Promowane podstrony

Treść strony

  • Integrowana produkcja jęczmienia ozimego i jarego

 

INTEGROWANA PRODUKCJA
JĘCZMIENIA OZIMEGO I JAREGO

 

Opracowanie zbiorowe pod redakcją:
Dr hab. Marka Korbasa
i Prof. dr. hab. Marka Mrówczyńskiego

Poznań 2010

 

I. WSTĘP
 
II. UPRAWA ROLI I SIEW W INTEGROWANEJ PRODUKCJI JĘCZMIENIA OZIMEGO
 
1. Wprowadzenie
2. Uprawa roli
3. Siew
3.1. Termin siewu
3.2. Ilość wysiewu
 
III. UPRAWA ROLI I SIEW W INTEGROWANEJ PRODUKCJI JĘCZMIENIA JAREGO
 
1. Wprowadzenie
2. Uprawa roli
2.1. Uprawa pożniwna i jesienna
2.2. Uprawa wiosenna
3. Siew
3.1. Przygotowanie materiału siewnego
3.2. Termin siewu
3.3. Gęstość siewu
 
IV. DOBÓR ODMIAN DLA POTRZEB INTEGROWANEJ PRODUKCJI JĘCZMIENIA
 
V. ZNACZENIE ODMIAN ODPORNYCH NA CHOROBY I SYSTEMÓW RÓŻNICOWANIA UPRAW W INTEGROWANEJ OCHRONIE JĘCZMIENIA
 
VI. ZINTEGROWANY SYSTEM NAWOŻENIA JĘCZMIENIA OZIMEGO
 
1. Wprowadzenie
2. Regulacja odczynu gleby
3. Nawożenie fosforem, potasem i siarką
4. Nawożenie azotem
 
VII. ZINTEGROWANY SYSTEM NAWOŻENIA JĘCZMIENIA JAREGO UPRAWIANEGO NA CELE PASTEWNE I BROWARNE
 
1. Wprowadzenie
2. Regulacja odczynu gleby
3. Nawożenie fosforem i potasem
4. Nawożenie azotem
 
VIII. INTEGROWANA METODA OGRANICZANIA ZACHWASZCZENIA
 
1. Wprowadzenie
2. Niechemiczne metody odchwaszczania
3. Chemiczne odchwaszczanie jęczmienia ozimego
4. Chemiczne odchwaszczanie jęczmienia jarego
5. Zapobieganie wyleganiu
6. Ułatwienie zbioru jęczmienia jarego i ozimego
7. Kompensacja i uodparnianie się chwastów
8. Wpływ warunków klimatycznych na skuteczność zabiegów chwastobójczych w jęczmieniu
 
IX. INTEGROWANA METODA OGRANICZANIA SPRAWCÓW CHORÓB
 
1.Wprowadzenie
2. Metoda agrotechniczna
3. Metoda hodowlana
4. Metoda biologiczna i chemiczna
5. Metoda chemiczna
5.1. Progi ekonomicznej szkodliwości
5.2. Wybór środka chemicznego
5.3. Wpływ temperatury na skuteczność zabiegu w jęczmieniu
5.4. Zjawisko uodparniania się grzybów na stosowane substancje aktywne
 
X..WIRUSY WYSTĘPUJĄCE NA JĘCZMIENIU W POLSCE
 
1. Wprowadzenie
2. Żółta karłowatość jęczmienia
3. Żółta mozaika jęczmienia
4. Pasiasta mozaika jęczmienia
5. Wirus karłowatości pszenicy na jęczmieniu
 
XI. INTEGROWANA METODA OGRANICZANIA SZKODNIKÓW
 
1. Wprowadzenie
2. Metoda agrotechniczna
3. Metoda hodowlana
4. Metoda chemiczna
4.1. Progi ekonomicznej szkodliwości
4.2. Wybór środka chemicznego
 
XII..OCHRONA ENTOMOFAUNY POŻYTECZNEJ NA PLANTACJACH JĘCZMIENIA
 
XIII. FAZY ROZWOJOWE JĘCZMIENIA
 
Klucz do określania faz rozwojowych jęczmienia w skali BBCH
 
XIV. ZAKOŃCZENIE
 
XV. LITERATURA
 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony