Promowane podstrony

Treść strony

Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

W dniach 3‒4 grudnia br. Instytut Ochrony Roślin ‒ PIB zorganizował w Miłosławiu szkolenie dla pracowników Sumi Agro Poland w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Podczas szkolenia pracownicy naukowi Instytutu: prof. dr hab. Paweł Węgorek, prof. dr hab. Marek Korbas, dr hab. Joanna Zamojska, dr inż. Przemysław Kardasz, dr inż. Wojciech Kubasik oraz mgr inż. Mateusz Szymańczyk omówili charakterystykę i stosowanie środków ochrony roślin, zapobieganie ich negatywnemu wpływowi na środowisko oraz zagadnienia integrowanej ochrony roślin przed chwastami, szkodnikami oraz sprawcami chorób. Wiele uwagi poświęcono również technice wykonywania zabiegów. Natomiast wykłady prowadzone przez pracowników Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu dotyczyły zagadnień w zakresie przepisów prawnych m.in. związanych z obrotem, konfekcjonowaniem i stosowaniem środków ochrony roślin, rozpoznawania podrobionych preparatów, postępowania ze środkami przeterminowanymi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin.

W programie szkolenie uwzględniono również zajęcia praktyczne dotyczące przygotowania opryskiwacza do pracy, sprawdzenia jego stanu technicznego, kalibracji oraz doboru parametrów pracy i regulacji. Część praktyczna odbyła się w Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu w Winnej Górze gdzie dodatkowo zaprezentowano BIOBED ‒ stanowisko do mycia i czyszczenia sprzętu do opryskiwania oraz bioremediacji płynnych pozostałości powstających po zabiegach z użyciem ochrony roślin.

Szkolenie zakończył egzamin pisemny, który nie sprawił uczestnikom problemu.

Dwudniowe spotkanie obfitowało w liczne dyskusje oraz ciekawą wymianę poglądów pomiędzy pracownikami firmy fitofarmaceutycznej a naukowcami.

  • Foto.1
  • Foto.2
  • Foto.3
  • Foto.4
  • Foto.5
  • Foto.6
  • Foto.7
  • Foto.8

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony