Promowane podstrony

Treść strony

2010 rok

Dr Beata Hasiów-Jaroszewska z Zakładu Wirusologii i Bakteriologii IOR-PIB została laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską ,,Genetyczne zróżnicowanie oraz diagnostyka polskich izolatów wirusa mozaiki pepino (Pepino mosaic virus)'' (promotor prof. dr hab. Henryk Pospieszny).

Dr Beata Hasiów-Jaroszewska z Zakładu Wirusologii i Bakteriologii IOR-PIB
została unhonorowana nagrodą Fundacji Członków Wydziału Nauk Rolniczych,
Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk Pro Scientia et Vita dla
dla wybitnych, młodych naukowców za 2010 r.

Prof. zw. dr habil. Jerzy Józefat Lipa został wybrany członkiem rzeczywistym  Polskiej Akademii Nauk na Zgromadzeniu Ogólnym PAN w dniu 27 maja 2010 r.

Dr Beata Hasiów-Jaroszewska została laureatem 18 edycji programu stypendialnego dla młodych uczonych ,,START'' Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Spośród 995 kandydatów, którzy wzięli w tym roku udział w konkursie, wybrano 159 najzdolniejszych młodych naukowców, którzy otrzymali od FNP roczne stypendium.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony