Promowane podstrony

Treść strony

Klinika Chorób Roślin Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu została powołana w marcu 2011 roku, jako jeden ze wskaźników projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej (WND-POIG.02.01.00-30-069/09-01) „Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki”. Projekt był finansowany w ramach: Działania 2.1 „Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym” Priorytet 2 „Infrastruktura sfery B+R”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 Działalność Kliniki obejmuje:

  1. prowadzenie diagnostyki chorób roślin dla służb fitosanitarnych, praktyki rolniczej i eksporterów produktów roślinnych;
  2. prowadzenie badań nad biologicznym, serologicznym i molekularnym zróżnicowaniem populacji polskich izolatów patogenów, w aspekcie doskonalenia ich diagnostyki;
  3. prowadzenie badań zlecanych przez producentów substancji lub środków odkażających i ograniczających występowanie poszczególnych patogenów roślinnych.
  4. prowadzenie szkoleń i konsultacji dla służb fitosanitarnych z diagnostyki poszczególnych chorób roślin oraz udzielanie porad w zakresu ochrony roślin przed patogenami.

 

Klinika Chorób Roślin, to jedyna taka jednostka w Polsce świadcząca usługi z zakresu identyfikacji chorób wirusowych, bakteryjnych oraz grzybowych roślin, jak i poradnictwa w zakresie ochrony roślin i produktów rolnych przed chorobami. Przez cały sezon wegetacji, do Kliniki zgłaszają się inspektorzy z Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz z Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, z bieżącymi problemami, jakie pojawiają się zarówno w uprawach szklarniowych (pomidory, ogórki itp.), jak i na polach.

Ponadto Klinika współpracuje z firmami sprzedającymi środki ochrony roślin do odkażania szklarni, tuneli foliowych, narzędzi, mat itp.

Współpracujemy również z cukrowniami i firmami nasiennymi oraz z indywidualnymi producentami warzyw i kwiatów, z rolnikami działkowcami.

15 maja 2013 roku Klinika uzyskała akredytację (certyfikat AB 1435) na zgodność z normą PN-EN ISO 17025, m.in. na metodę badania obecności wirusa mozaiki ogórka oraz fluorescencyjnych bakterii z rodzaju Pseudomonas w roślinach. Bakterie z rodzaju Pseudomonas występują powszechnie w środowisku naturalnym i są przyczyną wielu chorób roślin.

Zapraszamy do przesyłania do nas próbek do badania. Najlepiej zrobić to poprzez zebranie całej rośliny z korzeniami lub jej części wykazującej objawy chorobowe i umieszczenie jej w worku foliowym wraz z bibułę nasączoną wodą. Tak przygotowaną próbkę wraz z danymi kontaktowymi zleceniodawcy można przesyłać na adres Kliniki Chorób Roślin.

Osoby do przesyłania próby i dalszego kontaktu:

dr hab. Natasza Borodynko - Filas,
e-mail: N.Borodynko@iorpib.poznan.pl

Tel. +48 61 864 9093
lub
dr Krzysztof Krawczyk
e-mail:  K.Krawczyk@iorpib.poznan.pl,
Tel. +48 61 864 9090

Klinika Chorób Roślin (www.kchr.pl)
Zakład Wirusologii i Bakteriologii
Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy
ul. Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony