Promowane podstrony

Treść strony

W ramach Programu Wieloletniego
Instytutu Ochrony Roślin – PIB 2011-2015

„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności
oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia
ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

Zadania 1.6:
Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy o integrowanej ochronie roślin  

 

Instytut Ochrony Roślin – PIB
zorganizował szkolenie pt.:

"INTEGROWANA OCHRONA BURAKA CUKROWEGO W WARUNKACH PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ POLSKI"

4 grudnia 2012
(wtorek)

Miejsce szkolenia:

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

ZODR Barzkowice, 73-134 Barzkowice
tel.: 91 561 37 00 02, fax: 91 561 37 91

 

W programie szkolenia znalazły się następujące zagadnienia:

  • aktualne regulacje prawne w zakresie integrowanej ochrony roślin oraz zadań wynikających z Krajowego Planu Działania 2013–2018;
  • znaczenie doboru odmian buraka cukrowego w integrowanej produkcji;
  • integrowana ochrona buraka cukrowego przed sprawcami chorób, szkodnikami i chwastami;
  • wymagania prawne i organizacyjne związane z przewożeniem, magazynowaniem i stosowaniem środków ochrony oraz zagospodarowaniem środków przeterminowanych i pustych opakowań;
  • poziomy pozostałości środków ochrony roślin w burakach cukrowych w świetle obowiązujących norm.

 

Wykładowcami byli głównie pracownicy:

Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
oraz Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR – PIB w Toruniu.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony