Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

UMOWY DWUSTRONNE Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI

 1. Umowa dwustronna o współpracy z Białoruskim Instytutem Ochrony Roślin w Prilukach a Instytutem Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu na temat: „Integrowane systemy ochrony upraw rolniczych przed szkodliwymi organizmami” (Renegocjacja umowy dwustronnej - luty, 2009 - bezterminowo).

 2. Umowa dwustronna o współpracy z Wszechrosyjskim Instytutem Ochrony Roślin w St.-Petersburgu (Rosja) na temat: „Opracowanie technologii stosowania nowych środków ochrony roślin w celu podwyższenia urodzaju upraw rolniczych” (Protokół o współpracy dwustronnej z 2003 roku).

 3. Umowa dwustronna o współpracy z Ukraińską Stacją Naukowo-Badawczą w Czerniowcach (Ukraina) na temat „Badanie szkodliwych organizmów inwazyjnych” na lata 2011- 2015.

 4. Umowa dwustronna o współpracy naukowej z Ukraińskim Inżynieryjno-Technologicznym Instytutem „Biotechnika” w Hlebodarskoje (region Odessy) dotycząca współpracy w celu rozwoju nauki w dziedzinie ochrony roślin, na lata 2007–2012.

 5. Umowa dwustronna pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowej Akademii Nauk Rolniczych w Kijowie (Ukraina) a Instytutem Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu na temat „Integrowana ochrona upraw rolniczych przed szkodliwymi agrofagami” (protokół bezterminowej umowy dwustronnej z 2011 r.).

 6. Umowa o współpracy pomiędzy Instytutem Mikrobiologii Stosowanej Akademii Nauk Rolniczych Xinjiang w Chinach a Instytutem Ochrony Roślin – PIB  w Poznaniu na temat: „Współpraca naukowo-badawcza w zakresie zasobu mikroorganizmów i biologicznego zwalczania szkodników i chorób roślin”(protokół umowy dwustronnej z dnia 11 listopada 2010 r.).

 7. Umowa dwustronna pomiędzy Instytutem Mikrobiologii Stosowanej Akademii Nauk Rolniczych Xinjiang w Urumqi (Chiny) a Instytutem Ochrony Roślin w Poznaniu na temat „Współpraca i wzajemne kontakty w takich obszarach jak produkcja zdrowych płodów rolnych i biologiczne zwalczanie” na lata 2011-2014.

 8. Umowa dwustronna pomiędzy Kazachstańskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w Almaty (Kazachstan) a Instytutem Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu dotycząca rozszerzenia i wzmocnienia współpracy w sferze  naukowej i edukacji  na lata 2011–2014.

 9. Umowa dotycząca powołania międzynarodowego konsorcjum do spraw nauki i edukacji zawarta pomiędzy Kazachstańskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w Almaty (Kazachstan) a Instytutem Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu (protokół umowy z dnia 24 listopada, 2011 r.).

 10. List Intencyjny o współpracy pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Akademii Nauk Rolniczych Xinjiang w Urumqi (Chiny) a Instytutem Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu w zakresie: techniki zabiegów opryskiwania, metod wykrywania i zanikania pozostałości pestycydów oraz integrowanej ochrony roślin uprawnych (protokół umowy z dnia 12 lipca 2012).

 11.  Umowa dwustronna pomiędzy Instytutem Biologii Molekularnej Roślin i Komórki w Walencji (Hiszpania) a Instytutem Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu na temat: „ Genetyczne zróżnicowanie wirusów roślin oraz ich molekularna ewolucja” na lata 2012 – 2015 (protokół umowy z dnia 24 września 2012 roku).

            W ramach umów dwustronnych koszty badań pokrywa każdy kraj we własnym zakresie. Co roku ustala się ekwiwalentną wymianę specjalistów. Na pokrycie tej wymiany Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu otrzymuje dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.