Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

 • Aktualności Accordion - Strona główna

Treść strony

„Nauka Praktyce” – konferencja podsumowująca realizację zadań Programu Wieloletniego w 2018 roku

 „Nauka Praktyce” to tytuł konferencji zorganizowanej 6 grudnia br. przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas spotkania przedstawiono efekty realizacji zadań Programu Wieloletniego na lata 2016‒2020 realizowanego przez IOR – PIB, finansowanego przez MRiRW, pt.: Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska.

Konferencję otworzył Dyrektor IOR ‒ PIB prof. dr hab. Marek Mrówczyński oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który w swoim wystąpieniu omówił aktualne problemy ochrony roślin i nowe wyzwania z jakimi musi zmierzyć się polskie rolnictwo. Obserwowane zmiany klimatyczne, a także rosnący obrót handlowy materiałem roślinnym sprzyjają rozprzestrzenianiu się agrofagów stwarzając ryzyko dla bezpieczeństwa żywnościowego. Opracowując strategię ochrony roślin należy mieć jednak na uwadze nie tylko ochronę upraw, ale i zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa żywności. Wyzwania te powinien uwzględniać Instytut
w swoich pracach badawczych, zapewniając podstawy naukowe dla decyzji podejmowanych przez Ministerstwo. Minister podkreślił, że od pracowników Instytutu oczekuje przede wszystkim badań ukierunkowanych na uzyskiwanie wyników umożliwiających wdrożenie ich do praktyki i podnoszenie konkurencyjności polskiego rolnictwa.

Główne założenia Programu Wieloletniego to ograniczanie zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony, zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz ochrona terytorium kraju przed przedostawaniem i rozprzestrzenianiem organizmów kwarantannowych. Efekty realizacji 14 zadań Programu Wieloletniego w roku 2018 przedstawiono w trzech blokach tematycznych: 1. Działania na rzecz bezpieczeństwa fitosanitarnego, 2. Wsparcie producentów rolnych poprzez metodyki integrowanej ochrony roślin i platformę sygnalizacji agrofagów, 3. Ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. Zadania programu skierowane są bezpośrednio na wsparcie producentów rolnych oraz doradców poprzez udostępnianie wiedzy i narzędzi niezbędnych do wdrożenia integrowanej ochrony roślin. W tym celu Instytut prowadzi szkolenia oraz opracowuje metodyki integrowanej ochrony roślin, programy ochrony roślin, systemy wspomagania decyzji i poradniki sygnalizatora, które udostępnia na internetowej platformie sygnalizacji agrofagów (www.agrofagi.com.pl). Instytut realizuje także zadania z zakresu kontroli urzędowej, prowadząc na rzecz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, badania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych i badania jakości środków ochrony roślin.

W konferencji uczestniczyli odbiorcy wyników Programu Wieloletniego: pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i organizacji rolniczych, doradcy, a także przedstawiciele innych urzędów administracji państwowej.

 • Fot.1
 • Fot.1ab
 • Fot.1abc
 • Fot.1abcd
 • Fot.1abcde
 • Fot.2
 • Fot.2abc
 • Fot.3
 • Fot.4
 • Fot.5
 • Fot.6
 • Fot.7
 • Fot.8
 • Fot.8a

« wstecz

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.