Promowane podstrony

Treść strony

Zakres prowadzonych badań

–    Badania zróżnicowania genetycznego polskich populacji nicieni należących do rodzajów Globodera, Meloidogyne, Ditylenchus i Pratylenchus.
–    Badania nad wykrywaniem i wykorzystaniem metod molekularnych w pracach nad oznaczaniem kwarantannowych gatunków nicieni.
–    Identyfikacja oraz charakterystyka molekularna i filogenetyczna wybranych szczepów i izolatów wirusów karłowatości orzecha ziemnego (PSV) oraz wirusa nekrozy pomidora (ToTV), wirusa miotlastości wierzchołkowatej ziemniaka (PMTV).
–  Badanie interakcji gospodarz - wirus na przykładzie wirusów roślinnych: PSV, ToTV, PMTV
–    Badania wpływu satelitarnych RNA wirusa PSV na przebieg patogenezy u wybranych roślin uprawnych.
–  Profilowanie proteomu roślin zainfekowanych wirusami, i nicieniami
–    Badania zróżnicowania międzypopulacyjnego i międzygatunkowego wybranych szkodników roślin uprawnych, w tym magazynowych.
–    Diagnostyka molekularna szkodników magazy nowych należących do rodzajów Sitophilus spp. i Tribolium spp.
–    Badania molekularnych podstaw odporności słodyszka rzepakowego (Meligethes aeneus F.) na wybrane insektycydy.
– Poszukiwanie determinant patogeniczności oraz wirulencji zakodowanych w genomie wirusa nekrozy pomidora ToTV
– Badanie oddziaływań białko-białko w obrębie białek wirusa ToTV, nadekspresja podjednostek białka płaszcza oraz analiza możliwości wykorzystania wirusa ToTV jako wektora do ekspresji białek heterologicznych w roślinach.


 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony