Promowane podstrony

Treść strony

Pracownicy IOR-PIB

zakłady, zespoły, stanowiska, telefony ...

Tytuł/Stopień Nazwisko i Imię nr telefonu stanowisko Miejsce pracy
mgr inż. ANDRZEJAK KINGA 61 864 9025 starszy dokumentalista TWU-Zakład Transferu Wiedzy i Upowszechniania
dr inż. BARAN MARCIN 61 864 9018 adiunkt MSA-Zakład Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów
  BĄK GABRIELA 32 238 7584 w.34 starsza księgowa Oddział Sośnicowice-Dział Administracyjno-Gospodarczy
mgr inż. BEDNAREK-BARTSCH AMELIA 61 864 9104 inżynier CBRA-Zespół Badania Fungicydów
dr hab.inż. BEREŚ PAWEŁ 17 854 0253 profesor nadzwyczajny TSD Rzeszów
  BIEDROWSKI MAREK   robotnik wysokowykwalifikowany-traktorzysta RZD Winna Góra
mgr BLECHERT AGNIESZKA 61 864 9267 robotnik sprzataczka CK-Centrum Kongresowe
mgr BŁASZAK AGNIESZKA 61 864 9147/9165 starszy specjalista CBOKIGZ-Centrum Badań Organizmów Kwrantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych
  BOCHEN MATEUSZ 61 864 9278 robotnik wysokowykwalifikowany CK-Centrum Kongresowe
mgr inż. BOMBRYS MARCIN 61 287 1312 w. 23 inżynier CBRA-PSD w Winnej Górze
  BRONIARZ HALINA 61 864 9268 robotnik sprzątaczka/pokojowa CK-Centrum Kongresowe
  BRYCH GRAŻYNA 61 864 9268 robotnik sprzątaczka/pokojowa CK-Centrum Kongresowe
dr BUDZISZEWSKA MARTA 61 864 9095 adiunkt ENTOAGROBIO-Zakład Entomologii, Agrofagów Zwierzęcych i Biotechnologii
mgr inż. BUDZYŃSKA DARIA 61 864 9124 inżynier WB-Zakład Wirusologii i Bakteriologii
mgr CHŁOSTA ALEKSANDRA 85 678 5476 inżynier TSD Białystok-Laboratorium LBBZP
  CIESIELSKI PIOTR 61 864 9034 robotnik wykwalifikowany - elektryk DOA-Zespół Techniczny
mgr inż. CIORGA BARTOSZ 61 864 9046 inżynier BPSOR-Zakład Badania Pozostałości ŚOR
mgr CIUPA-WYLEŻAŁEK BARBARA 32 238 7584 w.44 inżynier Oddział Sośnicowice-Zakład Badania Skuteczności ŚOR
  CZECHOWSKA ANNA 61 864 9267 robotnik wykwalifikowany-starsza pokojowa CK-Centrum Kongresowe-Hotel
mgr inż. CZIESZOWIC JUSTYNA 32 238 7584 w.40 inżynier Oddział Sośnicowice-Laboratorium Badania Pozostałości ŚOR
mgr CZYŻ MICHAŁ 61 864 9165 inżynier CBOKIGZ-Centrum Badań Organizmów Kwrantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych
mgr inż. DANIELEWICZ BEATA 61 864 9123 inżynier CBRA-Zespół Badania Fungicydów
mgr inż. DANIELEWICZ JAKUB 61 864 9101 asystent MIK-Zakład Mikologii
  DŁUGOSZ RENATA 56 623 6923 robotnik TSD Toruń
dr hab. DOBOSZ RENATA 61 864 9156 adiunkt ENTOAGROBIO-Zakład Entomologii, Agrofagów Zwierzęcych i Biotechnologii
inż. DOLEŻYCH DOROTA 32 238 7584 w.30 starszy specjalista Oddział Sośnicowice-Zakład Badania Skuteczności ŚOR
  DOLEŻYCH HERBERT 32 238 7584 w.60 robotnik Oddział Sośnicowice-Dział Administracyjno-Gospodarczy
mgr DOMAGAŁA JANUSZ 61 864 9135 główny specjalista DOA-Dział OrganizacyjnAdministracyjny
mgr inż. DOMAŃSKA IZABELA 32 238 7584 w.43 inżynier Oddział Sośnicowice-Laboratorium Badania Pozostałości ŚOR
  DOMINIKOWSKA MARIA 61 864 9012 samodzielna księgowa AD-Dział FinansowKsięgowy
mgr DREJA CECYLIA 32 238 7584 w.44 inżynier Oddział Sośnicowice-Zakład Badania Skuteczności ŚOR
dr DROŻDŻYŃSKI DARIUSZ 61 864 9182 adiunkt BPSOR-Zakład Badania Pozostałości ŚOR
  DRZEWIECKA LIDIA 61 864 9295 robotnik sprzątaczka/pokojowa CK-Centrum Kongresowe-Hotel
mgr inż. DRZEWIECKI SŁAWOMIR 32 238 7584 w.37 asystent Oddział Sośnicowice-Zakład Badania Skuteczności ŚOR
mgr inż. DWORZAŃSKA DARIA 61 864 9081 inżynier ENTOAGROBIO-Zakład Entomologii, Agrofagów Zwierzęcych i Biotechnologii
mgr DZIUBEK MICHAŁ 17 854 0253 inżynier TSD Rzeszów
  FABIŚ MIKOŁAJ 61 864 9270 kierownik recepcji CK-Centrum Kongresowe-Hotel
dr inż. FILIPIAK ANNA 61 864 9079 adiunkt MBRE-Zakład Metod Biologicznych i Rolnictwa Ekologicznego
lic. FLOREK MAGDALENA 61 864 9279 kierownik zakładu/hotelu CK-Centrum Kongresowe
  FOKS PIOTR 32 238 7584 w.57 samodzielny referent Oddział Sośnicowice-Dział Administracyjno-Gospodarczy
  FOKS ZUZANNA 32 238 7584 w.51 starszy technik Oddział Sośnicowice-Laboratorium Badania Jakości ŚOR
mgr FRĄCKOWIAK PATRYK 61 864 9124/9095 inżynier ENTOAGROBIO-Zakład Entomologii, Agrofagów Zwierzęcych i Biotechnologii
  FRĄCKOWIAK REGINA 61 864 9040 samodzielny referent DOA-Zespół Zaopatrzenia, Transportu i Gospodarki Materiałowej
dr GABAŁA ELŻBIETA 61 864 9165 główny specjalista CBOKIGZ-Centrum Badań Organizmów Kwrantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych
  GABRYCHOWICZ ZOFIA 32 238 7584 w.37 technik Oddział Sośnicowice-Zakład Badania Skuteczności ŚOR
mgr GAŁUSZKA ANNA 32 238 7584 w.38 specjalista Oddział Sośnicowice-Zakład Badania Skuteczności ŚOR
  GARBACZ BOGUMIŁA 32 238 7584 w.52 starszy technik Oddział Sośnicowice-Zakład Badania Skuteczności ŚOR
mgr GAWLAK MAGDALENA 61 864 9165 główny specjalista CBOKIGZ-Centrum Badań Organizmów Kwrantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych
mgr GAWROŃSKA DOROTA 61 864 9179 inżynier BPSOR-Zakład Badania Pozostałości ŚOR
dr hab.inż. GŁAZEK MARIOLA 32 238 7584 w.39 profesor nadzwyczajny Oddział Sośnicowice-Zakład Badania Skuteczności ŚOR
dr inż. GÓRSKI DARIUSZ 56 623 6923 adiunkt TSD Toruń
  GRAJEWSKA MAGDALENA 61 864 9146 starszy technik CBRA-Zespół Badania Fungicydów
dr GROBELA MARCIN 61 864 9049/9046 główny specjalista ECORA-Eksperckie Centrum Ocen Raportów Agrochemikaliów
  GROSS MONIKA 61 864 9200 starszy recepcjonista CK-Centrum Kongresowe-Hotel
mgr GRUCHOT DARIUSZ 61 864 9089 starszy informatyk DOA-Dział OrganizacyjnAdministracyjny
prof. dr hab. GRZESIAK PIOTR 61 864 9131 profesor zwyczajny MBRE-Zakład Metod Biologicznych i Rolnictwa Ekologicznego
  GRZĘDA ELŻBIETA 61 864 9033 samodzielny referent AD-Dział FinansowKsięgowy
mgr inż. GRZYB KATARZYNA 61 864 9072 inżynier MBRE-Zakład Metod Biologicznych i Rolnictwa Ekologicznego
dr hab.inż. GWIAZDOWSKI ROMUALD 61 864 9106 adiunkt CBRA-Zespół Badania Fungicydów
  HABA MAREK 32 238 7584 w.58 robotnik wysokowykwalifikowany Oddział Sośnicowice-Dział Administracyjno-Gospodarczy
lic. HAŁKIEWICZ ALICJA 61 864 9267 robotnik sprzątaczka CK-Centrum Kongresowe
mgr inż. HAREMZA KAROL 666 827 270 kierownik oddziału RZD Winna Góra
dr hab. HASIÓW-JAROSZEWSKA BEATA 61 864 9142 profesor nadzwyczajny WB-Zakład Wirusologii i Bakteriologii
mgr inż. HŁYŃ TADEUSZ 61 864 9122 starszy specjalista MBRE-Zakład Metod Biologicznych i Rolnictwa Ekologicznego
dr HOŁODYŃSKA-KULAS AGNIESZKA 61 864 9054 adiunkt BPSOR-Zakład Badania Pozostałości ŚOR
dr inż. HOROSZKIEWICZ-JANKA JOANNA 61 864 9125 adiunkt MIK-Zakład Mikologii
mgr HRYNKO IZABELA 85 678 5476 asystent TSD Białystok-Laboratorium LBBZP
mgr IWANIUK PIOTR 85 678 5471 inżynier TSD Białystok-Laboratorium LBBZP
dr JAJOR EWA 61 864 9125 adiunkt MIK-Zakład Mikologii
dr JAKUBIAK EWA 61 864 9144 główny specjalista CBRA-Zespół Badania Herbicydów
dr inż. JAKUBOWSKA MAGDALENA 61 864 9143/9069 adiunkt MSA-Zakład Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów
dr JANKOWSKA MAGDALENA 85 678 5477 adiunkt TSD Białystok-Laboratorium LBBZP
  JANKOWSKA MAŁGORZATA 61 864 9040 starszy referent DOA-Dział OrganizacyjnAdministracyjny
  JANKOWSKA PATRYCJA 61 864 9200 recepcjonista CK-Centrum Kongresowe-Hotel
  JANKOWSKI KRZYSZTOF 61 864 9038 kierowca DOA-Zespół Zaopatrzenia, Transportu i Gospodarki Materiałowej
mgr JARENCZUK NATALIA 61 864 9006 asystent Dyrektora AD-Sekretariat
mgr inż. JASKULSKA MONIKA 61 864 9084 asystent ENTOAGROBIO-Zakład Entomologii, Agrofagów Zwierzęcych i Biotechnologii
dr hab.inż. JEŻEWSKA MAŁGORZATA 61 864 9092 profesor nadzwyczajny WB-Zakład Wirusologii i Bakteriologii
  JURYS ZOFIA 32 238 7584 w.57 kierownik działu Oddział Sośnicowice-Dział Administracyjno-Gospodarczy
dr inż. KACZMAREK SYLWIA 61 864 9162 adiunkt HTOR-Zakład Herbologii i TOR
dr KACZYŃSKI PIOTR 85 678 5472 adiunkt TSD Białystok-Laboratorium LBBZP
mgr inż. KALINOWSKA AGNIESZKA   inżynier CBRA-Zespół Badania Herbicydów
dr KAŁUSKI TOMASZ 61 864 9164 główny specjalista CBOKIGZ-Centrum Badań Organizmów Kwrantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych
dr KAMASA JOANNA 61 864 9090 adiunkt WB-Zakład Wirusologii i Bakteriologii
mgr KARDASZ MONIKA 61 287 1312 w. 27 starszy specjalista TWU-Zakład Transferu Wiedzy i Upowszechniania
dr inż. KARDASZ PRZEMYSŁAW 61 287 1312 w. 21 główny specjalista CBRA-PSD w Winnej Górze
mgr inż. KAZIKOWSKA HANNA 61 864 9026 główny specjalista TWU-Zakład Transferu Wiedzy i Upowszechniania
mgr KINIEC AGNIESZKA 56 623 6923 specjalista TSD Toruń
mgr inż. KLEJDYSZ MONIKA 61 864 9137 specjalista CBRA-Zespół Badania Zoocydów
dr inż. KLEJDYSZ TOMASZ 61 864 9119 adiunkt CBRA-Zespół Badania Zoocydów
  KLUCZYŃSKA ANETA 61 864 9068/9031 samodzielna księgowa AD-Dział FinansowKsięgowy
  KNAPIK IWONA 32 238 7584 w.51 starszy technik Oddział Sośnicowice-Laboratorium Badania Jakości ŚOR
mgr KNOP DOROTA 61 864 9025 główny specjalista TWU-Zakład Transferu Wiedzy i Upowszechniania
mgr inż. KOCIOŁEK BARBARA 32 238 7584 w.41 inżynier Oddział Sośnicowice-Laboratorium Badania Pozostałości ŚOR
mgr KONARSKI SZYMON 61 864 9114 specjalista TWU-Zakład Transferu Wiedzy i Upowszechniania
mgr inż. KONECKI RAFAŁ 85 678 5471 inżynier TSD Białystok
prof.dr hab.inż KORBAS MAREK 61 864 9101 profesor zwyczajny MIK-Zakład Mikologii
dr KORNOBIS FRANCISZEK 61 864 9080 adiunkt ENTOAGROBIO-Zakład Entomologii, Agrofagów Zwierzęcych i Biotechnologii
dr hab. KOWALSKA JOLANTA 61 864 9077 profesor nadzwyczajny MBRE-Zakład Metod Biologicznych i Rolnictwa Ekologicznego
prof.dr hab.inż KOZŁOWSKI JAN 61 864 9117 profesor zwyczajny ENTOAGROBIO-Zakład Entomologii, Agrofagów Zwierzęcych i Biotechnologii
dr KRAWCZYK KRZYSZTOF 61 864 9090 adiunkt WB-Zakład Wirusologii i Bakteriologii
dr hab.inż. KRAWCZYK ROMAN 61 864 9141 adiunkt HTOR-Zakład Herbologii i TOR
inż. KRÓWCZYŃSKA ARLETA 61 864 9115 główny specjalista ENTOAGROBIO-Zakład Entomologii, Agrofagów Zwierzęcych i Biotechnologii
  KRUK PAWEŁ 61 287 1312 robotnik wykwalifikowany CBRA-PSD w Winnej Górze
  KRUKOWSKI PAWEŁ 61 864 9035 robotnik wysokowykwalifikowany DOA-Dział OrganizacyjnAdministracyjny
  KRUKOWSKI PIOTR 61 864 9035 robotnik wysokowykwalifikowany DOA-Dział OrganizacyjnAdministracyjny
mgr inż. KRZYMIŃSKA JOANNA 61 864 9052 asystent MBRE-Zakład Metod Biologicznych i Rolnictwa Ekologicznego
  KRZYMIŃSKI JĘDRZEJ 61 864 9023 technik MIK-Zakład Mikologii
mgr inż. KRZYZIŃSKA BARBARA 32 238 7584 w.54 asystent Oddział Sośnicowice-Zakład Badania Skuteczności ŚOR
dr KUBASIK WOJCIECH 61 864 9062 adiunkt ENTOAGROBIO-Zakład Entomologii, Agrofagów Zwierzęcych i Biotechnologii
dr inż. KUBIAK KRZYSZTOF 61 864 9126 adiunkt CBRA-Zespół Badania Fungicydów
  KUBIAK WALDEMAR 61 864 9056 starszy technik BPSOR-Zakład Badania Pozostałości ŚOR
  KUCZYŃSKA KATARZYNA 61 864 9058 starszy technik HTOR-Zakład Herbologii i TOR
  KUJAWA ZUZANNA 61 864 9200 recepcjonista CK-Centrum Kongresowe-Hotel
  KURPIERZ IRENA 32 238 7584 w.57 robotnik Oddział Sośnicowice-Dział Administracyjno-Gospodarczy
mgr inż. LEDZIŃSKA-GLAZIK EWA 32 238 7584 w.59 starszy informatyk Oddział Sośnicowice-Laboratorium Badania Jakości ŚOR
  LIPIŃSKA EWELINA   starszy technik BPSOR-Zakład Badania Pozostałości ŚOR
mgr LUBCZYŃSKI JAROSŁAW 61 864 9028 starszy specjalista TWU-Zakład Transferu Wiedzy i Upowszechniania
mgr inż. LUBOIŃSKI ADRIAN 61 864 9144 inżynier CBRA-Zespół Badania Herbicydów
  LUMA JÓZEF 61 864 9200 robotnik portier CK-Centrum Kongresowe-Hotel
  ŁOPATKA LIDIA 61 864 9052 starszy technik MBRE-Zakład Metod Biologicznych i Rolnictwa Ekologicznego
mgr inż. ŁUKASZEWSKA-SKRZYPNIAK NATALIA 61 864 9099 specjalista KChRBP-Klinika Chorób Roślin i Bank Patogenów
mgr inż. ŁUKASZYK JOANNA 61 864 9050 asystent MBRE-Zakład Metod Biologicznych i Rolnictwa Ekologicznego
  MACHLIK AGNIESZKA 61 864 9012 samodzielna księgowa AD-Dział FinansowKsięgowy
dr inż. MAĆKOWIAK MAŁGORZATA 61 864 9030 główny specjalista TWU-Zakład Transferu Wiedzy i Upowszechniania
dr inż. MAĆKOWIAK-SOCHACKA ANNA 61 864 9028 główny specjalista TWU-Zakład Transferu Wiedzy i Upowszechniania
lic. MALARZ SABINA 32 238 7584 w.38 inżynier Oddział Sośnicowice-Zakład Badania Skuteczności ŚOR
  MALINOWSKI BOGUSŁAW 61 864 9102 specjalista ds. remontów DOA-Dział OrganizacyjnAdministracyjny
  MAŁECKA ALICJA 61 864 9047 starszy technik BPSOR-Zakład Badania Pozostałości ŚOR
  MANDEL MAŁGORZATA 32 238 7584 w.41 starszy technik Oddział Sośnicowice-Laboratorium Badania Pozostałości ŚOR
lic. MAŃCZAK AGNIESZKA 61 864 9021 starszy specjalista DOA-Dział OrganizacyjnAdministracyjny
dr MARCINKOWSKA KATARZYNA 61 864 9127 adiunkt HTOR-Zakład Herbologii i TOR
mgr MARCZEWSKA PATRYCJA 32 238 7584 w.42 inżynier Oddział Sośnicowice-Laboratorium Badania Jakości ŚOR
  MATUSZCZAK JOLANTA 61 864 9087 starszy technik ENTOAGROBIO-Zakład Entomologii, Agrofagów Zwierzęcych i Biotechnologii
  MATUSZCZAK PAWEŁ 61 864 9034 robotnik wysokowykwalifikowany DOA-Zespół Techniczny
mgr inż. MATUSZEWSKA MAŁGORZATA 61 864 9022 kierownik działu AD-Dział Spraw Pracowniczych
dr hab.inż. MATYJASZCZYK EWA 61 864 9049 profesor nadzwyczajny ECORA-Eksperckie Centrum Ocen Raportów Agrochemikaliów
dr hab. MATYSIAK KINGA 61 864 9129 profesor nadzwyczajny HTOR-Zakład Herbologii i TOR
dr inż. MĄCZYŃSKA AGNIESZKA 32 238 75 84 w.54 główny specjalista Oddział Sośnicowice-Zakład Badania Skuteczności ŚOR
lic. MICHALSKA MARTA 61 864 9106 starszy specjalista CK-Centrum Kongresowe
dr hab. MICHEL MONIKA 56 623 6923 profesor nadzwyczajny TSD Toruń
mgr inż. MIKLASZEWSKA KRYSTYNA 61 864 9163 główny specjalista HTOR-Zakład Herbologii i TOR
dr MINICKA JULIA 61 864 9142 asystent WB-Zakład Wirusologii i Bakteriologii
dr MISZCZYK MAREK 32 238 7584 w.27 adiunkt Oddział Sośnicowice-Laboratorium Badania Jakości ŚOR
dr inż. MIZINIAK WOJCIECH 56 623 6923 adiunkt TSD Toruń
mgr MOJSAK PATRYCJA 85 678 5476 inżynier TSD Białystok-Laboratorium LBBZP
dr MOTAŁA RAFAŁ 61 864 9051 główny specjalista BPSOR-Zakład Badania Pozostałości ŚOR
prof.dr hab.inż MRÓWCZYŃSKI MAREK 61 864 9097 profesor zwyczajny ENTOAGROBIO-Zakład Entomologii, Agrofagów Zwierzęcych i Biotechnologii
dr NIJAK KATARZYNA 61 864 9066 starszy specjalista ENTOAGROBIO-Zakład Entomologii, Agrofagów Zwierzęcych i Biotechnologii
dr NOWACKA ANNA 61 864 9054 główny specjalista BPSOR-Zakład Badania Pozostałości ŚOR
  NOWACKA IRENA 61 864 9064 starszy technik ENTOAGROBIO-Zakład Entomologii, Agrofagów Zwierzęcych i Biotechnologii
  NOWACKA JAGODA 61 864 9032 samodzielna księgowa AD-Dział FinansowKsięgowy
  NOWACZYK RAFAŁ 61 287 1312 w. 25 starszy technik CBRA-PSD w Winnej Górze
  NOWAK MACIEJ   robotnik wysokowykwalifikowany-traktorzysta RZD Winna Góra
  NOWICKA TERESA 61 864 9096 starszy technik WB-Zakład Wirusologii i Bakteriologii
dr hab. OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA ALEKSANDRA 61 864 9145 profesor nadzwyczajny ENTOAGROBIO-Zakład Entomologii, Agrofagów Zwierzęcych i Biotechnologii
lic. OLEJNICZAK AGATA 61 864 9165 inżynier CBOKIGZ-Centrum Badań Organizmów Kwrantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych
mgr PASTERNAK MARIA 61 864 9107 specjalista MSA-Zakład Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów
mgr inż. PEREK AGNIESZKA 61 864 9015 asystent MIK-Zakład Mikologii
dr PIECZUL KATARZYNA 61 864 9023 adiunkt MIK-Zakład Mikologii
mgr inż. PIECZYŃSKA AGATA 61 864 9049 inżynier ECORA-Eksperckie Centrum Ocen Raportów Agrochemikaliów
  PIERARD GRAŻYNA 61 864 9020 samodzielny referent DOA-Dział OrganizacyjnAdministracyjny
mgr inż. PIETRYGA JOANNA 32 238 7584 w.46 specjalista Oddział Sośnicowice-Zakład Badania Skuteczności ŚOR
dr hab. PISZCZEK JACEK 56 623 6923 profesor nadzwyczajny TSD Toruń
dr inż. PŁONKA MARLENA 32 238 7584 w.42 asystent Oddział Sośnicowice-Laboratorium Badania Jakości ŚOR
mgr inż. PŁONKA PATRYCJA 32 238 7584 w.30 inżynier Oddział Sośnicowice-Zakład Badania Skuteczności ŚOR
  PŁOTKOWIAK RYSZARD 61 864 9058 starszy technik HTOR-Zakład Herbologii i TOR
  POŁCZYŃSKA RENATA 61 864 9033 samodzielna księgowa AD-Dział FinansowKsięgowy
prof. dr hab. POSPIESZNY HENRYK 61 864 9094 profesor zwyczajny WB-Zakład Wirusologii i Bakteriologii
  POWAŁA JUSTYNA 32 238 7584 w.29 robotnik wysokowykwalifikowany Oddział Sośnicowice-Zakład Badania Skuteczności ŚOR
prof.dr hab. PRACZYK TADEUSZ 61 864 9082 profesor zwyczajny HTOR-Zakład Herbologii i TOR
dr inż. PRUSZYŃSKI GRZEGORZ 61 864 9098 adiunkt CBRA-Centrum Badań Rejestracyjnych Agrochemikaliów
inż. PRZEWOŹNIAK MONIKA 61 864 9047 specjalista BPSOR-Zakład Badania Pozostałości ŚOR
mgr inż. PRZYBYLSKA ARNIKA 61 864 9124 asystent ENTOAGROBIO-Zakład Entomologii, Agrofagów Zwierzęcych i Biotechnologii
mgr inż. PSZCZOLIŃSKA KLAUDIA 32 238 7584 w.43 asystent Oddział Sośnicowice-Laboratorium Badania Pozostałości ŚOR
mgr PUKACKA ANNA 61 864 9027 główny specjalista TWU-Zakład Transferu Wiedzy i Upowszechniania
dr RACZKOWSKA JOANNA 61 864 9046 inżynier BPSOR-Zakład Badania Pozostałości ŚOR
  RATAJCZAK HANNA 61 864 9122 starszy technik MBRE-Zakład Metod Biologicznych i Rolnictwa Ekologicznego
  REGULSKI ZBIGNIEW 61 864 9277 robotnik wykwalifikowany CK-Centrum Kongresowe-Hotel
mgr inż. ROGOWSKI JACEK 61 864 9138 inżynier CBRA-Zespół Badania Herbicydów
mgr inż. ROIK KAMILA 61 864 9120 asystent MSA-Zakład Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów
mgr ROJ JUSTYNA 32 238 7584 w.36 inżynier Oddział Sośnicowice-Zakład Badania Skuteczności ŚOR
mgr inż. ROLNIK JOANNA 32 238 7584 w.55 asystent Oddział Sośnicowice-Laboratorium Badania Jakości ŚOR
  ROZPĘDOWSKA BARBARA 61 864 9268 robotnik sprzątaczka CK-Centrum Kongresowe
mgr ROŻNOWSKA MAŁGORZATA 61 864 9193 specjalista CK-Centrum Kongresowe
mgr inż. RUCZAJ ALEKSANDRA 32 238 7584 w.38 inżynier Oddział Sośnicowice-Zakład Badania Skuteczności ŚOR
mgr RUSIŁOWSKA JULIA 85 678 5475 inżynier TSD Białystok-Laboratorium LBBZP
mgr RUTKOWSKA EWA 85 678 5477 główny specjalista TSD Białystok-Laboratorium LBBZP
dr RYMELSKA NATALIA 61 864 9124 adiunkt WB-Zakład Wirusologii i Bakteriologii
mgr inż. RZAŃSKA-WIECZOREK MARTA 61 864 9133 inżynier MBRE-Zakład Metod Biologicznych i Rolnictwa Ekologicznego
dr RZESZUTKO URSZULA 32 238 7584 w.47 główny specjalista Oddział Sośnicowice-Laboratorium Badania Pozostałości ŚOR
  RZEWUSKI TOMASZ 61 864 9091 robotnik wykwalifikowany WB-Zakład Wirusologii i Bakteriologii
dr SADOWSKA KATARZYNA 61 864 9099 główny specjalista KChRBP-Klinika Chorób Roślin i Bank Patogenów
mgr SIEKANIEC ŁUKASZ 17 854 0253 inżynier TSD Rzeszów
  SIKORA AGATA 61 864 9096 starszy technik WB-Zakład Wirusologii i Bakteriologii
mgr SKORA MONIKA 61 864 9022 samodzielny referent AD-Dział Spraw Pracowniczych
  SKOWROŃSKA WERONIKA 61 864 9200 recepcjonista CK-Centrum Kongresowe-Hotel
mgr inż. SNARSKA KRYSTYNA 85 678 5471 asystent TSD Białystok
  SOBKOWIAK MAŁGORZATA 61 864 9147 robotnik wykwalifikowany CBOKIGZ-Centrum Badań Organizmów Kwrantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych
  SOSNA JOANNA 32 238 7584 w.26 starszy technik Oddział Sośnicowice-Laboratorium Badania Jakości ŚOR
prof.dr hab. SOSNOWSKA DANUTA 61 864 9073 profesor zwyczajny MBRE-Zakład Metod Biologicznych i Rolnictwa Ekologicznego
dr inż. SROKA MAREK 32 238 7584 w.31 adiunkt Oddział Sośnicowice-Zespół informatyki i Analiz Branżowych
dr inż. STĘPNIEWSKA-JAROSZ SYLWIA 61 864 9099 główny specjalista KChRBP-Klinika Chorób Roślin i Bank Patogenów
dr STOBIECKI TOMASZ 32 238 7584 w.35 kierownik oddziału Oddział Sośnicowice
dr inż. STRAŻYŃSKI PRZEMYSŁAW 61 864 9076 adiunkt ENTOAGROBIO-Zakład Entomologii, Agrofagów Zwierzęcych i Biotechnologii
mgr inż. STRUGAŁA NATALIA 61 864 9108 specjalista DOA-Dział OrganizacyjnAdministracyjny
  SZCZUDLAK ZBIGNIEW   robotnik wysokowykwalifikowany-traktorzysta RZD Winna Góra
  SZERLE ANNA 61 864 9068 samodzielna księgowa AD-Dział FinansowKsięgowy
  SZERLE MAŁGORZATA 61 864 9032 samodzielna księgowa AD-Dział FinansowKsięgowy
mgr inż. SZYMAŃCZYK MATEUSZ 61 864 9136 inżynier CBRA-Zespół Badania Zoocydów
licencjat SZYMCZAK MAŁGORZATA 61 287 1312 w. 22 starszy technik CBRA-PSD w Winnej Górze
mgr inż. ŚLIWIŃSKI WOJCIECH 32 238 7584 w.31 główny specjalista Oddział Sośnicowice-Zespół informatyki i Analiz Branżowych
mgr inż. ŚWIERCZYŃSKA ILONA 61 864 9015 asystent MIK-Zakład Mikologii
  ŚWIGOŃ ELŻBIETA 61 864 9011 zastępca głównego księgowego AD-Dział FinansowKsięgowy
mgr ŚWIGOŃ EWELINA 61 864 9005 sekretarka AD-Sekretariat
prof. dr hab. TOMALAK MAREK 61 864 9074 profesor zwyczajny MBRE-Zakład Metod Biologicznych i Rolnictwa Ekologicznego
  TOMASZEWSKI ZBIGNIEW 666 827 265 starszy technik RZD Winna Góra
  TOMICZEK MAGDALENA 32 238 7584 w.41 starszy technik Oddział Sośnicowice-Laboratorium Badania Pozostałości ŚOR
dr hab.inż. TRATWAL ANNA 61 864 9075 adiunkt MSA-Zakład Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów
dr TRELA JOANNA 32 238 7584 w.45 adiunkt Oddział Sośnicowice-Zakład Badania Skuteczności ŚOR
dr TRZMIEL KATARZYNA 61 864 9009 adiunkt WB-Zakład Wirusologii i Bakteriologii
  TUCZYKONT GABRIELA 32 238 7584 w.21 samodzielny referent Oddział Sośnicowice-Dział Administracyjno-Gospodarczy
  TUCZYŃSKA GRAŻYNA 61 864 9033 samodzielny referent AD-Dział FinansowKsięgowy
mgr TURZYŃSKI ZDZISŁAW 61 864 9278 specjalista CK-Centrum Kongresowe
mgr inż. ULATOWSKA AGNIESZKA 56 623 6923 asystent TSD Toruń
  URBANIAK URSZULA 61 864 9037 robotnik wykwalifikowany -sprzątaczka DOA-Dział OrganizacyjnAdministracyjny
dr inż. WALECZEK KAZIMIERZ 32 238 7584 w.48 główny specjalista Oddział Sośnicowice-Zespół informatyki i Analiz Branżowych
  WAWROSKI MAREK   robotnik wysokowykwalifikowany-traktorzysta RZD Winna Góra
  WESOŁOWSKA ANNA 61 864 9047 starszy technik BPSOR-Zakład Badania Pozostałości ŚOR
prof.dr hab. WĘGOREK PAWEŁ 61 864 9081 profesor zwyczajny ENTOAGROBIO-Zakład Entomologii, Agrofagów Zwierzęcych i Biotechnologii
dr WIECZOREK PRZEMYSŁAW 61 864 9095 adiunkt ENTOAGROBIO-Zakład Entomologii, Agrofagów Zwierzęcych i Biotechnologii
mgr WIELKOPOLAN BEATA 61 864 9120 asystent MSA-Zakład Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów
  WIĘCEK KRZYSZTOF 56 623 6923 kierowca TSD Toruń
  WIŚNIEWSKI MICHAŁ 61 864 9058 technik HTOR-Zakład Herbologii i TOR
mgr inż. WŁODARCZYK KATARZYNA 61 864 9274 starszy specjalista CK-Centrum Kongresowe
  WOJCIECHOWSKA RENATA 61 864 9057 starszy technik MBRE-Zakład Metod Biologicznych i Rolnictwa Ekologicznego
dr hab. WÓJTOWICZ ANDRZEJ 61 864 9107 adiunkt MSA-Zakład Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów
mgr inż. WRZESIŃSKA BARBARA 61 864 9095 inżynier ENTOAGROBIO-Zakład Entomologii, Agrofagów Zwierzęcych i Biotechnologii
dr ZAMOJSKA JOANNA 61 864 9081 adiunkt ENTOAGROBIO-Zakład Entomologii, Agrofagów Zwierzęcych i Biotechnologii
mgr inż. ZARZYCKI KAMIL 32 238 7584 w.38 inżynier Oddział Sośnicowice-Zakład Badania Skuteczności ŚOR
dr ZARZYŃSKA-NOWAK ALEKSANDRA 61 864 9009 adiunkt WB-Zakład Wirusologii i Bakteriologii
mgr inż. ZDZIECHOWSKA MARTA 61 864 9047 inżynier BPSOR-Zakład Badania Pozostałości ŚOR
mgr inż. ZIÓŁKOWSKI ANDRZEJ 61 864 9047 główny specjalista BPSOR-Zakład Badania Pozostałości ŚOR
mgr ZWOLIŃSKA AGNIESZKA 61 864 9091 asystent WB-Zakład Wirusologii i Bakteriologii
  ŻARKIEWICZ HALINA 61 864 9267 robotnik sprzątaczka/pokojowa CK-Centrum Kongresowe-Hotel

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony