Promowane podstrony

Treść strony

W ramach Programu Wieloletniego
Instytutu Ochrony Roślin – PIB 2011-2015

„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności
oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia
ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

Zadania 1.6:
Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy o integrowanej ochronie roślin  

 

Instytut Ochrony Roślin – PIB
zorganizował szkolenie pt.:

"INTEGROWANA OCHRONA ZBÓŻ JARYCH I OZIMYCH W WARUNKACH POŁUDNIOWYCH REJONÓW POLSKI "

28 czerwca 2012
(czwartek)

Miejsce szkolenia:

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 70/126
42-200 Częstochowa
tel.: 34 37 70 101; fax: 34 36 20 489

 

W ramach szkolenia przedstawiono informacje na temat następujących zagadnień:

  • aktualne regulacje prawne w zakresie integrowanej ochrony roślin oraz zadań wynikających z Krajowego Planu Działania 2013–2018;
  • elementy integrowanej ochrony roślin zbożowych przed sprawcami chorób, szkodników i chwastów (wybór odmiany rośliny uprawnej do warunków klimatyczno-glebowych, zabiegi agrotechniczne w trakcie przygotowania pola pod uprawę oraz w sezonie wegetacyjnym;
  • charakterystyka najważniejszych gatunków sprawców chorób, szkodników i chwastów, szkodliwość, rozprzestrzenienie, profilaktyka i zwalczanie;

 

Wykładowcami byli głównie pracownicy

Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony