Promowane podstrony

Treść strony

Szkolenie w zakresie integrowanej ochrony roślin – Grodkowice

W dniu 28 maja br. Instytut Ochrony Roślin – PIB we współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach (MODR) zorganizował w Zakładzie Doświadczalnym Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Grodkowicach szkolenie pt. „Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż i rzepaku na obszarze województwa małopolskiego”. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji zadania 1.11. Programu Wieloletniego IOR – PIB na lata 2016‒2020 finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas jego trwania poruszono wiele zagadnień z zakresu integrowanej ochrony roślin.

Pierwszym prelegentem był mgr Andrzej Kasperkiewicz – kierownik Działu Ochrony Roślin i Techniki PIORiN w Krakowie, który przedstawił zagadnienia prawne i najczęściej spotykane problemy podczas urzędowej kontroli stosowania integrowanej ochrony. Następnie wykłady wygłosili specjaliści IOR ‒ PIB: dr Marcin Baran, inż. Adam Paradowski z Poznania, dr hab. Mariola Głazek, prof. IOR ‒ PIB i dr Agnieszka Mączyńska z Oddziału Sośnicowice oraz dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR ‒ PIB z Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie. Wykłady poświęcone były przede wszystkim rozpoznawaniu ważniejszych gospodarczo chorób, szkodników oraz chwastów w uprawach zbóż (również kukurydzy) i rzepaku. Omówiono również stopnie porażenia, progi ekonomicznej szkodliwości i monitorowanie wybranych agrofagów oraz możliwości zapobiegania i zwalczania z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin. Uczestnicy zostali również przeszkoleni z obsługi Platformy Sygnalizacji Agrofagów (www.agrofagi.com.pl), którą mogą wykorzystywać do podejmowania decyzji o wykonywaniu zabiegów środkami ochrony roślin.

 • 7881
 • 7882
 • 7883
 • 7884

Po części merytorycznej uczestnicy szkolenia udali się na zajęcia praktyczne na pola doświadczalne Zakładu Doświadczalnego Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Grodkowicach, gdzie wykładowcy IOR ‒ PIB przeprowadzili szkolenie z rozpoznawania chwastów, objawów chorób czy też uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki w uprawach zbóż i rzepaku. Ze względu na ograniczony czas szkolenia, po każdym wykładzie wykładowcy udzielali odpowiedzi na 2‒3 pytania, natomiast całe zajęcia praktyczne polegały na dyskusji, wymianie poglądów, a przede wszystkim były doskonałą okazją do skonfrontowania nabytej wiedzy z praktyką.

W spotkaniu wzięło udział ponad 80 uczestników (głównie producentów i doradców rolnych oraz inspektorów PIORiN), którzy otrzymali materiały zawierające streszczenia wszystkich wykładów.

Szkolenie z pewnością przysłużyło się upowszechnianiu aktualnych zasad integrowanej ochrony roślin, było miejscem ożywionych dyskusji i wymiany doświadczeń, a także stworzyło możliwość udzielenia porad doradcom i producentom rolnym województwa małopolskiego.

 • 7885
 • 7886
 • 7887
 • 7888
 • 7889
 • 7890
 • 7891
 • 7892

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony