Promowane podstrony

Treść strony

Dr hab. Monika Michel, prof. nadzw.

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

IOR-PIB TSD w Toruniu

ul. Pigwowa 16

87-100 Toruń

Tel: +48 56 623 69 23

e-mail: M.Michel@iorpib.poznan.pl

www.ior.poznan.pl

Zainteresowania naukowe

techniki chromatograficzne (HPLC) i metody przygotowania próbek w analizach środowiskowych (SPE, MSPD, SLM, ASE), opracowywanie nowych metodyk analitycznych oznaczania związków biologicznie czynnych, zwłaszcza środków ochrony roślin, w materiale biologicznym (tkanki roślinne i zwierzęce), wodzie i glebie, jakość i bezpieczeństwo żywności, modelowanie i opis procesów przemieszczania się środków ochrony roślin w roślinach, analityka materiałów wybuchowych.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony