Promowane podstrony

Treść strony

Udział IOR – PIB w XXVIII Krajowej Wystawie Rolniczej

W dniach 31 sierpnia – 1 września br. w Częstochowie odbyły się Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie, którym towarzyszyła XXVIII Krajowa Wystawa Rolnicza oraz XX Dni Europejskiej Kultury Ludowej.

W uroczystościach uczestniczyło wielu gości, m.in.: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Sekretarz Stanu w MRiRW Szymon Giżyński, Szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska, Krajowy Duszpasterz Rolników, Posłowie, Prezesi KRUS i ARiMR, Dyrektorzy KOWR oraz Prezydent Miasta Częstochowa.

Instytut Ochrony Roślin ‒ PIB wraz z innymi jednostkami podległymi MRiRW brał udział w corocznej Krajowej Wystawie Rolniczej, której organizatorami były Śląski ODR w Częstochowie i Urząd Miasta Częstochowy. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Minister Jan Krzysztof Ardanowski, który podkreślił, że wizerunek rolników upraszcza się i sprowadza do ciężko pracujących ludzi, tymczasem ich rola jest bardzo ważna, gdyż zapewniają oni bezpieczeństwo żywnościowe państwa. Zwrócił się również do samorządowców o jak najszybsze oszacowanie strat w uprawach wywołanych przez tegoroczną suszę, aby móc wdrożyć stosowne programy pomocowe. Minister przypomniał też ogromny wkład, jaki wieś wnosi w kulturę narodową, pielęgnując wartości patriotyczne i chrześcijańskie.

Na tegorocznej wystawie rolniczej można było zobaczyć oraz zapoznać się z ofertą maszyn i narzędzi, środków do produkcji rolniczej, rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii, propozycjami zagród edukacyjnych, produktami pszczelarskimi, zwiedzić wystawę drobnego inwentarza oraz stoiska najważniejszych instytucji rolniczych.

Swoją ofertę na stoisku promocyjnym przedstawił również Instytut Ochrony Roślin – PIB. Pracownicy IOR – PIB informowali odwiedzających wystawę o zadaniach realizowanych przez Instytut, prezentowali jego wydawnictwa oraz ofertę usług komercyjnych. Tradycyjnie dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i dorosłych cieszyła się gablotka ze szkodnikami roślin wykonana przez dr. Tomasza Klejdysza. Odwiedzający stoisko otrzymywali ulotki, broszury, książki, czasopisma oraz drobne upominki.

W niedzielę odbyła się msza wieńczącą doroczną pielgrzymkę rolników, której przewodniczył i homilię wygłosił biskup włocławski bp Wiesław Mering. Na jasnogórskie błonia, ozdobione dożynkowymi wieńcami, przybyło ok. 30 tys. mieszkańców wsi i ich rodzin z całej Polski.

Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie wraz z Krajową Wystawą Rolniczą oraz Dniami Europejskiej Kultury Ludowej są jednym z najważniejszych wydarzeń rolniczych w kraju. W ciągu dwóch dni swój dorobek zaprezentowało kilkuset wystawców począwszy od tradycyjnej i regionalnej żywności z różnych regionów, a skończywszy na rękodziełach ludowych i maszynach rolniczych.

 • Fot.1
 • Fot.2
 • Fot.3
 • Fot.4
 • Fot.5
 • Fot.6
 • Fot.7
 • Fot.8
 • Fot.9
 • Fot.10
 • Fot.11
 • Fot.12

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony