Promowane podstrony

Treść strony

W ramach Programu Wieloletniego
Instytutu Ochrony Roślin – PIB 2011-2015

„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności
oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia
ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

Zadania 1.6:
Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy o integrowanej ochronie roślin  

 

Instytut Ochrony Roślin – PIB
zorganizował szkolenie pt.:

"INTEGROWANA OCHRONA ZBÓŻ I KUKURYDZY  W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH REJONÓW POLSKI"

18 września 2012
(wtorek)

Miejsce szkolenia:

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

ul. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała
tel.: 17 87 01 500

 

W programie szkolenia znalazły się następujące zagadnienia:

  • aktualne regulacje prawne w zakresie integrowanej ochrony roślin oraz zadań wynikających z Krajowego Planu Działania 2013–2018;
  • znaczenie doboru odmian zbóż i kukurydzy w integrowanej produkcji;
  • postęp hodowlany w zbożach na przykładzie pracy Stacji Hodowli Roślin w Mikulicach;
  • integrowana ochrona zbóż i kukurydzy przed sprawcami chorób, szkodnikami i chwastami;
  • wymagania prawne i organizacyjne związane z przewożeniem, magazynowaniem i stosowaniem środków ochrony;
  • pozostałości środków ochrony roślin w zbożach i kukurydzy oraz najwyższe dopuszczalne poziomy w UE.

 

Wykładowcami byli głównie pracownicy:

Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu,
Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR – PIB w Rzeszowie oraz instytucji pokrewnych.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony