Promowane podstrony

Treść strony

Nowi redaktorzy naczelni czasopism IOR – PIB

Miło nam poinformować, że z dniem 1 lutego br. Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB powołał nowych redaktorów czasopism wydawanych przez nasz Instytut.

Redaktorem Naczelnym Journal of Plant Protection Research została prof. dr hab. Jolanta Kowalska, a Redaktorem Naczelnym Progress in Plant Protection prof. dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska.

Przypomnijmy, że oba czasopisma publikują artykuły naukowe (m.in. oryginalne, przeglądowe, krótkie komunikaty) z zakresu ochrony roślin. Tematyka publikowanych prac obejmuje m.in. wirusologię i bakteriologię, biologię molekularną i biotechnologię, fitopatologię, mykologię, entomologię, metody biologiczne, herbologię i technikę ochrony roślin oraz rolnictwo ekologiczne.

Journal of Plant Protection Research publikuje prace wyłącznie w języku angielskim (IF 2022: 1.1, MEiN: 100 pkt), a Progress in Plant Protection w języku polskim lub angielskim (MEiN: 40 pkt). Oba indeksowane są w wielu bazach o zasięgu międzynarodowym.

Zachęcamy pracowników naukowych do publikowania na łamach naszych czasopism.

Nowym Redaktorom życzymy wielu sukcesów, rozwoju czasopism i satysfakcji z pełnionych funkcji.

 

Informacje szczegółowe o czasopismach oraz artykuły dostępne są na stronach:

Journal of Plant Protection Research

http://www.plantprotection.pl/
http://journals.pan.pl/jppr

Progress in Plant Protection

http://www.progress.plantprotection.pl

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony