Promowane podstrony

Treść strony

Egzamin końcowy słuchaczy studiów dyplomowych IOR ‒ PIB

W dniu 25 marca br., w Instytucie Ochrony Roślin ‒ PIB w Poznaniu, w Auli im. prof. Władysława Węgorka, pierwsza grupa słuchaczy studiów podyplomowych organizowanych przez IOR – PIB w zakresie integrowanej produkcji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego przystąpiła do obrony prac dyplomowych.

W pracach komisji egzaminacyjnej wzięli udział: prof. dr hab. Marek Mrówczyński – przewodniczący komisji, dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR ‒ PIB – p.o. dyrektora, prof. dr hab. Danuta Sosnowska – kierownik studiów, dr hab. Kinga Matysiak, prof. IOR – PIB – sekretarz naukowy, prof. dr hab. Marek Korbas oraz dr hab. Henryk Ratajkiewicz (UP Poznań).

Tematyka prac dyplomowych dotyczyła różnych aspektów integrowanej produkcji roślin m.in.: integrowanej ochrony rzepaku ozimego, owsa, cebuli, traw gazonowych i rumianku, zwalczania ćmy bukszpanowej, odporności wybranych szkodników rzepaku ozimego i ziemniaka, roli organizmów pożytecznych oraz znaczenia nawożenia dla zdrowotności roślin rolniczych. Recenzenci wysoko ocenili napisane prace dyplomowe, a absolwenci wykazali się bardzo dużą wiedzą na temat prezentowanych zagadnień, odpowiadając z powodzeniem na liczne pytania komisji egzaminacyjnej.

Po zakończonych egzaminach komisja poinformowała o przyznaniu specjalnych wyróżnień aż czterem absolwentom za najlepiej przygotowane prace dyplomowe oraz doskonałe odpowiedzi podczas egzaminu.

Następnie p.o. dyrektora dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR ‒ PIB, wraz z panią prof. dr hab. Danutą Sosnowską – kierownikiem studiów, wręczyli słuchaczom dyplomy i złożyli gratulacje.

Serdecznie dziękujemy członkom komisji za przeprowadzenie egzaminów, promotorom za opiekę nad słuchaczami studiów podczas tworzenia prac dyplomowych oraz recenzentom za ich wnikliwą ocenę.

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy ukończenia studiów i jeszcze raz dziękujemy za bardzo miłą atmosferę oraz aktywny udział w zajęciach! Pozostajemy ze sobą w kontakcie i jesteśmy pewni, że spotkamy się jeszcze nie jeden raz.

 • Fot.1
 • Fot.2
 • Fot.3
 • Fot.4
 • Fot.5
 • Fot.6
 • Fot.7
 • Fot.8
 • Fot.9
 • Fot.10
 • Fot.11
 • Fot.12

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony