Promowane podstrony

Treść strony

ZAKŁAD ENTOMOLOGII

W strukturze organizacyjnej Instytutu Ochrony Roślin
Z a k ł a d  E n t o m o l o g i i  funkcjonuje od 1992 roku.

Poprzednio prace badawcze z zakresu entomologii prowadzone były w Pracowniach Entomologii i Badania Szkodników Magazynowych Zakładu Zoologii Rolnej.

 Główne kierunki badawcze:

  • biologia i zwalczanie szkodników najważniejszych upraw rolniczych
    (zbóż, ziemniaka, buraka, rzepaku, traw nasiennych)

  • zmiany w populacjach szkodników

  • ocena biologicznej skuteczności insektycydów

  • zachowanie się owadów w różnych warunkach środowiska

  • opracowanie metod diagnostycznych z zakresu entomologii

  • wpływ produktów naturalnych na owady

 
Badania te prowadzone są aktualnie w 8 tematach statutowych oraz 5 grantach finansowanych przez Komitet Badań Naukowych.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony