Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

  • Prof. dr WŁADYSŁAW WĘGOREK

Patron ulicy - Prof. dr Władysław WĘGOREK

Jeden z najwybitniejszych polskich uczonych ostatniego półwiecza w dziedzinie rolnictwa, twórca i były, wieloletni dyrektor Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, były Rektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu i doktor honoris causa tej uczelni pod zmienioną nazwą Akademii Rolniczej, były Prezes Poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk.

  • autor: Stefan Wolny, data: 2011.03.15
HISTORIA INSTYTUTU

 
   Za początek badań naukowych w zakresie ochrony roślin w Polsce można przyjąć rok 1816, kiedy to został zorganizowany
w Marymoncie k/Warszawy Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnego, mający charakter wyższej uczelni.
W placówce tej zaczęto zbierać informacje o występowaniu chorób i szkodników na polach i w lasach. Od 1833 roku dyrektorem Instytutu był Michał Oczapowski (żyjący w latach 1788-1854), którego można uznać za twórcę ochrony roślin, gdyż w IV tomie swego podręcznika pt. "Gospodarstwo wiejskie" użył po raz pierwszy nazwy "ochrona roślin", obejmując nią zwalczanie chorób, szkodników i chwastów w uprawach polowych.
   W 1861 roku Instytut w Marymoncie został zamknięty, a personel i wyposażenie przeniesione do Puław, gdzie otwarto Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny, przemianowany w roku 1869 na Instytut Gospodarstwa Wiejskiego. Pierwsze laboratorium ochrony roślin otworzono w 1904 roku przy Towarzystwie Ogrodniczym w Warszawie. Laboratorium to przekształcono wkrótce w Stację Ochrony Roślin, a jej kierownikiem został prof. J. Trzebiński. Wraz z odzyskaniem niepodległości Polski, w roku 1918 nastały czasy rekonstrukcji wszystkich struktur, w tym również nauki. Ważnym ośrodkiem nauk rolniczych stał się Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. W skład PINGW wchodził m.in. Wydział Ochrony Roślin z Działami Entomologii i Fitopataologii. Pierwszym kierownikiem Wydziału i jednocześnie Działu Fitopatologii był prof. J. Trzebiński, a kierownikiem Działu Entomologii - prof. Stanisław Minkiewicz.
W 1921 roku powstała w Bydgoszczy filia PINGW pod kierunkiem prof. L. Garbowskiego, który kierował Wydziałem Chorób i Szkodników Roślin. Placówka ta wydawała własne czasopismo pt. "Prace Wydziału Chorób i Szkodników Roślin".
W 1937 roku do Puław została przeniesiona Stacja Ochrony Roślin Warszawskiego Towarzystwa Ogrodniczego, z której utworzono Dział Ochrony Roślin. Kierownikiem tego Działu został prof. J. Ruszkowski. W latach 1933-1939 Wydział O.R.
w Puławach wydawał czasopismo "Rocznik Ochrony Roślin", którego zadaniem było informowanie pracowników naukowych i służby terenowej o stanie zdrowotności roślin uprawnych oraz podawanie wyników badań naukowych. Obie placówki rozwinęły badania agrofagów sadów i upraw polowych. Rozpoczęły też rejestrację szkodników i chwastów, poradnictwo oraz szkolenie służby terenowej ochrony roślin. Poziom prac Wydziału był bardzo wysoki. Nawiązano kontakty z różnymi krajami, m.in. z USA, Niemcami i Francją. Pomyślny rozwój PINGW został przerwany wybuchem II Wojny Światowej.
   1944
   Wkrótce po przesunięciu frontu za Wisłę, uruchomiono placówki naukowe w Puławach i Bydgoszczy, w tym również Wydział Ochrony Roślin. Już w 1946 roku opracowano w Puławach pierwszy podręcznik pt. "Ochrona Roślin", którego wydawanie, po dokonaniu uzupełnień w tekście, wznawiano czterokrotnie. Pierwszym dyrektorem Wydziału O.R. po wojnie został
prof. J. Ruszkowski, a po jego przeniesieniu się na Uczelnię we Wrocławiu, na krótko prof. T. Dominik z Poznania.
Prace badawcze skoncentrowano na ochronie sadów; zbóż, rzepaku, magazynów zbożowych, Inu i ziemniaków, którym zaczęła zagrażać nieznana wcześniej w Polsce - stonka ziemniaczana. Pierwsze pojedyncze ogniska tego chrząszcza wykryto w różnych punktach kraju w 1946 roku, a masowy atak tego owada na Polskę nastąpił w 1950 roku. Skutki tej inwazji stały się przyczyną radykalnych zmian w losach Wydziału Ochrony Roślin, o czym będzie mowa w dalszym opisie historii Instytutu Ochrony Roślin. Utworzenie Instytutu Ochrony Roślin i jego początki.

   Dnia 8 stycznia 1951 roku, uchwałą Rady Ministrów został rozwiązany Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego i na jego miejsce powołano sześć instytutów naukowo-badawczych. W wyniku zaistniałych zmian, został utworzony Instytut Ochrony Roślin, a zwierzchni nadzór nad nim sprawować miał Minister Rolnictwa.
Pierwszą siedzibą władz nowopowstałego Instytutu Ochrony Roślin były Puławy,
ale już w 1952 roku przeniesiono dyrekcję do Warszawy. Oddziały IOR utworzono w Bydgoszczy, Wrocławiu, Gorzowie, Pszczynie (od 1955 r. przeniesiono Pracownię do Sośnicowic k/Gliwic), Regułach k/Warszawy (uruchomiona w 1953 r.)
i w Poznaniu, gdzie w 1953 roku rozpoczęto budowę nowoczesnej placówki naukowej. Oddział w Regułach k/Warszawy został po kilku latach przekazany Instytutowi Warzywnictwa.
Na dyrektora IOR powołano mgr Zdzisława Dąbrowskiego. Kolejnym dyrektorem w latach 1955-1956 była Klementyna Stępniewska, a od jesieni 1956 roku do końca 1988 kierował Instytutem prof. Władysław Węgorek, który po przejściu na emeryturę w 1988 roku przekazał kierowanie Instytutem prof. Stefanowi Pruszyńskiemu.

   Od 1 lutego 2007 r. został powołany na funkcję Dyrektora IOR  doc. dr hab. Marek Mrówczyński (obecnie prof. zwyczajny).

   Od 1 lutego 2012 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora IOR-PIB
prof. dr hab. Danuta Sosnowską.

   W dniu 3 września 2012 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba wręczył nominację na stanowisko Dyrektora IOR-PIB prof. dr hab. Danucie Sosnowskiej.

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.