Promowane podstrony

Treść strony

Zakład Badania Środków Ochrony Roślin oferuje:

– Wykonywanie badań w zakresie biologicznej skuteczności środków ochrony roślin dla celów dopuszczenia ich do obrotu i stosowania w Polsce i Unii Europejskiej.

– Realizację badań naukowych i wdrożeniowych w zakresie skuteczności działania środków ochrony roślin i ich bezpieczeństwa dla środowiska.

– Wykonywanie badań zawartości mikotoksyn w ziarnie i paszach.

zobacz …

 

Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin oferuje:

– wykonywanie badań pozostałości środków ochrony roślin na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi i osób fizycznych, na poziomic spełniającym wymagania i oczekiwania klientów. 

zobacz …

 

Zakład Ekspertyz i Opinii o Środkach Ochrony Roślin oferuje:

– Ocenę dokumentacji rejestracyjnej środków ochrony roślin w zakresie ustalonym Ustawą o Ochronie Roślin

– Prowadzenie rejestru środków ochrony roślin zalecanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym 
– Wydawanie opinii o skuteczności działania środków ochrony roślin i ich fitotoksyczności

zobacz …

 
Zakład Wirusologii i Bakteriologii

Klinika Chorób Roślin prowadzi:

– diagnostykę chorób roślin dla służb fitosanitarnych, praktyki rolniczej
i eksporterów produktów roślinnych;

– badania nad biologicznym, serologicznym i molekularnym zróżnicowaniem populacji polskich izolatów patogenów, w aspekcie doskonalenia ich diagnostyki;

– badania zlecane przez Producentów substancji lub środków odkażających i ograniczających występowanie  patogenów roślinnych.

Ponadto prowadzi szkolenia i konsultacje dla służb fitosanitarnych z  diagnostyki poszczególnych chorób roślin oraz udziela porad z zakresu ochrony roślin przed patogenami.

zobacz …

 

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska

Laboratorium Analiz Środowiskowych oferuje:

– Badanie zawartości metali ciężkich w materiale roślinnym i glebie: cynku, kadmu, miedzi,  niklu,  ołowiu, arseun.

Analizy wykonywane są metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej, techniką płomieniową i wodorkową na sprzęcie wysokiej klasy (spektrometry absorpcji atomowej Varian AA 240 Z, Varian AA 240 FS).

zobacz …

 

Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych oferuje:

– wykonywanie badań nad biologią, ekologią i szkodliwością kwarantannowych i inwazyjnych gatunków nicieni, owadów, grzybów i ślimaków,

– wykonywanie badań z wykorzystaniem kwarantannowych gatunków i szczepów bakterii oraz wirusów,

– wykonywanie badań z wykorzystaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych,

– kabiny szklarniowe do prowadzenia w/w badań,

– laboratorium do prowadzenia badań z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych wyposażone w mikroskop z kontrastem fazowym, mikroskop stereoskopowy, dygestorium itp.,

– wykonywanie ekspertyz w zakresie identyfikacji organizmów kwarantannowych,

– prowadzenie badań oraz wykonywanie zdjęć przy pomocy elektronowego mikroskopu skaningowego – Scanning Electron Microscope S3000N firmy Hitachi.

zobacz …

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony