Promowane podstrony

Treść strony

Zakład Mikologii

Zakład Mikologii jest jednostką organizacyjną Instytutu Ochrony Roślin powołaną w celu prowadzenia badań naukowych nad grzybami chorobotwórczymi roślin rolniczych i ich zwalczaniem.
 
W Zakładzie Mikologii kontynuowane są badania zapoczątkowane między innymi przez Panią Profesor dr hab. Zofię Pokacką oraz doc. dr hab. Stanisława Wnękowskiego.
 
Pracownicy Zakładu zajmują się szeroko rozumianymi zagadnieniami związanymi z fitopatologią roślin rolniczych oraz badaniami mikologicznymi. Obecnie prowadzone są prace badawcze, w których ocenia się występowanie i szkodliwość sprawców chorób we wszystkich ważnych gospodarczo uprawach rolniczych (zbożach, rzepaku i kukurydzy, roślinach bobowatych). Ważnym sukcesem dla Zakładu Mikologii było wprowadzenie w ostatnich latach nowych kierunków działalności,  w tym badań opartych na technikach serologicznych i biologii molekularnej. 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony