Promowane podstrony

Treść strony

Obrony prac dyplomowych słuchaczy studiów podyplomowych IOR ‒ PIB

W dniu 4 czerwca br. w Instytucie Ochrony Roślin ‒ PIB w Poznaniu odbyły się obrony prac dyplomowych pierwszej grupy słuchaczy studiów podyplomowych IOR ‒ PIB rok akademicki 2018/2019 w zakresie integrowanej produkcji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego. Komisji, w skład której wchodzili pracownicy naukowi Instytutu Ochrony Roślin ‒ PIB oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przewodniczył Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Marek Mrówczyński.

Tematyka prac dyplomowych dotyczyła różnych aspektów integrowanej produkcji roślin m.in.: integrowanej ochrony upraw przed chwastami i szkodnikami, problematyki uodparniania się chwastów na herbicydy, doboru odmian, metod biologicznych w uprawach warzyw pod osłonami oraz oceny ryzyka zagrożenia zdrowia ludzi pozostałościami środków ochrony roślin. Recenzenci wysoko ocenili napisane prace dyplomowe, a absolwenci wykazali się bardzo dużą wiedzą na temat prezentowanych zagadnień, odpowiadając na liczne pytania komisji egzaminacyjnej.

Dyplomy ukończenia studiów wręczyli: prof. dr hab. Marek Mrówczyński – Dyrektor Instytutu oraz prof. dr hab. Bożena Łozowicka ‒ Przewodnicząca Rady Programowej Studiów.

 

Wszystkim słuchaczom serdecznie gratulujemy ukończenia studiów!

  • 7893
  • 7894
  • 7895
  • 7896
  • 7897
  • 7898
  • 7899
  • 7900

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony