowicka B.: Pozostałości środków ochrony roślin w uprawach północno- wschodniej Polski w różnych systemach gospodarowania opublikowane w „Produkcja Roślinna” wyd. ODR Szepietowo, 2007, 25-35.
 4. Łozowicka B.: Pozostałości pestycydów a bezpieczeństwo konsumentów (cz. I). Sad, 2011, 7: 74-77.
 5. Łozowicka B.: Pozostałości pestycydów a bezpieczeństwo konsumentów (cz. II). Sad, 2011, 8: 72-74.

Podręczniki i skrypty

Łozowicka B.: 2011. Skrypt dla studentów Kazachskiego Uniwersytetu Rolniczego w Almaty, „БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ”, 131 stron, wyd. KAZNAU, Almaty.

Patenty

 1. Popławski J., Dubis A., Lachowska B., Łozowicka B., Witkowski S., Cybulski J., Chilmonczyk Z., Szelejewski W.: Sposób otrzymywania (E)-1,2,4-trimetoksy-3-(1’-propenylo)benzenu. Nr Patentu: 188697. 2004 r. (MNiSW 25 pkt).
 2. Popławski J., Dubis A., Lachowska B., Łozowicka B., Cybulski J., Chilmonczyk Z., Szelejewski W.: Sposób otrzymywania (E)-1,2,3-trimetoksy-5-(1’-propenylo)benzenu. Nr Patentu: 188701. 2004 r. (MNiSW 25 pkt).
 3. Popławski J., Dubis A., Lachowska B., Łozowicka B., Cybulski J., Chilmonczyk Z., Szelejewski W., Grynkiewicz G.: Sposób otrzymywania (E)-1,2,5-trimetoksy-3-(1’-propenylo)benzenu. J  Nr Patentu: 188702. 2004 r. (MNiSW 25 pkt).
 4. Popławski J., Dubis A., Lachowska B., Łozowicka B., Cybulski J., Chilmonczyk Z., Kita K., Kobes S.: Nowe pochodne alfa-asaronu i zawierające je środki farmaceutyczne o działaniu hipolipemicznym. Nr Patentu: 192464. 2006 r. (MNiSW 25 pkt).
 5. Łozowicka B., Nawrot J., Kaczyński P.: 2011. Deterenty pokarmowe owadów. Nr patentu 208580. (MNiSW 25 pkt).
 6. Łozowicka B., Nawrot J., Kaczyński P.: 2012. Deterenty pokarmowe stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say). Zgłoszenie patentowe nr P. 399538. (MNiSW 2 pkt).

Wybrane strony

 • Atlas chwastów
 • Kalkulator opłacalności
 • Zalecenia online
 • Biblioteka Bazy Archiwum
 • Polsoja
 • Rdza brunatna
 • Atlas chorób roślin rolniczych
 • Zaraza ziemniaka
 • Zakład Badania Ś.O.R.
 • Regionalna sygnalizacja agrofagów
 • Wydawnictwa
 • Atlas szkodników
 • PSA

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.