Promowane podstrony

Treść strony

 INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w Poznaniu,

Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin
oraz 
Zakład Upowszechniania, Szkoleń i Współpracy z Zagranicą.

zaprosili niniejszym na:

X JUBILEUSZOWĄ KONFERENCJĘ Z CYKLU
„RACJONALNA TECHNIKA OCHRONY ROŚLIN”

 która odbyła się w

Centrum Kongresowym w Poznaniu,
ul. Władysława Węgorka 20, sala A

w dniach

14–15 listopada 2012 r.
(środa i czwartek)

Współorganizatorami konferencji są: 

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, 
Departament Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

 

  • Konferencja miała charakter popularno-naukowy i była adresowana do szerokiego grona specjalistów w zakresie techniki stosowania środków ochrony roślin, w tym pracowników inspekcji oraz ośrodków doradztwa rolniczego, wykładowców i nauczycieli, pracowników centrów badania opryskiwaczy oraz producentów.
  • Celem konferencji była prezentacja najnowszych wyników badań, prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi i organizacyjnymi  mającymi zapewnić bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin oraz zapobiegać niepożądanym skutkom ubocznym stosowania chemicznych środków ochrony roślin.
  • Jest to również okazja do wymiany informacji i nawiązania współpracy naukowej pomiędzy ośrodkami badawczymi, a także przekazania komunikatów do służb kontrolnych, doradczych i producentów o nowych regulacjach prawnych i rozwiązaniach administracyjno-organizacyjnych w zakresie integrowanej ochrony roślin.
  • Teksty referatów i posterów zostały wydrukowane i przekazane uczestnikom konferencji. 

 

 

PREZENTACJE (PDF)

Środa, 14 listopada 2012 r.

10.40 – 11.20

Nowe przepisy dotyczące stosowania środków ochrony roślin – wyzwania dla techniki ochrony roślin – dr inż. Krzysztof KIELAK, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PREZENTACJA (PDF)

11.20 – 12.00

Zmiany prawne w badaniach sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin – mgr inż. Rafał KOŁODZIEJCZYK, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

12.30 – 13.00

Funkcjonowanie urzędowego systemu badań opryskiwaczy w Polsce – dr  Grzegorz GORZAŁA i mgr Antonina JEZIERSKA, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PREZENTACJA (PDF)

13.00 – 13.25

Badania opryskiwaczy kolejowych – wyzwania i możliwości ich realizacji – dr Artur GODYŃ, dr Grzegorz DORUCHOWSKI, prof. dr hab. Ryszard HOŁOWNICKI, mgr Waldemar ŚWIECHOWSKI, Oddział Sadownictwa Instytutu Ogrodnictwa

PREZENTACJA (PDF)

13.25 – 13.50

Możliwości zwalczania chwastów na torowiskach i terenach utwardzonych, a zagrożenie dla ludzi i środowiska – dr M. WACHOWIAK, Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin IOR – PIB

PREZENTACJA (PDF)

14.15 – 14.40

Wymagania techniczne dla sprzętu montowanego na statkach powietrznych służącego do stosowania środków ochrony roślin oraz zasady jego kontroli – Prof. dr hab. Robert S. ROWIŃSKI, dr hab. inż. Adam J. LIPIŃSKI prof. UWM, dr hab. inż. Dariusz CHOSZCZ prof. UWM, dr hab. Stanisław KONOPKA prof. UWM, Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji, Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

PREZENTACJA (PDF)

14.40 – 15.05

Praktyczne aspekty wykonywania zabiegów agrolotniczych na obszarach leśnych – mgr inż. Sławomir MAJEWSKI, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

PREZENTACJA (PDF)

15.05 – 15.30

Potencjał naukowy polskich placówek badawczych w zakresie techniki ochrony roślin – dr inż. Zbigniew CZACZYK,  Instytut Inżynierii Biosystemów, Zakład Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

PREZENTACJA (PDF)

16.00 – 16.20

Automatyczne systemy dozowania cieczy w modernizowanych opryskiwaczach, uwagi do modernizacji oraz badań stanu technicznego opryskiwaczy polowych po 20 latach działalności – mgr inż. Jacek KRÓL, Biuro Doradczo-Handlowe, licencjonowany sprzedawca TeeJet – osprzęt do opryskiwaczy

16.20 – 16.40

Polskie rozpylacze szczelinowe firmy MMAT – Marian MIKOŁAJCZAK, Agro Technology

PREZENTACJA (PDF)

16.40 – 17.00

Rozpylacze ceramiczne marki ALBUZ – udokumentowana precyzja i trwałość – Jan Bott, Biuro Techniczne BOTT

PREZENTACJA (PDF)

 

Czwartek, 15 listopada 2012 r.

9.00 – 9.25

Najnowsze trendy badań w zakresie jakości opryskiwania – mgr inż. Beata CIENIAWSKA, dr hab. inż. Deta ŁUCZYCKA,  dr hab. inż. Antoni SZEWCZYK, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Rolniczej

PREZENTACJA (PDF)

9.25 – 9.50

Wybrane aspekty badania rozpylaczy rolniczych – dr inż. Stanisław PARAFINIUK, prof. dr hab. Józef SAWA, Katedra Eksploatacji Maszyn Zarządzania w Inżynierii Rolniczej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz inż. Bruno HUYGHEBAERT, Wallon Agricultural Research Centre – Gembloux, Belgia (CRA-W) UP Lublin

9.50 – 10.15

Nowa technologia oprysku aerozolowego w zastosowaniach sadowniczych – badania porównawcze stopnia pokrycia – mgr inż. Tomasz SZULC, mgr inż. Bolesław SOBKOWIAK, mgr inż. Jan GRZĄDZIELEWSKI – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

10.40 – 11.05

Techniki ograniczające znoszenie cieczy użytkowej dla upraw polowych i sadowniczych – Prof. dr hab. Ryszard HOŁOWNICKI,  Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

PREZENTACJA (PDF)

11.05 – 11.30

Zarządzanie wielkością kropli – science fiction czy praktyczna konieczność? – dr  inż. Zbigniew CZACZYK, Instytut Inżynierii Biosystemów, Zakład Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

PREZENTACJA (PDF)

11.30 – 11.55

Naniesienie i pokrycie w drzewach jabłoni w zależności od dawki cieczy, wielkości stosowanych kropel oraz fazy fenologicznej – mgr Waldemar ŚWIECHOWSKI, dr Grzegorz DORUCHOWSKI, dr Artur GODYŃ, prof. dr hab. Ryszard HOŁOWNICKI, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Oddział Sadownictwa

PREZENTACJA (PDF)

12.20 – 12.45

Rola techniki i precyzji zabiegów w integrowanych systemach ochrony roślin – dr hab. Roman KIERZEK,  dr Marek WACHOWIAK, Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin IOR – PIB w Poznaniu, dr Henryk RATAJKIEWICZ, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PREZENTACJA (PDF)

12.45 – 13.05

VERTIBAC – stanowisko bioremediacyjne do neutralizacji ciekłych pozostałości po zabiegach ochrony roślin – dr Grzegorz DORUCHOWSKI, Instytut Ogrodnictwa

13.05 – 13.20

Ocena przydatności wybranych metod pomiarów wydatków jednostkowych rozpylaczy w procedurach oceny stanu technicznego opryskiwaczy rolniczych oraz ich kalibracji – mgr inż. Eugeniusz TADEL, Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin przy Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tarnowie z/s w Zgłobicach

PREZENTACJA (PDF)

13.20 – 13.45

Dobór parametrów pracy opryskiwaczy do zabiegów środkami ochrony roślin zawierającymi żywe organizmy, Chojnacki Jerzy, Joda Magdalena, Krzyśko Agnieszka, Katedra Agroinżynierii Politechniki Koszlińskiej

PREZENTACJA (PDF)

 

GALERIA ZDJĘĆ

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony