Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2012 informacja 9

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zakup aparatury naukowo-badawczej i urządzeń w celu modyfikacji laboratoriów Zakładu Badania Środków Ochrony Roślin w związku z realizacją zadania numer 4 Projektu: „Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki” Instytutu Ochrony Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1 (numer projektu: WND-POIG.02.01.00-30-069/09) - znak postęp.: IORPIB/ZP/D/Ap.lab./ZBSOR/POIG/2012

Rok 2012 informacja 8

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wyposażenie stanowisk laboratoryjnych w fluorescencyjny mikroskop badawczy w związku z realizacją zadania nr 4 Projektu: „Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki” Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1 (numer projektu: WND-POIG.02.01.00-30-069/09) - znak postępowania: IORPIB/ZP/D/Mikr./POIG/2012

Rok 2012 informacja 7

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zakup aparatury badawczo-naukowej i urządzeń w celu wyposażenia stanowisk laboratoryjnych w Klinice Chorób Roślin i Zakładzie Wirusologii i Bakteriologii w związku z realizacją zadania nr 4 Projektu: „Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki” Instytutu Ochrony Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1 (numer projektu: WND-POIG.02.01.00-30-069/09) - znak postępowania: IORPIB/ZP/D/Ap.lab./POIG/2012

Rok 2012 informacja 6

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wyposażenie stanowisk laboratoryjnych, w szczególności meble laboratoryjne i drobny sprzęt laboratoryjny w związku z realizacją zadania nr 4 Projektu: „Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki” Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1 (numer projektu: WND-POIG.02.01.00-30-069/09) - znak postępowania: IOR/ZP/D/Wyposaż.lab. / POIG/2.1/2012.

Rok 2012 informacja 5

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (200 000 euro) na dostawę fabrycznie nowych (nie regenerowanych, nie refabrykowanych) materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserografów, komputerów na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu w roku 2012

Rok 2012 informacja 4

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy-Prawo zamówień publicznych na rozbudowę o zewnętrzną klatkę schodową i windę Centrum Kongresowego IOR w Poznaniu - ul. Władysława Węgorka 20 - znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/RozbudowaCK/2012

Rok 2012 informacja 3

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych (w tym: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty posadzkarskie, instalacje elektryczne) uzupełniających w związku z realizacją zadania nr 4 Projektu: „Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki” Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1 (numer projektu: WND-POIG.02.01.00-30-069/09) - znak postępowania: IOR/ZP/RB/BUD.NR 7 / POIG/2.1/2012.

Rok 2012 informacja 2

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy-Prawo zamówień publicznych na przebudowę przedsionków w wejściu głównym do budynku Centrum Kongresowego IOR w Poznaniu - ul. Władysława Węgorka 20 - znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/PrzedsionkiCK/2012

Rok 2012 informacja 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (200 000 euro) na dostawę fabrycznie nowych artykułów papierniczo-biurowych na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu w roku 2012

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony