Promowane podstrony

Treść strony

EPRS/IOBC

 Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy informuje,
że był organizatorem

XI SESJI WALNEGO ZGROMADZENIA
WSCHODNIO-PALEARKTYCZNEJ REGIONALNEJ SEKCJI
MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI
BIOLOGICZNEGO ZWALCZANIA
(EPRS/IOBC)

 która odbyła się w

Centrum Kongresowym IOR - PIB w Poznaniu,
ul. Władysława Węgorka 20, sala A

w dniach

14–17 maja 2013 r.
(wtorek - piątek)

Program spotkania przewidywał konferencję naukową pt.

„Biologiczne zwalczanie: postępy, problemy i perspektywy”
 
oraz omówienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Organizacji
za lata 2009–2013, a także wybór nowego składu Prezydium Zarządu.
 
 

W dniach od 14 do 17 maja 2013 roku odbyła się XI Sesja Walnego Zgromadzenia Wschodnio-Palearktycznej Regionalnej Sekcji Międzynarodowej Organizacji Biologicznego Zwalczania (EPRS/IOBC) w Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. Przyjechało 23 przedstawicieli z 7 krajów: Rosji, Ukrainy, Białorusi, Serbii, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii oraz 13 osób z Polski. 

W czasie spotkania odbyła się Konferencja Naukowa pt. "Biologiczne zwalczanie: postępy, problemy i perspektywy". W ciągu dwóch dni przedstawiono 16 referatów dotyczącej tej tematyki.

W ostatnim dniu po zakończeniu części referatowej rozpoczęły się wybory do Prezydium Zarządu i Komitetów Wykonawczych. Na wstępie prof. dr hab. Danuta Sosnowska – Dyrektor IOR – PIB jako Prezydent EPRS/IOBC podsumowała działalność Organizacji w latach 2009–2012 oraz poinformowała także o zmianach, jakie nastąpiły w strukturach Zachodnio-Palearktycznej Regionalnej Sekcji Międzynarodowej Organizacji Biologicznego Zwalczania (WPRS/IOBC). Następnie sekretarz wykonawczy Eduard Sadomov przedstawił sprawozdanie z działalności EPRS/IOBC za lata 2009–2012. Głos zabrali również przedstawiciele Stałych Komisji oraz funkcjonujących Grup Roboczych.

Po przyjęciu wszystkich sprawozdań odbyły się wybory nowego Prezydium Zarządu i Komitetów Wykonawczych na lata 2013–2017. Prezydentem Wschodnio-Palearktycznej Regionalnej Sekcji Międzynarodowej Organizacji Biologicznego Zwalczania został wybrany prof. dr Victor Dolzhenko z Wszechrosyjskiego Instytutu Ochrony Roślin, z St. Petersburga. Wybrano również trzech Vice- Prezydentów: prof. dr hab. Danutę Sosnowską z IOR – PIB w Poznaniu, prof. dr Milkę Glavendekic z Uniwersytetu w Belgradzie oraz prof. dr Vladimira Nadyktę z Wszechrosyjskiego Naukowego Instytutu Biologicznej Ochrony Roślin w Krasnodarze. Sekretarzem został ponownie wybrany Eduard Sadomov z Moskwy. Wszystkim serdecznie Gratulujemy.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony