Promowane podstrony

Treść strony

 INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w Poznaniu,

Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin
oraz 
Zakład Upowszechniania, Szkoleń i Współpracy z Zagranicą.

zaprosili niniejszym na:

X JUBILEUSZOWĄ KONFERENCJĘ Z CYKLU
„RACJONALNA TECHNIKA OCHRONY ROŚLIN”

 która odbyła się w

Centrum Kongresowym w Poznaniu,
ul. Władysława Węgorka 20, sala A

w dniach

14–15 listopada 2012 r.
(środa i czwartek)

Współorganizatorami konferencji są: 

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, 
Departament Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

 

 • Konferencja miała charakter popularno-naukowy i była adresowana do szerokiego grona specjalistów w zakresie techniki stosowania środków ochrony roślin, w tym pracowników inspekcji oraz ośrodków doradztwa rolniczego, wykładowców i nauczycieli, pracowników centrów badania opryskiwaczy oraz producentów.
 • Celem konferencji była prezentacja najnowszych wyników badań, prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi i organizacyjnymi  mającymi zapewnić bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin oraz zapobiegać niepożądanym skutkom ubocznym stosowania chemicznych środków ochrony roślin.
 • Jest to również okazja do wymiany informacji i nawiązania współpracy naukowej pomiędzy ośrodkami badawczymi, a także przekazania komunikatów do służb kontrolnych, doradczych i producentów o nowych regulacjach prawnych i rozwiązaniach administracyjno-organizacyjnych w zakresie integrowanej ochrony roślin.
 • Teksty referatów i posterów zostały wydrukowane i przekazane uczestnikom konferencji. 

 

 

PREZENTACJE (PDF)

Środa, 14 listopada 2012 r.

10.40 – 11.20

Nowe przepisy dotyczące stosowania środków ochrony roślin – wyzwania dla techniki ochrony roślin – dr inż. Krzysztof KIELAK, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PREZENTACJA (PDF)

11.20 – 12.00

Zmiany prawne w badaniach sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin – mgr inż. Rafał KOŁODZIEJCZYK, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

12.30 – 13.00

Funkcjonowanie urzędowego systemu badań opryskiwaczy w Polsce – dr  Grzegorz GORZAŁA i mgr Antonina JEZIERSKA, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PREZENTACJA (PDF)

13.00 – 13.25

Badania opryskiwaczy kolejowych – wyzwania i możliwości ich realizacji – dr Artur GODYŃ, dr Grzegorz DORUCHOWSKI, prof. dr hab. Ryszard HOŁOWNICKI, mgr Waldemar ŚWIECHOWSKI, Oddział Sadownictwa Instytutu Ogrodnictwa

PREZENTACJA (PDF)

13.25 – 13.50

Możliwości zwalczania chwastów na torowiskach i terenach utwardzonych, a zagrożenie dla ludzi i środowiska – dr M. WACHOWIAK, Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin IOR – PIB

PREZENTACJA (PDF)

14.15 – 14.40

Wymagania techniczne dla sprzętu montowanego na statkach powietrznych służącego do stosowania środków ochrony roślin oraz zasady jego kontroli – Prof. dr hab. Robert S. ROWIŃSKI, dr hab. inż. Adam J. LIPIŃSKI prof. UWM, dr hab. inż. Dariusz CHOSZCZ prof. UWM, dr hab. Stanisław KONOPKA prof. UWM, Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji, Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

PREZENTACJA (PDF)

14.40 – 15.05

Praktyczne aspekty wykonywania zabiegów agrolotniczych na obszarach leśnych – mgr inż. Sławomir MAJEWSKI, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

PREZENTACJA (PDF)

15.05 – 15.30

Potencjał naukowy polskich placówek badawczych w zakresie techniki ochrony roślin – dr inż. Zbigniew CZACZYK,  Instytut Inżynierii Biosystemów, Zakład Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

PREZENTACJA (PDF)

16.00 – 16.20

Automatyczne systemy dozowania cieczy w modernizowanych opryskiwaczach, uwagi do modernizacji oraz badań stanu technicznego opryskiwaczy polowych po 20 latach działalności – mgr inż. Jacek KRÓL, Biuro Doradczo-Handlowe, licencjonowany sprzedawca TeeJet – osprzęt do opryskiwaczy

16.20 – 16.40

Polskie rozpylacze szczelinowe firmy MMAT – Marian MIKOŁAJCZAK, Agro Technology

PREZENTACJA (PDF)

16.40 – 17.00

Rozpylacze ceramiczne marki ALBUZ – udokumentowana precyzja i trwałość – Jan Bott, Biuro Techniczne BOTT

PREZENTACJA (PDF)

 

Czwartek, 15 listopada 2012 r.

9.00 – 9.25

Najnowsze trendy badań w zakresie jakości opryskiwania – mgr inż. Beata CIENIAWSKA, dr hab. inż. Deta ŁUCZYCKA,  dr hab. inż. Antoni SZEWCZYK, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Rolniczej

PREZENTACJA (PDF)

9.25 – 9.50

Wybrane aspekty badania rozpylaczy rolniczych – dr inż. Stanisław PARAFINIUK, prof. dr hab. Józef SAWA, Katedra Eksploatacji Maszyn Zarządzania w Inżynierii Rolniczej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz inż. Bruno HUYGHEBAERT, Wallon Agricultural Research Centre – Gembloux, Belgia (CRA-W) UP Lublin

9.50 – 10.15

Nowa technologia oprysku aerozolowego w zastosowaniach sadowniczych – badania porównawcze stopnia pokrycia – mgr inż. Tomasz SZULC, mgr inż. Bolesław SOBKOWIAK, mgr inż. Jan GRZĄDZIELEWSKI – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

10.40 – 11.05

Techniki ograniczające znoszenie cieczy użytkowej dla upraw polowych i sadowniczych – Prof. dr hab. Ryszard HOŁOWNICKI,  Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

PREZENTACJA (PDF)

11.05 – 11.30

Zarządzanie wielkością kropli – science fiction czy praktyczna konieczność? – dr  inż. Zbigniew CZACZYK, Instytut Inżynierii Biosystemów, Zakład Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

PREZENTACJA (PDF)

11.30 – 11.55

Naniesienie i pokrycie w drzewach jabłoni w zależności od dawki cieczy, wielkości stosowanych kropel oraz fazy fenologicznej – mgr Waldemar ŚWIECHOWSKI, dr Grzegorz DORUCHOWSKI, dr Artur GODYŃ, prof. dr hab. Ryszard HOŁOWNICKI, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Oddział Sadownictwa

PREZENTACJA (PDF)

12.20 – 12.45

Rola techniki i precyzji zabiegów w integrowanych systemach ochrony roślin – dr hab. Roman KIERZEK,  dr Marek WACHOWIAK, Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin IOR – PIB w Poznaniu, dr Henryk RATAJKIEWICZ, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PREZENTACJA (PDF)

12.45 – 13.05

VERTIBAC – stanowisko bioremediacyjne do neutralizacji ciekłych pozostałości po zabiegach ochrony roślin – dr Grzegorz DORUCHOWSKI, Instytut Ogrodnictwa

13.05 – 13.20

Ocena przydatności wybranych metod pomiarów wydatków jednostkowych rozpylaczy w procedurach oceny stanu technicznego opryskiwaczy rolniczych oraz ich kalibracji – mgr inż. Eugeniusz TADEL, Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin przy Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tarnowie z/s w Zgłobicach

PREZENTACJA (PDF)

13.20 – 13.45

Dobór parametrów pracy opryskiwaczy do zabiegów środkami ochrony roślin zawierającymi żywe organizmy, Chojnacki Jerzy, Joda Magdalena, Krzyśko Agnieszka, Katedra Agroinżynierii Politechniki Koszlińskiej

PREZENTACJA (PDF)

 

GALERIA ZDJĘĆ

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony