Promowane podstrony

Treść strony

Spotkanie Rady Programowej projektu GyroScan w IOR – PIB

W dniu 26 lutego 2019 roku w Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu odbyło się posiedzenie Rady Programowej projektu
pt. „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca,
w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” (akronim projektu: GyroScan) współfinansowanego przez NCBiR w ramach Programu BIOSTRATEG II, w którym IOR – PIB uczestniczy jako konsorcjant, ale także jako koordynator i główny wykonawca Zadania WP4 pt. „Ocena stanu fitosanitarnego upraw. Badania naziemne i lotnicze” (kierownik zadania: dr hab. Paweł K. Bereś, prof. IOR – PIB). Była to pierwsza wizyta Rady Programowej w IOR – PIB od momentu realizacji projektu GyroScan czyli od 2016 roku.

W obradach wzięli udział przedstawiciele jednostek tworzących konsorcjum badawcze, którego liderem jest Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk. Obok IA PAN obecni byli przedstawiciele: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instytutu Geodezji i Kartografii
z Warszawy, Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu oraz Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR – PIB w Rzeszowie, Aviation Artur Trendak, GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o. oraz Lesaffre Polska.

Obrady otworzył Lider projektu prof. dr hab. Andrzej Bieganowski z IA PAN w Lublinie, który podziękował Dyrekcji Instytutu za gościnność oraz troskę Instytutu o poprawną realizację tego ważnego dla gospodarki narodowej projektu badawczego. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Marek Mrówczyński – Dyrektor IOR – PIB, który powitał uczestników oraz wskazał na rosnące znaczenie rolnictwa precyzyjnego w świecie, w tym w kontekście tzw. celowanej ochrony roślin w oparciu o systemy teledetekcyjne oraz użycie innowacyjnych maszyn np. wiatrakowców. Kolejne punkty spotkania obejmowały już merytoryczne zagadnienia związane z realizacją całego projektu.

Po zakończeniu obrad Rada Programowa GyroScan odwiedziła Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych
i Genetycznie Zmodyfikowanych IOR – PIB, które jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Uczestnicy spotkania pod przewodnictwem mgr Magdaleny Gawlak zapoznali się z pracowniami mikroskopii elektronowej, laboratoriami badawczymi oraz szklarniami, w których prowadzone są doświadczenia, ale także z procedurami fitosanitarnymi, jakie obowiązują w tym specyficznym miejscu. W trakcie zwiedzania Centrum wywiązała się żywa dyskusja o tym, jak w czasach intensywnych podróży po różnych zakątkach świata oraz przywożenia różnych pamiątek można nieświadomie zawlec na teren kraju bardzo groźne mikro- i makroorganizmy.

  • 7685
  • 7686

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony