Promowane podstrony

Treść strony

Zakład Zoologii w strukturze organizacyjnej Instytutu Ochrony Roślin został powołany w 1992 roku. Jest jednostką organizacyjną realizującą bania naukowe nad wybranymi szkodnikami roślin rolniczych.

Pracownicy Zakładu są głównymi specjalistami w Polsce prowadzącymi badania w zakresie: identyfikacji, bionomii, szkodliwości, oceny zagrożenia i metod zwalczania niektórych agrofagów zwierzęcych (ślimaków, nicieni pasożytów roślin, owadów i zwierząt łownych) oraz uodparniania się owadów na środki ochrony roślin.

Główne kierunki badawcze: nematologia, malakologia, odporność owadów na insektycydy, szkody łowieckie.

Zakres prowadzonych badań:

  • Badania w zakresie ochrony roślin rolniczych przed szkodliwymi gatunkami: nicieni, ślimaków, owadów, zwierząt łownych oraz ptaków
  • Poznanie występowania, biologii, ekologii i etologii wybranych gatunków agrofagów wraz z opracowaniem metod zapobiegania ich występowaniu i szkodliwości
  • Wykrywanie i diagnostyka nowych organizmów szkodliwych oraz ocena ich zagrożenia dla produkcji roślinnej i bioróżnorodności
  • Monitoring odporności wybranych gatunków szkodników na środki ochrony roślin
  • Ocena wpływu substancji czynnych ś. o. r. na owady zapylające i inne organizmy pożyteczne
  • Badania nad zdolnością nicieni, ślimaków i owadów do przenoszenia wirusów i innych patogenów roślin
  • Wykorzystanie technik biologii molekularnej do diagnozowania szkodników oraz poznania mechanizmów ich uodparniania się na środki ochrony roślin
  • Ocena odporności odmianowej roślin rolniczych na wybrane agrofagi
  • Badania skuteczności biologicznej: nematocydów, moluskocydów, insektycydów i repelentów oraz opracowanie zaleceń ich stosowania
  • Poszukiwanie i badanie niechemicznych metod i środków oraz technik ich stosowania do ochrony upraw przed nicieniami, ślimakami, owadami i zwierzętami łownymi

 

Pracownicy Zakładu Zoologii
Oferta Zakładu
Publikacje
Projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony